• Utama

Iklan Kekosongan Jawatan di Education Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) ingin mempelawa calon-calon daripada Warganegara Malaysia yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan/ Perkhidmatan Awam Negeri/ Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan di Education Malaysia (EM), KPT seperti berikut:

Bil.Jawatan
1 Pengarah Gred 52/54 (Terbuka) di EM Washington
2 Pengarah Gred 48 (Terbuka) di EM Ho Chi Minh City
3 Pegawai Gred 48 (Terbuka) di EM Indonesia
4 Atase Pendidikan Gred 41/44 (Terbuka)
 • EM London
 • EM Australia
 • EM Mesir
 • EM Washington
 • EM Chicago
 • EM Jordan
 • EM New Zealand
5 Atase Pendidikan (Agama) Gred 41/44 (Terbuka)
 • EM Australia
 • EM Washington
 • EM Mesir

Berikut adalah syarat-syarat umum permohonan:

 1. pegawai terdiri daripada warganegara Malaysia;
 2. pegawai telah dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan;
 3. mempunyai prestasi kerja di tahap 85% dalam Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga tahun berturut-turut (Tahun 2013, 2014 dan 2015);
 4. mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas yang dipohon;
 5. bebas daripada sebarang tindakan tatatertib; dan
 6. pegawai dan ahli keluarga (jika berkaitan) mempunyai tahap kesihatan yang baik, tidak menghidap penyakit berjangkit dan penyakit yang berpanjangan.

Berikut adalah syarat-syarat utama:

 1. Pengarah/ Pegawai Gred 52/54 (Terbuka)
  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 47/48 hingga 53/54 atau setaraf;
 2. Pengarah/ Pegawai Gred 48 (Terbuka)
  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 43/44 hingga Gred 47/48 atau setaraf;
 3. Atase Pendidikan Gred 41/44 (Terbuka)
  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 41/44 atau setaraf;
 4. Atase Pendidikan Agama Gred 41/44 (Terbuka)
  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 41/44 atau setaraf; dan
  2. pegawai mempunyai pengetahuan, pengalaman dan sumbangan dalam bidang berkaitan bimbingan agama islam
 5. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) apabila dipinjamkan ke gred yang lebih tinggi hendaklah telah berkhidmat di gred jawatan hakiki tidak kurang daripada lima (5) tahun kecuali:
  1. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Doktor Falsafah, tidak kurang daripada dua (2) tahun; atau
  2. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Sarjana, tidak kurang daripada tiga (3) tahun;
 6. mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan Kerajaan dan baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mencapai tarikh persaraan wajib;
 7. mempunyai pengalaman dalm tugas pentadbiran, pengurusan kewangan, pengurusan aset, promosi dan pemasaran serta jaringan kolaborasi antarabangsa;
 8. mempunyai kemahiran Bahasa Inggeris dengan kelulusan IELTS sekurang-kurangnya band 6.5 (salinan keputusan IELTS perlu dikemukakan sebagai prasyarat sekiranya ditawarkan jawatan); dan
 9. penguasaan bahasa rasmi negara yang dipohon adalah satu kelebihan.

Keutamaan diberi kepada pemohon-pemohon berikut:

 1. mempunyai perwatakan dan peribadi yang sesuai sebagai seorang Pegawai Perwakilan Luar Negeri, berdikari dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum;
 2. mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang jenis kerja yang perlu dilaksanakan seperti pengurusan dan pentadbiran pejabat, hal ehwal pelajar, pengurusan kewangan, akaun, tugas promosi dan pemasaran serta jaringan kolaborasi antarabangsa; dan
 3. berkebolehan bertutur dengan fasih dan menulis dengan baik dalam Bahasa Inggeris serta bahasa rasmi negara yang dipohon.

Cara Memohon:

 1. semua permohonan hendaklah menggunakan pdf Borang Permohonan KPT.S.500-8/2/6 Jld.6 [pindaan 2014] (229 KB) yang boleh dimuat turun melalui laman web Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu www.mohe.gov.my;
 2. permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan seperti berikut:
  1. senarai tugas pegawai terkini;
  2. satu (1) salinan maklumat peribadi (resume) yang terkini beserta pengalaman perkhidmatan mengikut susunan tarikh daripada yang terkini;
  3. satu (1) salinan Sijil/Diploma/Ijazah yang berkaitan yang disahkan;
  4. satu (1) salinan Laporan Pengisytiharan Harta yang disahkan oleh Ketua Jabatan;
  5. satu (1) salinan Buku Rekod Perkhidmatan yang lengkap (bermula perkhidmatan sehingga yang terkini); dan
  6. Satu (1) salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Tahun 2013, 2014 dan 2015).
 3. semua permohonan yang lengkap diisi beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dan hendaklah disokong dan dikemukakan melalui Ketua Jabatan (covering letter) kepada:
  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  Aras 15, No. 2, Menara 2
  Jalan P5/6, Presint 5
  62200 W.P. PUTRAJAYA
  (u.p: Urusan Pengambilan EM)

Tarikh Tutup Permohonan
Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 21 Disember 2016 (Rabu). Permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima daripada tarikh yang dinyatakan tidak akan dipertimbangkan.

Temu duga
Hanya calon yang layak dan disenaraikan pendek sahaja yang akan dipanggil untuk ditemu duga. Permohonan adalah dianggap tidak berjaya sekiranya pemohon tidak menerima sebarang panggilan ke temu duga dalam tempoh setahun (1) daripada tarikh tutup permohonan.

Pertanyaan
Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada pihak Urus Setia melalui e-mel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..

Segala kerjasama dan perhatian YBhg. Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan berkenaan perkara ini amat dihargai dan didahulukan ucapan terima kasih.

Muat turun:
pdf Iklan Kekosongan Jawatan Di Education Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi (928 KB)
pdf Borang Permohonan Pengisian Jawatan di Education Malaysia KPT.S.500-8/2/6 Jld.6 [pindaan 2014] (229 KB)

Status Keputusan Tender KPT.W(S)400-POL/3/2016, KPT.W(S)400-POL/4/2016, KPT.W(S)400-POL/6/2016, KPT.W(S)400-POL/8/2016 dan KPT.W(S)400-POL/7/2016

KEPUTUSAN TENDER
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN (B)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
BIL. 8/2016

BIL NO. & TAJUK TENDER NAMA SYARIKAT HARGA TAWARAN TEMPOH KONTRAK TEMPOH PENGHANTARAN

1

KPT.W(S)400-POL/3/2016

Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Sistem Rangkaian Kampus, Politeknik Banting, Kementerian Pendidikan Tinggi

RH RESOURCES SDN. BHD.

RM3,998,780.00

12 Bulan

4 Bulan

2

KPT.W(S)400-POL/4/2016

Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Sistem Rangkaian Kampus, Politeknik Ibrahim Sultan Johor, Kementerian Pendidikan Tinggi

RH RESOURCES SDN. BHD.

RM1,049,990.00

12 Bulan

4 Bulan

3

KPT.W(S)400-POL/6/2016

Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan ICT Akademik Ke Politeknik Mersing Johor, Kementerian Pendidikan Tinggi

OFISGATE SDN. BHD.

RM2,397,666.00

12 Bulan

4 Bulan

4

KPT.W(S)400-POL/8/2016

Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Ke Politeknik Ibrahim Sultan, Kementerian Pendidikan Tinggi

NU-SECURE NET-360 SDN. BHD.

RM838,253.00

12 Bulan

4 Bulan

BIL NO. & TAJUK TENDER NAMA SYARIKAT NO. PAKEJ HARGA TAWARAN (RM) TEMPOH KONTRAK TEMPOH PENGHANTARAN

5

KPT.W(S)400-POL/7/2016

Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Bagi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Ke Politeknik Banting Selangor, Kementerian Pendidikan Tinggi

VISUAL IN-TECH SDN. BHD

PAKEJ 1 (JCC)

1,277,611.00

12 Bulan

4 Bulan

GLOBAL ELECTROMECH (M) SDN. BHD

PAKEJ 2 (JFM)

1,959,356.00

PASADENA TECHNOLOGY SDN. BHD

PAKEJ 3 (JMY)

278,850.00

MODIEZHAM SDN. BHD

PAKEJ 4 (JAU)

166,700.00

HAREL TECHNOLOGIES SDN. BHD

PAKEJ 5 (JMB)

174,098.00

WINPOWER CORPORATION (M) SDN. BHD

PAKEJ 6 (JMF)

305,159.00

METRO JENDELA SDN. BHD

PAKEJ 7 (JTF)

221,073.00

JUMLAH KESELURUHAN

4,382,847.00

Urus Setia Tender Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Tinggi-2016Dikemaskini pada 30 SEPTEMBER 2016

Status Keputusan Tender KPT.W(S)400-POL/2/2016

KEPUTUSAN TENDER
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN (B)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
BIL. 7/2016

BILNO. & TAJUK TENDERNAMA SYARIKATNO. PAKEJHARGA TAWARAN (RM)TEMPOH KONTRAKTEMPOH PENGHANTARAN

2

KPT.W(S)400-POL/2/2016

Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Akademik Jabatan Kejuruteraan Elektrik Fasa Dua Ke Politeknik Mersing Johor, Kementerian Pendidikan Tinggi

VISUAL IN-TECH SDN. BHD

PAKEJ 1 (EPP)

43,656.00

12 Bulan

4 Bulan

PAKEJ 5 (EAM)

330,184.00

JUMLAH

373,840.00

HAREL TECHNOLOGIES SDN. BHD

PAKEJ 3 (EET)

31,108.00

PAKEJ 6 (EEK)

