Takwim Mesyuarat JTI dan JPICT

JAWATANKUASA PEMANDU ICT KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (JPICT KPT)

 

1) LATAR BELAKANG JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT)

Semua Jabatan/Bahagian/Agensi di bawah KPT dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT KPT bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.


TUJUAN - Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT KPT dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

2) TAKWIM MESYUARAT JTI & JPICT

 

BIL.

TARIKH AKHIR SERAHAN KERTAS PERMOHONAN

MESYUARAT JTI*

MESYUARAT JPICT*

TARIKH

MASA

TARIKH

MASA

1/2020

28 April 2020

(Selasa)

01 Jun 2020

(Isnin)

9.00 pg

09 Jun 2020

(Selasa)

9.00 pg

2/2020

04 Ogos 2020

(Selasa)

18 Ogos 2020

(Selasa)

9.00 pg

25 Ogos 2020

(Selasa)

9.00 pg

3/2020

06 Oktober 2020

(Selasa)

13 Oktober 2020

(Selasa)

9.00 pg

20 Oktober 2020

(Selasa)

9.00 pg

4/2020

24 November 2020

(Selasa)

01 Disember 2020

(Selasa)

9.00 pg

15 Disember 2020

(Selasa)

9.00 pg

*Tarikh mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan.

1. Mesyuarat JPICT

Pengerusi

:

YBhg. Datuk Seri Dr. Mazlan Bin Yusoff

 

Jawatan

:

Ketua Setiausaha

 

Tempat

:

Bilik Mesyuarat Ibnu Sina, Aras 17, Presint 5

       

2. Mesyuarat JTI

Pengerusi

:

YBrs. Dr. Mohd Zabri Bin Yusoff

 

Jawatan

:

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

 

Tempat

:

Bilik Mesyuarat Al-Khazini 1, Aras 6, Presint 5

 

 

3) CARA PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL ICT KEMENTERIAN

 

Pemohon hendaklah menghantar cadangan kertas permohonan yang lengkap mengikut format kertas permohonan yang telah ditetapkan seperti berikut:

Muat Turun

:

  folder Format Permohonan & Pelaporan Kelulusan ICT KPT

E-mel softcopy

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pertanyaan

:

03 - 8870 6024/6066/6067/6069

Alamat

:

Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Maklumat

Kementerian Pengajian Tinggi

Aras 6, No.2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5

62200 Putrajaya

(u.p: Unit Dasar ICT)

4) PEKELILING & GARIS PANDUAN

 

Semua permohonan bagi melaksanakan projek ICT juga perlu terlebih dahulu merujuk kepada:

1. Surat Pekeliling Am (SPA) Bil. 3 Tahun 2015:

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT Agensi Sektor Awam

 

2. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013:

Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecomunication Technology (ICT) Kerajaan

Print