• Utama
  • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)

10 Lonjakan PPPM (PT) 

 

10 Lonjakan PPPMPT

Inisiatif di bawah 10 Lonjakan PPPM(PT)

Lonjakan 1: Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang
Lonjakan 2: Kecemerlangan Bakat
Lonjakan 3: Menghayati Pembelajaran Sepanjang Hayat
Lonjakan 4: Graduan TVET Berkualiti
Lonjakan 5: Kemampanan Kewangan
 
Lonjakan 6: Pemantapan Tadbir Urus
Lonjakan 7: Ekosistem Inovasi
Lonjakan 8: Keunggulan Global
Lonjakan 9: Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global
Lonjakan 10: Transformasi Penyampaian Pendidikan Tinggi

CetakEmel