531,228.00

PAKEJ 7 (EKP)

1,096,453.00

JUMLAH

1,658,789.00

CALIBER INTERCONNECTS SDN. BHD

PAKEJ 2 (EME)

179,800.00

PAKEJ 4 (EED)

14,000.00

PAKEJ 8 (EPR)

22,100.00

JUMLAH

215,900.00

JUMLAH BESAR

2,248,529.00

Urus Setia Tender Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Tinggi-2016Dikemaskini pada 30 SEPTEMBER 2016

Status Keputusan Tender KPT.W(S)400-POL/1/2016

KEPUTUSAN TENDER
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN (B)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
BIL. 7/2016

BILNO. & TAJUK TENDERNAMA SYARIKATHARGA TAWARAN (RM)TEMPOH KONTRAKTEMPOH PENGHANTARAN

1

KPT.W(S)400-POL/1/2016

Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Makmal Simulasi Enjin Kejuruteraan Perkapalan, Pusat Kecemerlangan Teknologi Ke Politeknik Ungku Omar (PUO), Kementerian Pendidikan Tinggi

MECOMB MALAYSIA SDN. BHD

RM2,209,069.00

12 Bulan

4 Bulan

Urus Setia Tender Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Tinggi-2016Dikemaskini pada 30 SEPTEMBER 2016

Status Keputusan Tender KPT.W(S)400-PMO/2016

STATUS KEPUTUSAN TENDER
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN (B)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
BIL. 6/2016

BILNO. & TAJUK TENDERNAMA SYARIKATHARGA TAWARAN (RM)TEMPOH KONTRAK

1

KPT.W(S)400-PMO/2016

Tender Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membungkus Dan Menghantar Buku-Buku Aktiviti Kementerian Pendidikan Tinggi

REKA CETAK SDN. BHD

RM325,526.00 (Termasuk 6% GST)

12 Bulan

Urus Setia Tender Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Tinggi-2016Dikemaskini pada 17 JUN 2016

Keputusan Permohonan Melanjutkan Pengajian Ke Timur Tengah (Mesir) Bagi Bidang Perubatan, Pergigian Dan Farmasi Bagi Sesi Kemasukan 2016/2017

 1. Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Mesir bagi  Bidang  Perubatan, Pergigian dan Farmasi sesi kemasukan 2016/2017  boleh disemak secara atas talian di https://dohe.mohe.gov.my/timurtengah

 2. Keputusan boleh disemak bermula pada 20 September 2016 (Selasa).

 3. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah merujuk kepada Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi di talian 03-8870 6226/6627.

Bahagian Education Malaysia
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 4, No.2, Menara 2, Jalan P5/6
Presint 5, 62200 Putrajaya.

Status Keputusan Sebut Harga KPT.W(S)400-SH/6/2016

STATUS KEPUTUSAN SEBUT HARGA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI BIL. 13/2016

BILNO. & TAJUK SEBUT HARGASTATUS KEPUTUSAN

1

KPT.W(S)400-SH/6/2016

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA DAN MEDIA ANALISIS (MEDIA KONVENSIONAL DAN MEDIA BARU) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

Jawatankuasa Sebut Harga Kementerian Pendidikan Tinggi BERSETUJU Membatalkan Sebut Harga Di Atas.

Urus Setia Sebut Harga Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Tinggi-2016Dikemaskini pada 19 SEPTEMBER 2016

Status Keputusan Sebut Harga KPT.W(S)400-SH/3/2016

STATUS KEPUTUSAN SEBUT HARGA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI BIL. 13/2016

BILNO. & TAJUK SEBUT HARGANAMA SYARIKATHARGA TAWARAN
(RM)
TEMPOH KONTRAK

1

KPT.W(S)400-SH/3/2016

PERTIMBANGAN SEMULA BAGI SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO KORPORAT DWIBAHASA (BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS) BERDURASI 15 HINGGA 20 MINIT UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

RED CIRCLE SDN BHD

RM64,000.00

Dua Belas (12) Bulan (Dari Tarikh Surat Setuju Terima Ditandatangani)

Urus Setia Sebut Harga Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Tinggi-2016Dikemaskini pada 19 SEPTEMBER 2016

Kenyataan Media Isu Pelajar Mesir Yang Menghadapi Masalah Pembiayaan Pengajian

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN MEDIA

ISU PELAJAR MESIR YANG MENGHADAPI MASALAH PEMBIAYAAN PENGAJIAN

 1. Berhubung isu pelajar Malaysia di Mesir yang menghadapi masalah pembiayaan pengajian seperti yang dilaporkan baru-baru ini, Kementerian telah mengambil keputusan untuk menghantar pegawai ke Mesir, dengan rombongan diketuai oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), YBhg Dato' Kamel bin Mohamad.

 2. Matlamat rombongan tersebut adalah untuk berjumpa dengan pemegang taruh dan juga membuat misi pencarian fakta (fact finding) agar gambaran penuh isu tersebut ini dapat diperolehi.

 3. Rombongan juga akan berusaha untuk mengesahkan maklumat pelajar yang memerlukan bantuan dan universiti mereka agar bantuan dapat diselaraskan dengan kadar sesegera yang mungkin.

 4. Kementerian akan terus memberi maklum balas dari masa ke semasa.

Kementerian Pendidikan Tinggi
Putrajaya
17 September 2016

Kenyataan Media Penglibatan Pelajar IPT Dalam Kegiatan Daesh

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN MEDIA

PENGLIBATAN PELAJAR IPT DALAM KEGIATAN DAESH

 1. Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) ingin merujuk kepada kenyataan akhbar Utusan Malaysia pada 9 September 2016 mengenai dua orang pelajar IPT tempatan yang terlibat dengan kegiatan Daesh di Syria.

 2. KPT memandang serius dengan kenyataan ini dan ingin memaklumkan bahawa langkah-langkah proaktif termasuk tindakan pencegahan telah diambil bagi membendung dan membanteras pengaruh Daesh di semua IPT tempatan.

 3. Berhubung dengan penglibatan dua orang pelajar IPT tempatan dengan kegiatan Daesh iaitu dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan Kolej Teknologi Makmal Perubatan Kuala Lumpur, pihak KPT telah melaporkan segera penglibatan mereka kepada PDRM dengan memberi maklumat lengkap berhubung pelajar tersebut untuk tindakan lanjut.

 4. Bagi membendung kegiatan ini dari terus berleluasa, pihak KPT akan terus memberikan kerjasama dengan PDRM serta lain-lain pihak berkuasa keselamatan negara agar penglibatan pelajar IPT tempatan dalam kegiatan DAESH dapat dibenteraskan.

 5. Sekali lagi KPT ingin menegaskan bahawa pemantauan rapi sedang dilaksanakan dan tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana pelajar termasuk pihak pengurusan dan tenaga pengajar IPT tempatan yang terlibat dengan kegiatan Daesh atau mana-mana kegiatan keganasan antarabangsa.

Kementerian Pendidikan Tinggi
Putrajaya
10 September 2016

Permohonan Urusan Pemangkuan Jawatan PPPT Gred DH48 ke DH52 dan Gred DH52 ke DH54 di KPT

Dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi ingin mempelawa permohonan daripada Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Gred DH52 dan Gred DH48 yang memiliki kelayakan yang sepadan untuk dipertimbangkan pemangkuan ke jawatan PPPT Gred DH54 dan Gred DH52 sekiranya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Pohon kerjasama tuan/puan untuk merujuk kepada iklan yang dilampirkan atau menghubungi jabatan/institusi masing-masing untuk maklumat selanjutnya.

Muat turun surat iklan di sini:

 1. pdf Permohonan Urusan Pemangkuan PPPT Gred DH48 ke DH52 di KPT (1.22 MB)
 2. pdf Permohonan Urusan Pemangkuan PPPT Gred DH52 ke DH54 di KPT (1.22 MB)

Penutupan Kaunter 6, Bahagian Penguatkuasaan Dan Inspektorat

Dimaklumkan bahawa mulai 13 hingga 15 September 2016 (Selasa hingga Khamis) kaunter 6, Bahagian Penguatkuasaan & Inspektorat akan ditutup sementara sempena perayaan Hari Raya Aidiladha dan akan beroperasi semula pada 19 september 2016 (Isnin). Harap maklum Bahagian Penguatkuasaan Dan Inspektorat

Sebut Harga Perkhidmatan Mereka Bentuk, Menterjemah dan Mencetak Buku FAQ IPTS

Logo JPT 313x200

JABATAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KENYATAAN SEBUT HARGA

 1. Tawaran Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat / pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan.

  BILNO. SEBUTHARGATAJUK SEBUTHARGAPENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DENGAN KOD BIDANG (BARU) BERIKUT:TARIKH TUTUP

  1

  JPT SH 2/2016

  PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MENTERJEMAH DAN MENCETAK BUKU FAQ IPTS

  221601
  [MENCETAK BUKU, MAJALAH DAN LAPORAN AKHBAR (PERLU LESEN KDN)]

  21 SEPTEMBER 2016 (RABU)

 2. Tawaran Sebutharga ini adalah menggunakan sistem ePerolehan dan syarikat/pembekal mestilah berdaftar dengan ePerolehan dan eP enable.

 3. Cadangan Tawaran Teknikal dan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam system ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebutharga seperti yang di paparkan di jadual di atas. Dokumen manual/sokongan bagi Cadangan Tawaran Teknikal dan Kewangan yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan berlakri seperti arahan yang dinyatakan di dalam Dokumen Sebut Harga, serta dicatatkan nombor cadangan pembekal dan nombor sebutharga pada penjuru atas sebelah kiri di semua sampul surat. Kesemua sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan kedalam satu sampul surat besar berlakri dan dimasukkan ke dalam ke peti sebutharga di Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendidikan Tinggi, Aras 9, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 W.P Putrajaya pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebutharga yang dinyatakan di dalam jadual di atas.

