laman utama / panduan pembelajaran interaktif
PANDUAN PEMBELAJARAN INTERAKTIF eSISDOK
    BAGAIMANAKAH eSISDOK BERFUNGSI
    
eSISDOK akan mendokumenkan setiap dokumen rasmi yang diterima
di setiap jabatan. Dokumen itu akan dialirkan kepada pegawai yang berkenaan
dan emel pemberitahuan akan dihantar kepada pegawai tersebut.

Pegawai perlu membuat semakan pada maklumat dokumen di dalam eSISDOK
dan mengemaskini status tindakan pada dokumen tersebut.

Klik untuk memahami aliran sistem dengan lebih lanjut
    Pengguna dibahagikan kepada 3 kategori pengguna:
Pengurusan Atasan    Pegawai Gred 48 dan ke atas
Pendaftar    Kakitangan pentadbiran setiap bahagian atau jabatan
Pengguna Biasa    Kakitangan KPT
Sila klik senarai pilihan demo di bawah mengikut kategori anda untuk memahami penggunaan eSISDOK.
    KATEGORI PENGGUNA
    PENGURUSAN ATASAN
    
Melakukan tindakan ke atas dokumen
Memantau aliran dokumen dan laporan
Membuat carian dokumen
    PENDAFTAR
    
Mendaftar dokumen yang diterima
Melakukan proses imbas dan muat naik dokumen
Melakukan tindakan ke atas dokumen
Membuat carian dokumen
    KAKITANGAN KPT
    
Melakukan tindakan ke atas dokumen
Membuat carian dokumen
 
  © 2012 Bahagian Pengurusan Maklumat | Kementerian Pengajian Tinggi