Penajaan

Lepasan SPM

Tabung Pinjaman Pelajaran
Panduan tabung pinjaman pelajaran bagi pelajar lepasan SPM

Modular Komuniti
Sebuah program yang dilaksanakan di semua Kolej Komuniti sebagai menyokong program Pembelajaran Sepanjang Hayat

Bantuan Kewangan Asal
Program bantuan kewangan untuk program bertaraf asasi

Ijazah Pertama

MyBrainSC
Terbuka kepada warganegara Malaysia yang mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama dan pasca ijazah sepenuh masa dalam bidang sains tulen (fizik, kimia, matematik dan biologi) di IPTA atau universiti terkemuka dunia atau bertaraf ivy league.

Ijazah Lanjutan

Antarabangsa

Malaysia International Scholarship
Satu inisiatif oleh Kerajaan Malaysia untuk menarik pelajar yang terbaik dari seluruh dunia

Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan
Pelajar dicalonkan dari negara-negara Komanwel untuk belajar di peringkat lepasan ijazah di Malaysia

Malaysian Technical and Cooperation Programme
Memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian akademik di Malaysia

Khas

Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti
Bantuan kewangan diberikan hanya kepada pelajar Kolej Komuniti yang kurang berkemampuan

Bantuan Kewangan OKU
Pelajar OKU yang berdaftar dengan JKM dan mempunyai kad OKU

Biasiswa Sukan
Satu galakan kepada atlet yang cemerlang dalam bidang sukan serta mempunyai potensi akademik yang baik untuk meneruskan pengajian di IPT