 4. Tawaran sebutharga yang di kunci masuk (key-in) atau diserahkan selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebutharga TIDAK akan diterima atau dipertimbangkan oleh Kementerian ini.

 5. Jabatan Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang terendah.

 6. Dokumen Sebutharga boleh disemak mulai 6 September 2016 (Selasa) di laman web www.eperolehan.com.my

 7. Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:

  NamaNo. TelefonEmel
  Puan Norfarah binti Ghazali 03-88706422 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Status Keputusan Sebut Harga KPT.W(S)400-SH/07/2016

STATUS KEPUTUSAN SEBUT HARGA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KERTAS BIL. 04/12/2016

BILNO. & TAJUK SEBUT HARGASTATUS KEPUTUSAN

1

KPT.W(S)400-SH/07/2016

SEBUT HARGA BAGI PENTERJEMAHAN BUKU UNITP UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Jawatankuasa Sebut Harga Kementerian Pendidikan Tinggi BERSETUJU Membatalkan Dan Mengiklan Semula Sebut Harga Di Atas.

Urus Setia Sebut Harga Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Tinggi-2016 Dikemaskini pada 25 OGOS 2016

Kenyataan Media Berhubung Isu Daesh Dalam Kalangan Pelajar IPT

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN MEDIA

BERHUBUNG ISU DAESH DALAM KALANGAN PELAJAR IPT

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) memandang serius dan peka terhadap aktiviti DAESH yang melibatkan pelajar dan kakitangan Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) di Malaysia.

Kementerian bekerjasama erat dengan pihak berkuasa seperti PDRM dan agensi-agensi penguatkuasa lain supaya kebajikan dan keselamatan pelajar terjamin bagi memastikan suasana pembelajaran yang lebih kondusif di IPT.

Kementerian akan terus memantap dan meningkatkan keterlibatan (engagement) dengan pelajar, ibu bapa dan warga IPT.

Pada masa yang sama pihak Kementerian juga telah dan sedang mengambil beberapa langkah proaktif bagi meningkatkan tahap kesedaran mengenai DAESH seperti:

 1. Meningkatkan sesi keterlibatan (engagement) seperti taklimat dan dialog dengan PDRM serta agensi-agensi penguatkuasa yang lain;

 2. Penjelasan mengenai aktiviti DAESH juga dimasukkan dalam program-program melibatkan pelajar di IPT;

 3. Meningkatkan tahap tapisan keselamatan untuk kemasukan pelajar-pelajar dan tenaga pengajar asing;

 4. Memantapkan lagi prosedur keselamatan sedia ada di peringkat IPT sebagai langkah pencegahan awal.

Kementerian akan memberi kerjasama sepenuhnya dalam keadaan di mana PDRM perlu mengambil tindakan ke atas pelajar dan warga yang terlibat dalam aktiviti DAESH.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
23 OGOS 2016

Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah, Mendokumentasi Dan Menyelenggara Kemudahan Wireless Dan Firewall Di Bangunan Kementerian Pendidikan Tinggi

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

TajukKategoriKod BidangTarikh / Tempat / Masa TaklimatTarikh / Masa Tutup Sebut Harga

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENTAULIAH, MENDOKUMENTASI DAN MENYELENGGARA KEMUDAHAN WIRELESS DAN FIREWALL DI BANGUNAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (Bekalan Dan Perkhidmatan Bagi Sektor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi)

Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, services including maintenance (LAN/WAN/Internet/wireless/satellite)

210105

Taklimat Sebut harga adalah DIWAJIBKAN seperti berikut:

Tarikh
22 Ogos 2016 (Isnin)

Masa
Pendaftaran: 10.00 pagi

Taklimat:
10.30 pagi - 11.30 pagi

Tempat
Bilik Mesyuarat Ibu Batuta, Aras 12, Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Tinggi

Sebelum atau Pada

29 OGOS 2016 (Isnin)

Jam 12.00 tengah hari

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Kementerian Pendidikan Tinggi TIDAK AKAN MENERIMA DOKUMEN TAWARAN YANG LEWAT.

Segala pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

NamaNombor Telefon PegawaiEmel
Encik Naufal Bin Muhammad 03-8870 6023 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 16 Ogos 2016

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pakej Mother Booth Dan Ruang Pameran Kementerian Pendidikan Tinggi Di Seluruh Semenanjung Malaysia

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

TajukKategoriKod BidangNo. DokumenTarikh / Masa Tutup Sebut Harga

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PAKEJ MOTHER BOOTH DAN RUANG PAMERAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DI SELURUH SEMENANJUNG MALAYSIA

Kesenian, Hiburan Dan Pelancongan

Penyediaan Pentas/Pameran pertunjukan, taman hiburan dan karnival/pestaria

221305

SH11/2016

Sebelum atau Pada

25 OGOS 2016 (KHAMIS)

Jam 12.00 tengah hari

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Kementerian Pendidikan Tinggi TIDAK AKAN MENERIMA DOKUMEN TAWARAN YANG LEWAT.

Segala pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

NamaNombor Telefon PegawaiEmel
Encik Mohd Khairi Bin Hasan 03-8870 6282 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 16 Ogos 2016

Sebut Harga Perkhidmatan Penerbitan Buku Infografik Getting Started Vol.2: Establishing And Operating Private Higher Education Institution In Malaysia

Logo JPT 313x200

JABATAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KENYATAAN SEBUT HARGA

 1. Tawaran Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat / pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan.

  BIL NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DENGAN KOD BIDANG (BARU) BERIKUT: TARIKH TUTUP

  1

  JPT SH 1/2016

  PERKHIDMATAN PENERBITAN BUKU INFOGRAFIK GETTING STARTED VOL.2 : ESTABLISHING AND OPERATING PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN MALAYSIA

  221601
  [MENCETAK BUKU, MAJALAH DAN LAPORAN AKHBAR (PERLU LESEN KDN)]

  22 OGOS 2016 (ISNIN)

 2. Tawaran Sebutharga ini adalah menggunakan sistem ePerolehan dan syarikat/pembekal mestilah berdaftar dengan ePerolehan dan eP enable.

 3. Cadangan Tawaran Teknikal dan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam system ePerolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebutharga seperti yang di paparkan di jadual di atas. Dokumen manual/sokongan bagi Cadangan Tawaran Teknikal dan Kewangan yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan berlakri seperti arahan yang dinyatakan di dalam Dokumen Sebut Harga, serta dicatatkan nombor cadangan pembekal dan nombor sebutharga pada penjuru atas sebelah kiri di semua sampul surat. Kesemua sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan kedalam satu sampul surat besar berlakri dan dimasukkan ke dalam ke peti sebutharga di Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendidikan Tinggi, Aras 9, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 W.P Putrajaya pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebutharga yang dinyatakan di dalam jadual di atas.

 4. Tawaran sebutharga yang di kunci masuk (key-in) atau diserahkan selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebutharga TIDAK akan diterima atau dipertimbangkan oleh Kementerian ini.

 5. Jabatan Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang terendah.

 6. Dokumen Sebutharga boleh disemak mulai 8 Ogos 2016 (Isnin) di laman web www.eperolehan.com.my

 7. Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:

  Nama No. Telefon Emel
  Puan Norfarah binti Ghazali 03-88706422 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Keputusan Permohonan Melanjutkan Pengajian Ke Morocco Bagi Bidang Pengajian Islam Bagi Sesi Kemasukan 2016/2017

 1. Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Morocco bagi Pengajian Islam sesi kemasukan 2016/2017 boleh disemak secara dalam talian di https://dohe.mohe.gov.my/timurtengah

 2. Keputusan boleh disemak bermula pada 11 Ogos 2016 (Khamis)

 3. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah merujuk kepada Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi di talian 03-8870 6226/6627.

Bahagian Education Malaysia
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 4, No.2, Menara 2, Jalan P5/6
Presint 5, 62200 Putrajaya.

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penerbitan Persembahan Multimedia Untuk "Success Stories" Kementerian Pendidikan Tinggi

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

TajukKategoriKod BidangNo. DokumenTarikh Tutup Sebut Harga

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENERBITAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA UNTUK “SUCCESS STORIES” KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Rakaman

DAN

Audio Visual

221302

DAN

221304

SH10/2016

Sebelum atau Pada

18 OGOS 2016
(KHAMIS)

Jam 12.00 Tengah hari

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Kementerian Pendidikan Tinggi TIDAK AKAN MENERIMA DOKUMEN TAWARAN YANG LEWAT.

Segala pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

NamaNombor Telefon PegawaiEmel
Encik Mohd Khairi Bin Hasan 03-8870 6282 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 10 Ogos 2016

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Rakaman Video Foto Bagi Program-Program Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

Tajuk Kategori Kod Bidang No. Dokumen Tarikh Tutup Sebut Harga

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN RAKAMAN VIDEO DAN FOTO BAGI PROGRAM-PROGRAM RASMI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

PERKHIDMATAN

Kesenian, Hiburan Dan Pelancongan

Rakaman

DAN

Fotografi

221302

DAN

221303

SH09/2016

Sebelum atau Pada

15 OGOS 2016
(ISNIN)

Jam 12.00
Tengah hari

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Kementerian Pendidikan Tinggi TIDAK AKAN MENERIMA DOKUMEN TAWARAN YANG LEWAT.

