Industri

Program dan Inisiatif Bersama

Public-Private Research Network (PPRN)
Inisiatif inovatif Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia bagi menggalakkan program inovasi yang berasaskan permintaan dalam memacu peningkatan produktiviti serta mengukuhkan pembangunan ekonomi Malaysia

Program CEO @ Faculty
Sebuah program CEO@Faculty

2U2I
Pelaksanaan program akademik 2u2i menyokong pendidikan fleksibel

Hasil Penyelidikan

Maklumat sedang dikemaskini