header 03 ms 2016

2u2i & 3u1i

2 tahun di Universiti + 2 tahun di industri; &
3 tahun di Universiti + 1 tahun di industri

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2015-2025) (Pendidikan Tinggi)
Lonjakan 1: Graduan Holistik, Bercirikan Keusahawanan dan Seimbang

Pelaksanaan program akademik 2u2i dan 3u1i menyokong pendidikan fleksibel. Ianya bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar melalui pembelajaran berasaskan pengalaman dan perkhidmatan yang secara efektifnya dapat diterokai di luar kampus atau di industri di mana pengalaman sebenar dapat disediakan oleh pihak industri yang berkenaan.

Objektif

Lebih masa pembelajaran bersama pihak industri yang akan memberikan peluang, pendedahan dan pengalaman bekerja.

Pihak industri turut terlibat dalam reka bentuk kurikulum bagi memastikan jenis kursus yang ditawarkan, kaedah penyampaian serta pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan industri yang akan diceburi oleh pelajar selepas bergraduat dapat dicapai.

2u2i

CetakEmel