Segala pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

Nama Nombor Telefon Pegawai Emel
Encik Mohd Khairi Bin Hasan 03-8870 6282 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 04 Ogos 2016

Keputusan Kemasukan ke Universiti di Jordan Sesi 2016/2017

KEPUTUSAN PERMOHONAN MELANJUTKAN PENGAJIAN KE TIMUR TENGAH (JORDAN) BAGI BIDANG PERUBATAN, PERGIGIAN DAN PENGAJIAN ISLAM BAGI SESI KEMASUKAN 2016/2017

 1. Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Timur Tengah (Jordan) bagi  Bidang  Perubatan, Pergigian dan Pengajian Islam sesi kemasukan 2016/2017  boleh disemak secara atas talian di https://dohe.mohe.gov.my/timurtengah bermula pada 02 Ogos 2016 (Selasa)

 2. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah merujuk kepada Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi di talian 03-8870 6226/6627.

Bahagian Education Malaysia
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 4, No.2, Menara 2, Jalan P5/6
Presint 5, 62200 Putrajaya.

Sebut Harga Perkhidmatan Merekabentuk & Mencetak Item-Item Publisiti Untuk Majlis-Majlis Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

TajukKategoriKod BidangNo. DokumenTarikh Tutup Sebut Harga

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK & MENCETAK ITEM-ITEM PUBLISITI (BANNER DAN BUNTING) UNTUK MAJLIS-MAJLIS RASMI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

PERKHIDMATAN

Percetakan (Dikhas Kepada Syarikat 100% Bumiputera)

Mencetak Label, Poster, Pelekat dan Iron On

DAN

Reka bentuk Percetakan (Printing Design)

221604

DAN

221615

SH08/2016

Sebelum atau Pada

08 OGOS 2016
(ISNIN)

Jam 12.00
Tengah hari

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Kementerian Pendidikan Tinggi TIDAK AKAN MENERIMA DOKUMEN TAWARAN YANG LEWAT.

Segala pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

NamaNombor Telefon PegawaiEmel
Encik Mohd Khairi Bin Hasan 03-8870 6282 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 01 Ogos 2016

Sebut Harga Membekal Dan Menghantar Bekalan Pejabat, Alat Tulis Dan Kertas Untuk Kementerian Pendidikan Tinggi

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

TajukKategoriKod BidangTarikh / Tempat / Masa TaklimatTarikh / Masa Tutup Sebut Harga

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PEJABAT, ALAT TULIS DAN KERTAS UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Bekalan Pejabat Dan Alatulis
Alatulis (tidak termasuk borang dan semua jenis kertas)

DAN

Kertas
Kertas

020601

DAN

010201

Taklimat Sebut harga adalah DIWAJIBKAN seperti berikut:

Tarikh
1 Ogos 2016 (Isnin)

Masa
Pendaftaran: 9.30 pagi

Taklimat:
10.00 pagi - 12.00 tengah hari

Tempat

Bilik Mesyuarat Ibu Batuta,
Aras 12, Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Tinggi

Sebelum atau Pada 10 OGOS 2016 (Rabu) Jam 12.00 tengah hari

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

TajukKategoriKod Bidang
Cik Asmah Binti Omar 03-8870 5329 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 27 Julai 2016

Tawaran Sebut Harga Penterjemahan Buku UniTP Untuk Kementerian Pendidikan Tinggi

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

TAJUK SEBUT HARGAKOD BIDANGTARIKH / MASA TUTUP SEBUT HARGATEMPAT PENGHANTARAN SEBUT HARGA

SEBUT HARGA PENTERJEMAHAN BUKU UNITP UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

222006

Tarikh Tutup

26 Julai 2016
(Selasa)

Masa

12.00 Tengah hari

Tempat

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset

Aras 12, No. 2,
Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 Putrajaya

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Kementerian Pendidikan Tinggi TIDAK AKAN MENERIMA DOKUMEN TAWARAN YANG LEWAT.

Segala pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

NamaNombor Telefon PegawaiEmail
Encik Sulaiman Bin Mohammed Khalid 03-8870 6245 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 19 Julai 2016

Tawaran Program Professional Certificate Bagi Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT)

Tajuk Hebahan
Tawaran Program Professional Certificate Bagi Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT)
Tarikh Buka
14 Julai 2016
Tarikh Tutup
25 Julai 2016
Lampiran
 1. pdf Surat Hebahan Borang Permohonan Program Advanced Diploma / Professional Certificate Bagi Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) (337 KB)
 2. pdf Borang Permohonan Program Advanced Diploma / Professional Certificate Bagi Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) (635 KB)

Dakwaan Kaitan Penembak Insiden Pengganas di Bangladesh dengan universiti swasta di Malaysia

Logo KPT 200x150  Black

Kenyataan Media

Dakwaan Kaitan Penembak Insiden Pengganas di Bangladesh dengan universiti swasta di Malaysia

Kementerian mengambil maklum laporan di dalam beberapa akhbar hari ini yang menyatakan bahawa satu atau lebih orang yang disyaki terlibat dalam serangan pengganas di Bangladesh berkemungkinan pelajar di sebuah universiti swasta di Malaysia pada suatu ketika dahulu.

Kementerian menganggap isu ini sebagai sesuatu yang serius dan akan membuat siasatan. Kementerian juga akan bekerjasama dengan pihak penguatkuasa yang berkaitan.

Kementerian Pendidikan Tinggi
Putrajaya
4 Julai 2016

Tender Perkhidmatan Menyediakan Pelan Media Publisiti dan Mempromosikan Program Kementerian Pendidikan Tinggi Di Media Baru

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 1. Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Syarikat/Pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang/Sub Kod Bidang seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai tender berikut:

  No. Tender / Tajuk Tender Kod Bidang Tarikh / Masa Tutup Tender Tempat Menghantar Tender

  KPT.W(S)400-UKK/2016

  Tender Perkhidmatan Menyediakan Pelan Media Publisiti dan Mempromosikan Program Kementerian Pendidikan Tinggi Di Media Baru

  222001
  [Media elektronik (tidak termasuk kerja-kerja percetakan)]

  Tarikh Tutup
  25 Julai 2016 (Isnin)

  Masa
  12.00 tengah hari

  Kementerian Pendidikan Tinggi,
  Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset,
  Aras 12, No. 2,
  Menara 2,
  Jalan P5/6, Presint 5,
  62200 PUTRAJAYA

 2. Dokumen tender boleh disemak dengan melayari www.eperolehan.gov.my mulai 1 Julai 2016. Syarikat/Pembekal yang layak dan berminat boleh mendapatkan dokumen tender tersebut dengan memuat turun melalui sistem ePerolehan.

 3. Nombor rujukan boleh mula diperolehi pada tarikh mula iklan dengan menghubungi talian 03-8870 5356, dan 03-8870 5357 atau datang sendiri ke Kaunter Tender, Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Tinggi, Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya pada waktu pejabat.

 4. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam sistem e-Perolehan pada atau sebelum Tarikh dan Masa Tutup Tender dan dikemukakan juga secara manual ke Tempat Menghantar Tender yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen tender yang dihantar melalui pos.

 5. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran harga terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender.

 6. Iklan ini juga boleh dilihat di http://myprocurement.treasury.gov.my dan www.mohe.gov.my

Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 4

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
(SEBUT HARGA 4)

 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

  1. Makmal Struktur Ringan

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Suspended Center Span Bridge
   Tahun Pembelian: 2004
   1 263.00
  2. Makmal Aotomotif

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Hydraulic Engine Dynamometer
   Tahun Pembelian: 2000
   1 7,216.00
  3. Makmal Bahan JKM

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Tensile Testing Machine
   Tahun Pembelian: 2001
   1 5,000.00
  4. Makmal Bahan JKM

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Tensile Testing Machine
   Tahun Pembelian: 2001
   1 5,000.00
  5. Makmal Termodinamik

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Bomb Calorimeter
   Tahun Pembelian: 2002
   1 4,800.00
   2 Refrigeration Cycle Demonstration R633
   Tahun Pembelian: 2002
   1 4,600.00
   3 Steam Power Plant (Electric Boiler)
   Tahun Pembelian: 2002
   1 12,455.00
  6. Makmal Automatan

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Computer Integrated Manufacturing Set (Peralatan lain selain komputer)
   Tahun Pembelian: 2000
   1 6.00
  7. Makmal PCB

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Computerised Numerical Control (CNC) X-Y Table c/w accessories
   Tahun Pembelian: 2000
   2 8.00
   2 PCB Chemical Process System c/w accessories
   Tahun Pembelian: 2000
   1 100.00
   3 Laser Photoplotter
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set 100.00
   4 UV Exposure Unit
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set 50.00
   5 Solder Masking Process System c/w accessories
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set 50.00
 2. Taklimat sebut harga akan diadakan pada 21 Julai 2016 (Khamis) jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Fakulti Kejuruteraan, Aras 7, Bangunan Bestari, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Aset boleh dilihat pada 21 Julai 2016 jam 2.30 petang di Makmal Fakulti Kejuruteraan UPNM, Kem Sungai Besi, 57000, Kuala Lumpur.

  LAWATAN TAPAK DAN TAKLIMAT ADALAH DIWAJIBKAN.

 3. Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

  Nama Pegawai Nombor Telefon Email
  Puan Noratilawati Binti Che Hussin 03-8870 5323 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Puan Saniah Binti Azis 03-8870 5325 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Encik Musa Bin Mohd Hussin 03-8870 5326 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 4. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

 5. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 4 dan dihantar dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di alamat :-

  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
  Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 6. Tarikh tutup sebut harga pada 27 Julai 2016 (Rabu) jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

 1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

 2. Penyebut harga boleh menawarkan untuk satu (1) atau dua (2) atau tiga (3) atau kesemua pakej tersebut.

 3. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk kiriman wang / wang pos / draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia.

