2u2i

2u2i adalah program pembelajaran bersasaskan pekerjaan yang memberi pendedahan industri kepada pelajar di sepanjang pengajian mereka. Pelajar menghabiskan dua (2) tahun di Universiti dengan memberi tumpuan kepada aspek-aspek teori dan dua (2) tahun di industri bagi menimba pengalaman pembelajaran dalam industri. 

Pendedahan kepada amalan industri merangkumi penggabungan syarikat dan permulaan syarikat yang boleh membantu pelajar untuk terus beroperasi selepas tamat pengajian. Program 2u2i bertujuan memupuk semangat keusahawanan melalui kerjasama akademik dan industri dengan pendekatan penyampaian secara Work-based Learning.

2u2i merupakan inisiatif di bawah Lonjakan 1 (Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang) dan Lonjakan 7 (Ekosistem Inovasi) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi).  

Maklumat lanjut berkaitan 2u2i


2u2i dalam Berita:

1)  18 Januari 2016: Kementerian Pendidikan Tinggi Laksanakan Program Dua Universiti Dua Industri
http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/40900/1/Kementerian%20Pendidikan%20Tinggi%20Laksanakan%20Program%20Dua%20Universiti%20Dua%20Industri.pdf

2) 19 Januari 2016: 2u2i diperkenal di Universithttp://www.utusan.com.my/berita/nasional/2u2i-diperkenal-di-universiti-1.181174

3) 29 May 2016: Program dua tahun di kampus, dua tahun latihan bekerja, dilaksana pada September http://www.ismaweb.net/2016/05/program-dua-tahun-di-kampus-dua-tahun-latihan-bekerja-dilaksana-pada-september/

4) 17 November 2016: NewsHub | Universiti Teknologi Malaysia News Portal http://news.utm.my/2016/11/utm-tawar-sarjana-muda-sains-komputer-kejuruteraan-data/

Cetak Emel