PelajarPelajar
PenajaanPenajaan
InstitusiInstitusi
PenyelidikanPenyelidikan
Slider
 • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)
 • Soaring Upwards
 • Going Global 2018
 • MYREN-X

REDESIGNING HIGHER EDUCATION

Inisiatif, program dan aktiviti bagi menaiktaraf Pendidikan Tinggi.

PENYELIDIKAN

Maklumat Berkaitan Geran Penyelidikan, Maklumat Penyelidik, Projek Penyelidikan, Inovasi & Hasil Penyelidikan, Pengiktirafan Anugerah R,D,C&I, Kemudahan Fasiliti R,D,C&I di IPT dan Aktiviti-aktiviti R&D

PERKONGSIAN DATA

Data Dictionary Sektor Awam (DDSA), Data Terbuka Malaysia, dan Statistik

MEDIA & KISAH KEJAYAAN

Kenyataan Media, Koleksi Teks Ucapan, Koleksi Audio dan Video Rasmi

e-PEROLEHAN

Notis Iklan Tawaran Tender / Sebutharga dan Keputusan Tender / Sebutharga

HEBAHAN

Pengumuman Terkini, Program/Aktiviti Semasa, Peluang Kerjaya dan Topik Popular
KENYATAAN AKHBAR 
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PAS PELAJAR ANTARABANGSA KE INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA


OLEH
YBHG. DATO’ SERI IR. DR. ZAINI BIN UJANG
KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
 1. Dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hab pendidikan tinggi antarabangsa, Kabinet telah memberi kelulusan untuk mempermudahkan prosedur kemasukan pelajar antarabangsa ke insititusi pendidikan tinggi di Malaysia.

 2. Kemudahan baharu yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) kepada pelajar antarabangsa adalah seperti berikut:
  1. Pelajar antarabangsa dibenarkan memohon sendiri pas pelajar secara online kepada Education Malaysia Global Services (EMGS); dan
  2. Tempoh pas pelajar antarabangsa dikeluarkan mengikut tempoh pengajian yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) dan Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti (JPKK).

 3. Penambahbaikan kepada kaedah sedia ada ini adalah hasil daripada kerjasama KPT dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN), Kementerian Luar Negeri (KLN), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan EMGS.

 4. Pelajar antarabangsa dikehendaki mematuhi syarat-syarat berikut:

  1. Pelajar dikehendaki mengikuti kursus pengajian secara sepenuh masa berdasarkan tahap yang dinyatakan dalam Kerangka Kelayakan Malaysia.
  2. Bagi permohonan baharu, pelajar perlu mendapatkan surat tawaran kursus pengajian dari IPT yang dipohon dan memiliki passport atau dokumen perjalanan yang masih dalam tempoh sah laku.
  3. Bagi pelajar sedia ada, pas pelajar akan diberi mengikut baki tempoh pengajian sebagaimana dinyatakan dalam surat tawaran tertakluk pada tempoh sah laku passport atau dokumen perjalanan.

 5. Kemudahan yang diberikan ini akan berkuat kuasa mulai 15 Mac 2016 dan terpakai kepada semua IPT yang beroperasi di Semenanjung Malaysia sahaja. Garis panduan berhubung perkara ini telah dikeluarkan pada 11 Mac 2016.   KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
  Putrajaya

  14 Mac 2016

Cetak Emel