 4. Tawaran tanpa / kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 5. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

 6. Kementerian ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

 7. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.

 8. Kos pembaikan bangunan adalah di bawah tanggungan UPNM.

 9. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

 10. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh tujuh (7) hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Kementerian berhak untuk melupuskan aset tersebut.

Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 3

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
(SEBUT HARGA 3)

 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat [berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit)] yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

  1. Makmal Bahan Dan Struktur Berat

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Compression & Flexural Testing Machine (Cube & Cylinder)
   Tahun Pembelian: 2002
   1 1,000.00
   2 20 Ton Horizontal Tensile Testing Machine
   Tahun Pembelian: 2002
   1 2,000.00
   3 Air Compressor
   Tahun Pembelian: 2002
   1 100.00
   4 Slump Test Equipment
   Tahun Pembelian: 2002
   1 1.00
   5 Curing Tank
   Tahun Pembelian: 2002
   1 1,544.00
  2. Makmal Geoteknik

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 JKR Probe Set (B2-29)
   Tahun Pembelian: 2002
   1 100.00
   2 Speedy Moisture Test
   Tahun Pembelian: 2002
   1 100.00
   3 Direct Shear Test Equipment
   Tahun Pembelian: 2002
   2 500.00
   4 Prospecting Kit – MANKOPURI
   Tahun Pembelian: 2002
   1 100.00
   5 Pore Water Pressure Measurement Apparatus
   Tahun Pembelian: 2002
   2 100.00
   6 Field Shear Vane Borer H70 c/w Accessories
   Tahun Pembelian: 2002
   1 100.00
   7 Balloon Density Apparatus c/w Accessories
   Tahun Pembelian: 2002
   1 100.00
 2. Taklimat sebut harga akan diadakan pada 21 Julai 2016 (Khamis) jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Fakulti Kejuruteraan, Aras 7, Bangunan Bestari, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Aset boleh dilihat pada 21 Julai 2016 jam 9.30 pagi di Makmal Fakulti Kejuruteraan UPNM, Kem Sungai Besi, 57000, Kuala Lumpur.

  LAWATAN TAPAK DAN TAKLIMAT ADALAH DIWAJIBKAN.

 3. Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

  Nama Pegawai Nombor Telefon Email
  Puan Noratilawati Binti Che Hussin 03-8870 5323 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Puan Saniah Binti Azis 03-8870 5325 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Encik Musa Bin Mohd Hussin 03-8870 5326 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 4. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

 5. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 3 dan dihantar dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di alamat :-

  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
  Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 6. Tarikh tutup sebut harga pada 27 Julai 2016 (Rabu) jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

 1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

 2. Penyebut harga boleh menawarkan untuk satu (1) atau dua (2) atau tiga (3) atau kesemua pakej tersebut.

 3. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk kiriman wang / wang pos / draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia.

 4. Tawaran tanpa / kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 5. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

 6. Kementerian ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

 7. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.

 8. Kos pembaikan bangunan adalah di bawah tanggungan UPNM.

 9. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

 10. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh tujuh (7) hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Kementerian berhak untuk melupuskan aset tersebut.

Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 2

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
(SEBUT HARGA 2)

 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat [berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit)] yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

  1. Makmal Automotif

   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Small Engine Dynamometer Experiment Manual
   Tahun Pembelian: 2000
   1 4,837.00
   2 Brake Tester Hydraulic Dual Circuit Breaker System
   Tahun Pembelian: 2000
   1 163.00
   3 Petrol Engine Test Bed System
   Tahun Pembelian: 2000
   1 2,347.00
  2. Makmal Bahan JKM

   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Hardness Tester
   Tahun Pembelian: 2001
   1 500.00
   2 Metallurgical Microscope
   Tahun Pembelian: 2001
   1 500.00
  3. Makmal Termodinamik

   BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Air Conditioning Laboratory Unit
   Tahun Pembelian: 2002
   1 1,000.00
   2 Pressure Temperature Vessel Branch
   Tahun Pembelian: 2002
   1 3,469.00
   3 Separating & Throttling Calorimeter
   Tahun Pembelian: 2002
   1 3,727.00
   4 Lagging Experiment Bench
   Tahun Pembelian: 2002
   1 4,512.00
   5 Ejector Bench
   Tahun Pembelian: 2002
   1 3,970.00
   6 Condensor Bench
   Tahun Pembelian: 2002
   1 4,200.00
   7 Process Plant Bench
   Tahun Pembelian: 2002
   1 6,003.00
   8 Concentric Tube Heat Exchanger
   Tahun Pembelian: 2002
   1 4,383.00
   9 Bench Top Cooling Tower
   Tahun Pembelian: 2002
   1 8,755.00
   10 Visual Refrigeration Training Unit
   Tahun Pembelian: 2002
   1 1,783.00
   11 Commercial Refrigeration Training Unit 802
   Tahun Pembelian: 2002
   2 2,870.00
   12 Reverse Cyle Refrigeration Training Unit 808
   Tahun Pembelian: 2002
   2 3,300.00
   13 Bench Fluid
   Tahun Pembelian: 2002
   1 100.00
 2. Taklimat sebut harga akan diadakan pada 20 Julai 2016 (Rabu) jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Fakulti Kejuruteraan, Aras 7, Bangunan Bestari, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Aset boleh dilihat pada 20 Julai 2016 jam 2.30 petang di Makmal Fakulti Kejuruteraan UPNM, Kem Sungai Besi, 57000, Kuala Lumpur.

  LAWATAN TAPAK DAN TAKLIMAT ADALAH DIWAJIBKAN.

 3. Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

  Nama PegawaiNombor TelefonEmail
  Puan Noratilawati Binti Che Hussin 03-8870 5323 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Puan Saniah Binti Azis 03-8870 5325 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Encik Musa Bin Mohd Hussin 03-8870 5326 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 4. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

 5. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 2 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di alamat :-

  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
  Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 6. Tarikh tutup sebut harga pada 26 Julai 2016 (Selasa) jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

 1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

 2. Penyebut harga boleh menawarkan untuk satu (1) atau dua (2) atau tiga (3) atau kesemua pakej tersebut.

 3. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk kiriman wang / wang pos / draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia.

 4. Tawaran tanpa / kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 5. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

 6. Kementerian ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

 7. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.

 8. Kos pembaikan bangunan adalah di bawah tanggungan UPNM.

 9. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

 10. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh tujuh (7) hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Kementerian berhak untuk melupuskan aset tersebut.

Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 1

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
(SEBUT HARGA 1)

 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat [berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit)] yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

  1. Makmal Jentera

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Universal Miling Machine
   Tahun Pembelian: 2000
   1 30,000.00
   2 Universal Tool & Cutter Grinder
   Tahun Pembelian: 2000
   2 100.00
   3 Radial Am Drill
   Tahun Pembelian: 2000
   2 5,000.00
   4 Single Lip Grinder
   Tahun Pembelian: 2000
   1 200.00
   5 Precision Cylindrical Grinding Machine
   Tahun Pembelian: 2000
   1 20,000.00
   6 Power Saw Kasto
   Tahun Pembelian: 2000
   1 200.00
  2. Makmal PCB

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Dry Film Laminator
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set 30.00
   2 Circuit Board Drying Machine
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set 30.00
   3 Diazo Filem Developer
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set 10.00
   4 Deionize Water Equipment
   Tahun Pembelian: 2000
   1 set 10.00
   5 Laminate PCB Machine
   Tahun Pembelian: 2000
   1 10.00
   6 Punch Hole PCB
   Tahun Pembelian: 2000
   1 10.00
   7 Desk Circuit
   Tahun Pembelian: 2000
   1 1.00
   8 Vacuum
   Tahun Pembelian: 2000
   2 100.00
   9 Samurai Screen c/w Accessories
   Tahun Pembelian: 2000
   1 50.00
   10 Stretching Clamps
   Tahun Pembelian: 2000
   16 1.00
   11 UPS Modular Line – Interactive Uninterruptible Power Supply
   Tahun Pembelian: 2000
   3 1.00
   12 Mesin Mencuci Filem AGFA
   Tahun Pembelian: 2000
   1 50.00
   13 QPS Transformer
   Tahun Pembelian: 2000
   2 1.00
  3. Makmal Pepejal

   BIL. KETERANGAN ASET KUANTITI HARGA SIMPANAN PER UNIT
   (RM)
   1 Thin Cylinder Apparatus
   Tahun Pembelian: 2001
   1 100.00
   2 Torsion Testing Machine
   Tahun Pembelian: 2001
   1 100.00
 2. Taklimat sebut harga akan diadakan pada 20 Julai 2016 (Rabu) jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Fakulti Kejuruteraan, Aras 7, Bangunan Bestari, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Aset boleh dilihat pada 20 Julai 2016 jam 9.30 pagi di Makmal Fakulti Kejuruteraan UPNM, Kem Sungai Besi, 57000, Kuala Lumpur.

  LAWATAN TAPAK DAN TAKLIMAT ADALAH DIWAJIBKAN.

 3. Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

  Nama Pegawai Nombor Telefon Email
  Puan Noratilawati Binti Che Hussin 03-8870 5323 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Puan Saniah Binti Azis 03-8870 5325 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Encik Musa Bin Mohd Hussin 03-8870 5326 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 4. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

 5. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 - 1 dan dihantar dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di alamat :-

  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
  Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 6. Tarikh tutup sebut harga pada 26 Julai 2016 (Selasa) jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

 1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

 2. Penyebut harga boleh menawarkan untuk satu (1) atau dua (2) atau tiga (3) atau kesemua pakej tersebut.

 3. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk kiriman wang / wang pos / draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia.

