Direktori Universiti Awam (UA)

um

Universiti Malaya (UM)
University of Malaya

UNIVERSITI MALAYA (UM)
Jalan Universiti,
50603 KUALA LUMPUR
No. Tel. : 03-7967 7022
No. Faks. : 03-7954 7551
Website : https://www.um.edu.my/
usm

Universiti Sains Malaysia (USM)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
Aras 6,
Bangunan Canselori,
11800 PULAU PINANG
No. Tel. : 04-653 3888
No. Faks. : 04-656 5401
Website : http://www.usm.my/
ukm

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
The National University of Malaysia

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
Aras 6,
Bangunan Canselori,
43600 Bangi, SELANGOR
No. Tel. : 03-8921 5555
No. Faks. : 03-8921 4242
Website : http://www.ukm.my/
upm

Universiti Putra Malaysia (UPM)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
43400 Serdang
SELANGOR
No. Tel. : 1800 22 5587
No. Faks. : 03-8948 7273
Website : http://www.upm.edu.my/
utm

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim,
81310 Skudai
JOHOR
No. Tel. : 07-553 3333
No. Faks. : 07-557 9376
Website : http://www.utm.my/
uiam

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
International Islamic University Malaysia

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)
Aras 4, Bangunan Rektor,
Kampus Gombak,
53100 SELANGOR
No. Tel. : 03-6196 5601
No. Faks. : 03-6196 4858 / 4005
Website : http://www.iium.edu.my/
uum

Universiti Utara Malaysia (UUM)

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
Aras 5,
Bangunan Canselori,
06010 Sintok,
KEDAH
No. Tel. : 04-928 4000
No. Faks. : 04-928 3005
Website : http://www.uum.edu.my/
unimas

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
Penthouse, Bangunan CAUH Kampus Barat,
94300 Kota Samarahan,
SARAWAK
No. Tel. : 082-58 1097 / 1139 / 2811 / 1100 / 1128
No. Faks. : 082-58 1095
Website : http://www.unimas.my/
ums

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
Aras 6, Bangunan Canselori, Blok Selatan,
Jalan UMS,
06010 Kota Kinabalu,
SABAH
No. Tel. : 088-32 0000 / 0474
No. Faks. : 088-32 0223
Website : http://www.ums.edu.my/
upsi

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Sultan Idris Education University

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
35900 Tanjung Malim
PERAK
No. Tel. : 05-450 6000
No. Faks. : 05-458 2773
Website : http://www.upsi.edu.my/
usim

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Islamic Science University of Malaysia

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
Bandar Baru Nilai,
71800 Nilai,
NEGERI SEMBILAN
No. Tel. : 06-798 8000
No. Faks. : 06-794 1143
Website : http://www.usim.edu.my/
uitm

Universiti Teknologi MARA (UITM)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)
40450 Shah Alam,
SELANGOR
No. Tel. : 03-5544 2000
No. Faks. : 03-5544 2030
Website : http://www.uitm.edu.my/
umt

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
21030 Kuala Terengganu,
TERENGGANU
No. Tel. : 09-668 4100
No. Faks. : 09-669 7418
Website : https://www.umt.edu.my/
uthm

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
86400 Parit Raja,
Batu Pahat,
JOHOR
No. Tel. : 07-453 7000
No. Faks. : 07-453 6010
Website : http://www.uthm.edu.my/
utem

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM)
Hang Tuah Jaya,
76100 Durian Tunggal,
MELAKA
No. Tel. : 06-555 2000
No. Faks. : 06-331 6111
Website : http://www.utem.edu.my/
ump

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
Aras 3, Canseleri Tun Abdul Razak,
26600 Pekan,
PAHANG
No. Tel. : 09-424 5000
No. Faks. : 09-424 5555
Website : http://www.ump.edu.my/
unimap

Universiti Utara Malaysia (UUM)

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)
Tingkat 11, Bangunan KWSP,
Jalan Bukit Lagi,
01000 Kangar,
PERLIS
No. Tel. : 04-979 8008
No. Faks. : 04-977 8011 / 8422
Website : https://www.unimap.edu.my/
unisza

Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA)
Kampus Gong Badak,
21300 Kuala Terengganu,
TERENGGANU
No. Tel. : 09-668 8888
No. Faks. : 09-668 7887
Website : https://www.unisza.edu.my/
umk

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
Kampus Bachok,
Beg Berkunci No. 01,
16300 Bachok,
KELANTAN
No. Tel. : 09-771 7000
No. Faks. : 09-779 7012
Website : http://www.umk.edu.my/
upnm

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)
57000 Kem Sungai Besi,
KUALA LUMPUR
No. Tel. : 03-9051 3400
No. Faks. : 03-9057 4361
Website : http://www.upnm.edu.my/

Cetak Emel