Pelajar Malaysia di Luar Negara

Belajar di Luar Negara
Maklumat persediaan pelajar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara.

Sijil Sokongan Luar Negara (SSLN)
Sijil Sokongan Luar Negara (SSLN) / No Objection Certificate (NOC) merupakan salah satu syarat yang dikenakan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian dan mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di IPT luar negara.

Surat Tiada Halangan
Surat Tiada Halangan (STH) / Clearance Letter (CL) adalah bagi pelajar yang ingin melanjutkan pengajian dan mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di IPT luar negara tetapi masih belum menerima surat tawaran atau belum mendapat tempat di IPT tersebut.

Direktori Education Malaysia Luar Negara
Rujukan maklumat perhubungan Pejabat Education Malaysia (EM) di luar negara.

Cetak Emel