 4. Tawaran tanpa / kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 5. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

 6. Kementerian ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

 7. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.

 8. Kos pembaikan bangunan adalah di bawah tanggungan UPNM.

 9. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

 10. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh tujuh (7) hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Kementerian berhak untuk melupuskan aset tersebut.

Penutupan Kaunter 5, Bahagian Education Malaysia Sempena Sambutan Hari Raya Aidilfitri

Pelanggan yang dihormati,

Dimaklumkan bahawa mulai 4 julai 2016 hingga 8 julai 2016 kaunter 5, Bahagian Education Malaysia akan ditutup sementara sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri. Para pelanggan diminta ke aras 4, Bahagian Education Malaysia untuk urusan permohonan sepanjang tempoh masa ini.

Terima kasih

Bahagian Education Malaysia, JPT

Tawaran Fellowship Sains Marin NAM S&T Centre

Program Fellowship Sains Marin di bawah NAM S&T Centre ditawarkan kepada Saintis Malaysia selama 3 bulan di Jerman di dalam bidang Ecology, Biogeochemistry, Modelling serta Tropical Coastal Marine Systems.

Tajuk hebahan
Fellowship Sains Marin NAM S&T Centre
Tarikh tutup permohonan
sebelum 8 Julai 2016
Maklumat lanjut
http://www.namstct.org
Permohonan Online
http://www.namstct.org
Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi
Call center :
Phone: (+91) (11) 2464 5134 / 2464 4974
Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya., Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya., Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Sebut Harga Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Sijil, Folder Sijil, Folder Kursus, Folder Baldu, Folder Parlimen Dewan Negara Dan Folder Parlimen Dewan Rakyat Untuk Kementerian Pendidikan Tinggi

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

No. Sebut Harga / Tajuk Sebut HargaKod BidangTarikh / Masa Tutup Sebut HargaTempat Menghantar Sebut Harga

SEBUT HARGA MEREKABENTUK, MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SIJIL, FOLDER SIJIL, FOLDER KURSUS, FOLDER BALDU, FOLDER PARLIMEN DEWAN NEGARA DAN FOLDER PARLIMEN DEWAN RAKYAT UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

221602

PERKHIDMATAN

Percetakan (Dikhas Kepada Syarikat 100% Bumiputera)strong>

Mencetak Fail, Kad Perniagaan Dan Kad Ucapan

Tarikh Tutup
30 Jun 2016
(Khamis)

Masa
12.00 Tengah hari

Tempat

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
Aras 12, No. 2,
Menara 2, Jalan P5/6,
Presint 5,
62200 Putrajaya

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Kementerian Pendidikan Tinggi TIDAK AKAN MENERIMA DOKUMEN TAWARAN YANG LEWAT.

Segala pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

NamaNombor Telefon PegawaiEmel
Cik Asmah Binti Omar 03-8870 5329 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 23 Jun 2016

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Mengambil Tindakan Dalam Isu Slaid Yang Cetus Kontroversi

Logo KPT 200x150  Black

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) MENGAMBIL TINDAKAN DALAM ISU SLAID YANG CETUS KONTROVERSI


 1. Kementerian telah dimaklumkan oleh UTM bahawa ia sedang dalam proses mengambil tindakan berkenaan isu slaid subjek TITAS (Tamadun Islam dan Tamadun Asia) yang mencetuskan kontroversi baru-baru ini.

 2. Kementerian mengambil maklum bahawa Naib Canselor UTM, Profesor Datuk Dr Ir. Wahid bin Omar telah mengeluarkan permohonan maaf tanpa syarat dan memulakan siasatan apabila isu ini mula-mula tercetus dan susulan daripada itu, UTM juga telah mengambil langkah-langkah berikut:

  1. Sebuah jawatankuasa siasatan dalaman telah ditubuhkan untuk mengurus dan menyelaras pengendalian kes itu. Jawatankuasa tersebut dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UTM, Profesor Dr. Rose Alinda Alias dan ahli-ahlinya terdiri beberapa pemimpin akademik termasuk tiga ahli yang berlainan agama dan bangsa untuk meneliti kes itu dari perspektif menyeluruh secara adil dan telus.

  2. Hasil daripada siasatan jawatankuasa tersebut, pensyarah yang terlibat telah dikenalpasti, dan merupakan kakitangan akademik berstatus kontrak di UTM. Pensyarah tersebut telah diminta memberi penjelasan mengenai kandungan dan bahan rujukan yang digunakan untuk slaid TITAS tersebut, termasuk buku-buku dan rujukan yang digunakan untuk menyokong kredibiliti kandungan.

  3. Pensyarah berkenaan telah memberi jawapan lisan dan bertulis kepada jawatankuasa siasatan dalamam tersebut.

  4. Susulan daripada itu, pihak pengurusan UTM telah menubuhkan jawatankuasa bebas luar yang merupakan pakar subjek TITAS yang terdiri daripada Profesor Zaid Ahmad dan Profesor Madya Dr. Sarjit Singh A/l Darshan Singh (Universiti Putra Malaysia, UPM), serta Prof Dr Rajantheran A/l Muniandy (Universiti Malaya, UM).

  5. Semua maklumat yang disampaikan oleh pensyarah yang berkenaan telah diserahkan kepada jawatankuasa bebas luar tersebut untuk menilai kredibiliti bahan yang dikemukakan. Pada masa yang sama, jawatankuasa itu diminta untuk membuat keputusan mengenai kesesuaian laras bahasa yang digunakan oleh pensyarah berkenaan.

  6. Jawatankuasa itu dijangka memberikan hasil penilaian dan laporan mereka dalam tempoh seminggu termasuk cadangan tindakan yang wajar diambil. Proses mengambil tindakan, termasuk tindakan tatatertib ataupun yang berkaitan akan ditentukan oleh UTM kerana merupakan sebahagian daripada kuasa autonomi universiti tersebut.

 3. Kementerian sedang menanti laporan jawatankuasa bebas luar tersebut serta keputusan UTM sebelum mengambil sebarang tindakan lanjut yang tersendiri.

 4. Kementerian ingin menyatakan bahawa ia mengutuk keras apa yang telah berlaku. Peranan pendidikan tinggi adalah untuk menggalakkan perpaduan, persefahaman dan toleransi antara kaum-kaum di Malaysia. Integriti akademik dan integriti ahli akademia merupakan pegangan yang penting kepada Kementerian.

 5. Kementerian berharap apa yang berlaku di UTM tidak berulang dan ingin mengingatkan semua warga pendidik akan tanggungjawab mereka dalam menyediakan dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar mereka.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
PUTRAJAYA
23 JUN 2016

Keputusan Permohonan Melanjutkan Pengajian Ke Timur Tengah (Mesir) Bagi Bidang Pengajian Islam, Pengajian Qiraat Dan Pengajian Ulum Islamiah Bagi Sesi Kemasukan 2016/2017

 1. Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Timur Tengah (Mesir) bagi Bidang Pengajian Islam, Pengajian Qiraat dan Pengajian Ulum Islamiah sesi kemasukan 2016/2017 boleh dibuat secara dalam talian di https://dohe.mohe.gov.my/timurtengah bermula pada 21 Jun 2016 (Selasa)

 2. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah merujuk kepada Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi di talian 03-8870 6226/6627.

Bahagian Education Malaysia
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 4, No.2, Menara 2, Jalan P5/6
Presint 5, 62200 Putrajaya.

University of The Future Seminar Series: "Rethinking Teaching, Redesigning Learning"

2016 06 27 University of The Future Seminar Series Rethinking Teaching Redesigning Learning Poster

Tarikh
27 Jun 2016 (Isnin)
Masa
9.00 – 11.30 pagi
Tempat
Dewan Za’ba
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras Tanah, No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5, Putrajaya

ATUR CARA
FORUM “UNIVERSITY OF THE FUTURE: RETHINKING TEACHING, REDESIGNING LEARNING”

9.00 Pagi
Ketibaan Tetamu Jemputan/VIP
9.15 Pagi
Ketibaan YB Menteri Pendidikan Tinggi
9.30 Pagi
University of the Future Seminar Series : "Rethinking Teaching, Redesigning Learning"
11.00 Pagi
Sesi Soal Jawab
11.30 Pagi
Penyerahan cenderahati oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi
Bersurai

Tawaran Guizhou Government Scholarship(GGS) For Southest Asia 2016

Kerajaan Ghuizou China menawarkan peluang kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti program biasiswa di bawah tajaan Guizhou Government Scholarship(GGS) For Southest Asia 2016 bagi peringkat Ijazah Sarjana , Sarjana dan Phd di 17 universiti di Ghuizou, China. GGS menawarkan 2 jenis biasiswa iaitu 5 biasiswa penuh dan 50 separa biasiswakepada pemohon yang berkelayakan.

Tajuk hebahan
Tawaran  Guizhou Government Scholarship(GGS) For Southest Asia 2016
Tarikh tutup permohonan
Academic Year 2016-2017
Maklumat lanjut
http://www.studyinchina.edu.cn
Maklumat am
http://www.studyinchina.edu.cn
Borang permohonan
http://www.studyinchina.edu.cn and download Guizhou Government Scholarship for Southeast Asia 2016 Application Form
Sebarang pertanyaan untuk dihubungi
 • Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 • No telefon: +86- (0)851-85286933 / +86- (0)851-85285768

Semua permohonan adalah melalui online dan dibuka sebelum 25 Jun 2016.

