Institusi

Universiti Awam

Kategori Universiti Awam
UA di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan, iaitu universiti penyelidikan, universiti berfokus (teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan) dan universiti komprehensif

Senarai Universiti Awam
Senarai penuh Universiti Awam yang terdapat di Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak

Syarat Umum Kelayakan Pemohonan
Syarat umum kelayakan ke Universiti Awam bagi semua pelajar SPM/setaraf dan STPM/setaraf

Senarai Program Pengajian
Senarai program pengajian yang ditawarkan di Universiti Awam

Syarat Khas Program
Syarat khas program pengajian yang ditawarkan

Semakan Graduat
Semakan status permohonan kemasukan ke Universiti Awam

Institusi Pendidikan Tinggi Swasta

Garis Panduan Penubuhan IPTS di Malaysia
Kementerian Pengajian Tinggi telah memberikan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh IPTS seluruh Malaysia

Senarai IPTS
Senarai penuh Institut Pengajian Tinggi Swasta yang terdapat di Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak

Politeknik

Senarai Politeknik
Senarai penuh Politeknik Premier, Politeknik Kovensional, dan Politeknik METrO yang terdapat di Seluruh Malaysia

Syarat Umum Kelayakan Permohonan
Syarat umum kelayakan kemasukan ke Politeknik seluruh Malaysia bagi pelajar SPM/Setaraf

Senarai Program Pengajian
Senarai program pengajian yang ditawarkan di Politeknik

Syarat Khas Program
Syarat khas program pengajian yang ditawarkan

Semakan Graduat
Semakan status permohonan kemasukan ke Politeknik

Kolej Komuniti

Senarai Kolej Komuniti
Senarai penuh Kolej Komuniti yang terdapat di Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak

Syarat Umum Kelayakan Pemohonan
Syarat dan kelayakan kemasukan ke Kolej Komuniti seluruh Malaysia bagi pelajar SPM/Setaraf

Senarai Program Pengajian
Senarai program pengajian yang ditawarkan di Kolej Komuniti

Syarat Khas Program
Syarat khas program pengajian yang ditawarkan

Semakan Graduat
Semakan status permohonan kemasukan ke Kolej Komuniti