Pelajar

Pelajar Tempatan

Kemasukan Pelajar
Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP) atau lebih dikenali dengan UPU, adalah salah satu Bahagian di Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) yang menyelaras permohonan kemasukan ke Program Ijazah Pertama, Asasi, Diploma dan Sijil bagi Pelajar Lepasan STPM/ Setaraf dan SPM/ Setaraf ke Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej Komuniti dan Instituti Latihan Kemahiran Awam (ILKA).

Pelajar Antarabangsa

Garis Panduan Permohonan Pas Pelajar Antarabangsa ke IPT di Malaysia
Kepelbagaian sistem pendidikan Malaysia menyediakan pilihan fleksibel untuk meneruskan bidang pengajian yang diingini dan EMGS adalah satu-satunya pintu masuk yang diiktiraf untuk pelajar yang ingin belajar di Malaysia

Education Malaysia Global Services
Pelajar boleh mencari program-program dan kursus-kursus yang berdaftar dengan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan juga semua institusi yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran

Pelajar Malaysia di Luar Negara

Panduan Belajar Di Luar Negara
Persediaan pelajar untuk menyambung pengajian ke luar negara

Direktori Education Malaysia Luar Negara
Senarai butiran alamat serta nombor telefon pejabat Education Malaysia di luar negara

Permohonan Kemasukan ke Politeknik

Permohonan Kemasukan ke Politeknik
Permohonan Kemasukan ke Politeknik boleh dicapai melalui aplikasi dalam talian sepenuhnya di laman sesawang http://upu.mohe.gov.my dan permohonan dibuka secara berkala di antara bulan januari hingga april setiap tahun.

Syarat kelayakan Permohonan Politeknik
Pemohon hendaklah melepasi pencapaian akreditasi MQA yang di tetapkan.