Kenyataan Tawaran Sebut Harga Perkhidmatan Pemantauan Media dan Media Analisis

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

NO. SEBUT HARGA / TAJUK SEBUT HARGA KOD BIDANG TARIKH / MASA TUTUP SEBUT HARGA TEMPAT PENGHANTARAN SEBUT HARGA

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA DAN MEDIA ANALISIS (MEDIA KONVENSIONAL DAN MEDIA BARU) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

222001
ATAU
222002

Tarikh Tutup
23 Jun 2016
(Khamis)

Masa
12.00 Tengah hari

Tempat

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset

Aras 12, No. 2,
Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 Putrajaya

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Kementerian Pendidikan Tinggi TIDAK AKAN MENERIMA DOKUMEN TAWARAN YANG LEWAT.

Segala pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

Nama Nombor Telefon Pegawai Emel
Encik Mohd Khairi Bin Hasan 03-8870 6282 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin 03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 15 Jun 2016

Tawaran Tender Politeknik Peralatan ICT Akademik di Mersing, Perkakasan dan Perisian ICT di Ibrahim Sultan dan Kejuruteraan Mekanikal di Banting

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

  1. Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Syarikat/Pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kod Bidang seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai tender-tender berikut:

   No. Tender / Tajuk TenderKod BidangTarikh / Tempat / Masa Taklimat & Lawatan TapakTarikh / Masa Tutup TenderTempat Menghantar Tender

   KPT.W(S)400-POL/6/2016

   Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan ICT Akademik Ke Politeknik Mersing Johor, Kementerian Pendidikan Tinggi

   210101
   atau
   210102
   atau
   210103
   atau
   210105
   atau
   210107

   Taklimat dan lawatan tapak DIWAJIBKAN seperti berikut:

   Tarikh
   20 Jun 2016 (Isnin)

   Masa
   Pendaftaran: 11.00 pagi

   Taklimat:
   11.15 pagi - 1.00 petang

   Tempat
   Dewan Mutiara Utama
   Politeknik Mersing, Johor

   Tarikh Tutup
   13 Julai 2016
   (Rabu)

   Masa
   12.00
   tengah hari

   Kementerian Pendidikan Tinggi,
   Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset,

   Aras 12, No. 2,
   Menara 2,
   Jalan P5/6, Presint 5,
   62200 PUTRAJAYA

   KPT.W(S)400-POL/8/2016

   Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Ke Politeknik Ibrahim Sultan, Kementerian Pendidikan Tinggi

   210101
   atau
   210103
   atau
   210108

   TIADA TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

   Tarikh Tutup
   14 Julai 2016
   (Khamis)

   Masa
   12.00
   tengah hari

   KPT.W(S)400-POL/7/2016

   Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Bagi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Banting Selangor, Kementerian Pendidikan Tinggi

   100101
   atau
   130101
   atau
   130102
   atau
   130201
   atau
   130202
   atau
   060501

   Taklimat dan lawatan tapak DIWAJIBKAN seperti berikut:

   Tarikh
   21 Jun 2016 (Selasa)

   Masa
   Pendaftaran: 10.30 pagi

   Taklimat:
   11.00 pagi - 1.00 petang

   Tempat
   Dewan Kuliah Utama,
   Politeknik Banting, Selangor

   Tarikh Tutup
   15 Julai 2016
   (Jumaat)

   Masa
   12.00
   tengah hari

  2. Dokumen tender boleh disemak dengan melayari www.eperolehan.gov.my mulai 16 Jun 2016. Syarikat/Pembekal yang layak dan berminat boleh mendapatkan dokumen tender tersebut dengan memuat turun melalui sistem ePerolehan.

  3. Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN bagi tender-tender yang berkaitan. Syarikat/Pembekal yang TIDAK HADIR TAKLIMAT TIDAK DIBENARKAN MENYERTAI TENDER BERKENAAN.

  4. Nombor rujukan boleh mula diperolehi selepas taklimat tender dengan menghubungi talian 03-8870 5356, 03-8870 5354 dan 03-8870 5358 atau datang sendiri ke Kaunter Tender, Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Tinggi, Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya pada waktu pejabat.

  5. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam sistem e-Perolehan pada atau sebelum Tarikh dan Masa Tutup Tender dan dikemukakan juga secara manual ke Tempat Menghantar Tender yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen tender yang dihantar melalui pos.

  6. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran harga terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender.

  7. Iklan ini juga boleh dilihat di http://myprocurement.treasury.gov.my dan www.mohe.gov.my

Iklan Kenaikan Pangkat Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ke Gred DH48 di Kementerian Pendidikan Tinggi

Dimaklumkan bahawa pihak Kementerian sedang dalam proses mengumpul maklumat Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) yang telah memangku Gred DH48 pada 1 Jun 2015 dan sebelum bagi tujuan dipertimbangkan kenaikan pangkat. Senarai nama PPPT yang sedang memangku adalah seperti di Lampiran A.

Sehubungan dengan itu, kerjasama daripada pihak YBhg. Datuk/ Dato'/ Prof. /Dr. /Tuan /Puan adalah dipohon untuk melengkapkan maklumat seperti di Lampiran B serta mengemukakan sesalinan dokumen-dokumen berikut:

 1. salinan surat penyiaran keputusan pemangkuan ke gred semasa;
 2. salinan Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK);
 3. salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tahun 2015; dan
 4. perakuan Ketua Jabatan (sila rujuk Lampiran C).

Dokumen yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada pihak Kementerian selewat-lewatnya pada 11 Julai 2016 dengan menggunakan alamat berikut:

Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Tinggi
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 15, No. 2
Menara 2 Jalan P5/6, Presint 5
62200 W.P.PUTRAJAYA
(u.p. : Unit Pengurusan Prestasi dan Naik Pangkat)

Muat turun:  pdf Surat Iklan Kenaikan Pangkat PPPT DH48 Memangku 1 Jun 2015 dan Sebelum (2.96 MB)

 

 

Status Keputusan Sebut Harga KPT.W(S)400-SH/1/2016

STATUS KEPUTUSAN SEBUT HARGA
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

BILNO. & TAJUK SEBUT HARGANAMA SYARIKATHARGA TAWARAN DENGAN GST
(RM)
TEMPOH KONTRAK

1.

KPT.W(S)400-SH/1/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEGHANTAR, MENYUSUN DAN MENYELENGGARA POKOK HIASAN HIJAU DI BANGUNAN KEMENTERIAN TINGGI, PRESINT 5, PUTRAJAYA

SERI CEMPAKA ENTERPRISE (SA0158558-K)

RM60,191.04
(Ringgit Malaysia Enam Puluh Ribu Satu ratus Sembilan Puluh Satu Dan Sen Empat Sahaja)

Satu (1) Tahun
(dari tarikh Surat Setuju Terima Ditandatangani)

Tender Terbuka Peralatan Sistem Rangkaian Kampus Politeknik Banting, Ibrahim Sultan dan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 1. Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Syarikat/Pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kod Bidang seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai tender-tender berikut:

  No. Tender / Tajuk TenderKod BidangTarikh / Tempat / Masa Taklimat & Lawatan TapakTarikh / Masa Tutup TenderTempat Menghantar Tender

  KPT.W(S)400-POL/3/2016

  Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Sistem Rangkaian Kampus, Politeknik Banting Selangor, Kementerian Pendidikan Tinggi

  210101
  atau
  210102
  atau
  210103
  atau
  210105
  atau
  210106
  atau
  210107
  atau
  210108
  atau
  210109
  atau
  210201
  atau
  210202
  atau
  210203

  Taklimat dan lawatan tapak DIWAJIBKAN seperti berikut:

  Tarikh
  6 Jun 2016 (Isnin)

  Masa
  Pendaftaran: 11.00 pagi

  Taklimat:
  11.30 pagi - 1.00 petang

  Tempat
  Dewan  Kuliah Utama,
  Politeknik Banting, Selangor

  Tarikh Tutup
  27 Jun 2016 (Isnin)

  Masa
  12.00
  tengah hari

  Kementerian Pendidikan Tinggi,
  Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset,
  Aras 12, No. 2,
  Menara 2,
  Jalan P5/6, Presint 5,
  62200 PUTRAJAYA

  KPT.W(S)400-POL/4/2016

  Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Sistem Rangkaian Kampus, Politeknik Ibrahim Sultan, Kementerian Pendidikan Tinggi

   210101
  atau
  210102
  atau
  210103
  atau
  210105

  Taklimat dan lawatan tapak DIWAJIBKAN seperti berikut:

  Tarikh
  7 Jun 2016 (Selasa)

  Masa
  Pendaftaran: 10.30 pagi

  Taklimat:
  11.00 pagi - 1.00 petang

  Tempat
  Dewan Kuliah Utama,
  Politeknik Ibrahim Sultan,
  Johor

  Tarikh Tutup
  28 Jun 2016 (Selasa)

  Masa
  12.00
  tengah hari

  KPT.W(S)400-POL/5/2016

  Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Sistem Rangkaian Kampus, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Kementerian Pendidikan Tinggi

  210102
  atau
  210105 

  Taklimat dan lawatan tapak DIWAJIBKAN seperti berikut:

  Tarikh
  8 Jun 2016 (Rabu)

  Masa
  Pendaftaran: 10.30 pagi

  Taklimat:
  11.00 pagi - 1.00 petang

  Tempat
  Dewan Kuliah Utama,
  Politeknik Salahuddin Abdul Aziz Shah, Selangor

  Tarikh Tutup
  29 Jun 2016 (Rabu)

  Masa
  12.00
  tengah hari

 2. Dokumen tender boleh disemak dengan melayari www.eperolehan.gov.my mulai 2 Jun 2016. Syarikat/Pembekal yang layak dan berminat boleh mendapatkan dokumen tender tersebut dengan memuat turun melalui sistem ePerolehan.

 3. Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN bagi tender-tender di atas. Syarikat / Pembekal yang TIDAK HADIR TAKLIMAT TIDAK DIBENARKAN MENYERTAI TENDER BERKENAAN.

 4. Nombor rujukan boleh mula diperolehi selepas taklimat tender dengan menghubungi talian 03-8870 5356, 03-8870 5354 dan 03-8870 5358 atau datang sendiri ke Kaunter Tender, Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Tinggi, Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya pada waktu pejabat.

 5. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam sistem e-Perolehan pada atau sebelum Tarikh dan Masa Tutup Tender dan dikemukakan juga secara manual ke Tempat Menghantar Tender yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen tender yang dihantar melalui pos.

 6. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran harga terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender.

 7. Iklan ini juga boleh dilihat di http://myprocurement.treasury.gov.my dan www.mohe.gov.my

Analisa Keputusan Kemasukan Ke Universiti Awam / Politeknik Premier Bagi Program Pengajian Asasi Dan Diploma

Logo KPT 200x150  Black

SIARAN MEDIA

ANALISA KEPUTUSAN KEMASUKAN KE UIVERSITI AWAM / POLITEKNIK PREMIER BAGI PROGRAM PENGAJIAN ASASI DAN DIPLOMA

 1. Keputusan kemasukan ke Program Pengajian Asasi dan Diploma sahaja di Universiti Awam / Politeknik Premier untuk pelajar lepasan SPM / Setaraf bagi sesi 2016/2017 telah diumumkan oleh Kementerian pada 16 Mei 2016.

 2. Sebanyak 181,317 permohonan telah diterima dan sukacita dimaklumkan bahawa daripada jumlah tersebut, 58,914 (33%) pemohon lepasan SPM / Setaraf telah ditawarkan tempat. Sebanyak 62% pemohon telah diberi tawaran berdasarkan kepada 3 pilihan utama mereka dalam UPUOnline. Daripada jumlah tersebut, 36.9% pemohon telah diberi tawaran mengikut pilihan pertama.

 3. Kementerian mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pemohon yang telah berjaya menerima tawaran.

SEBAB-SEBAB PERMOHONAN TIDAK BERJAYA

 1. Penawaran dibuat mengikut dasar markah merit iaitu 90% akademik dan 10% kokurikulum. Antara sebab-sebab mengapa permohonan pemohon tidak berjaya termasuk:

  • Tidak menekan butang sah & hantar pada borang online
  • Tidak memenuhi syarat yang ditetapkan
  • Memohon program luar bidang aliran
  • Tidak melepasi temuduga
  • Markah merit rendah; dan
  • Tidak dipilih Universiti ekoran tempat yang terhad kerana persaingan yang tinggi.

LANGKAH-LANGKAH YANG BOLEH DIAMBIL

 1. Hanya pemohon yang gagal menerima sebarang tawaran ke UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPUOnline Rayuan di http://upu.mohe.gov.my.

 2. UPUOnline Rayuan akan dibuka mulai 26 Mei 2016 jam 12.00 tengah hari sehingga 31 Mei 2016 jam 11.59 malam.

KEPUTUSAN PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM KEMAHIRAN (TVET) DI POLITEKNIK KONVENSIONAL / METrO, KOLEJ KOMUNITI DAN INSTITUSI LATIHAN KEMAHIRAN AWAM (ILKA)

 1. Bagi permohonan SPM/Setaraf untuk kemasukan ke Program Kemahiran (TEVT) di Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) bagi peringkat Diploma dan Sijil pula, keputusan akan diumumkan pada 26 Mei 2016 bermula jam 12.00 tengah hari.

KEPUTUSAN KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

 1. Dimaklumkan juga bahawa keputusan permohonan Lepasan STPM/Setaraf untuk kemasukan ke Universiti Awam (UA) bagi program Ijazah Sarjana Muda akan diumumkan pada Minggu Kedua Ogos 2016.

UNTUK MAKLUMAT LANJUT

 1. Untuk memudahkan pemohon membuat semakan dan mendapatkan khidmat runding cara.Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pendidikan Tinggi (BPKP JPT):

  • Telah membuka kaunter khidmat runding cara berkaitan permohonan kemasukan UA/Politeknik Premier di bangunan Kementerian Pendidikan Tinggi, Aras Tanah, No.2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62200 W.P. Putrajaya.

  • Kaunter dibuka mulai 17 Mei 2016 hingga 01 Jun 2016 dari jam 08:30 pagi hingga 04:30 petang (waktu dan hari bekerja sahaja).

 2. Kemudahan “Hotline” turut disediakan untuk membantu menjawab sebarang kemusykilan pemohon. Pemohon boleh menghubungi BPKP JPT di talian telefon 03-8870 6767 dan 03-8870 6777 untuk bantuan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
20 MEI 2016
PUTRAJAYA

Ministry of Higher Education Entrepreneurial Awards (MEA) 2016

2017 01 26 MOHE Entrepreneurial Awards 2016 poster

Overview of MOHE Entrepreneurial Awards

The Ministry of Higher Education (MOHE) introduced MOHE Entrepreneurial Awards (MEA) to act as a catalyst for the creation of a conducive entrepreneurial ecosystem and holistic entrepreneurship development in Malaysian Higher Education Institutions (HEIs) in 2012. The original concept for the Awards was adapted from the Times Higher Education “Entrepreneurial University Award of the Year”, sponsored by the National Centre for Entrepreneurship in Education, United Kingdom.

The Awards in Malaysia are meant to give recognition to HEIs demonstrating excellence in terms of promoting entrepreneurship education and entrepreneurial development in their institutions. They also aim to recognize the importance of developing entrepreneurial mindsets and behaviors in all students as well as supporting those seeking to become graduate entrepreneurs.

Further, the MEA seek to be a mechanism through which to promote and implement Higher Education policy as articulated in the Malaysia Education Blueprint 2015 -2025 (Higher Education) and Entrepreneurship Action Plan of Higher Education Institutions 2016-2020, thereby enhance opportunities for Malaysian citizens.

It is important to note that the MEA is NOT an audit or formal assessment of the institution and its activities. Nor is it a ranking or benchmarking exercise. It is a review and celebration of achievements and progress made across a specified time period against the criteria as set up for the individual Awards. An independent judging panel recommends to MOHE which applicants provided excellent examples of progress and are worthy winners of each Award. The Award winners become inspiring role models for the broader IHL community in Malaysia.

 1. pdf MEA 2016/2017 : Category A - Institutional Award (382 KB)
 2. pdf MEA 2016/2017 : Category B - Best Student Enterprise Award (368 KB)
 3. pdf MEA 2016/2017 : Category C - Best Social Entrepreneurship Project Award (364 KB)
 4. pdf MEA 2016/2017 : Category D - Best Entrepreneurship Mentor Award (339 KB)
 5. pdf MEA 2016/2017 : MEA Information Sheet (259 KB)
 6. pdf MEA 2016/2017 : Presentation Guideline (85 KB)

Etika Berpakaian Pelawat, Kementerian Pendidikan Tinggi

Pelawat dinasihatkan berpakaian kemas, bersih dan sesuai dengan amalan masyarakat Malaysia dan mematuhi etika berpakaian yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Amalkan berpakaian sopan seperti baju kemeja, baju T-berkolar, berkasut, berseluar panjang, berskirt panjang di bawah paras lutut terutama semasa berurusan rasmi dengan Bahagian/Jabatan di dalam kawasan kompleks.

Pelawat dilarang daripada berpakaian tidak sopan dan yang terlalu mendedahkan tubuh atau menjolok mata seperti berikut:

 • Berskirt atas paras lutut atau berseluar pendek
 • Berbaju tanpa lengan
 • Berseluar/berskirt terlalu ketat
 • Berselipar

Pelawat yang tidak mematuhi etika berpakaian boleh dilarang memasuki premis ini.

Sebut Harga Perkhidmatan Penerbitan Video Korporat Dwibahasa untuk Kementerian Pendidikan Tinggi

Jata Negara  200x200

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat/pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kepala yang berkaitan seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai Sebut harga berikut:

NO. SEBUT HARGA / TAJUK SEBUT HARGAKOD BIDANGTARIKH / MASA TUTUP SEBUT HARGATEMPAT PENGHANTARAN SEBUT HARGA

SH/03/2016

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO KORPORAT DWIBAHASA (BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS) BERDURASI 15 HINGGA 20 MINIT UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

221302

DAN

221304

Kesenian, Hiburan dan Pelancongan

RAKAMAN DAN AUDIO VISUAL

TARIKH TUTUP

31 Mei 2016
(Selasa)

Masa

12.00 Tengah Hari

TEMPAT

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset

Aras 12, No. 2,
Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 Putrajaya

Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tawaran Sebut harga. Kementerian Pendidikan Tinggi juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen Sebut harga yang dikemukakan melalui pos.

Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

NamaNombor Telefon PegawaiEmel
Encik Mohd Khairi Bin Hasan 03-8870 6282 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Encik Danil Faizal Bin Baharuddin Amin  03-8870 5333 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Iklan ini juga boleh dilihat di www.eperolehan.gov.my dan www.mohe.gov.my mulai 16 Mei 2016

Tawaran Biasiswa Seamoe Searca Graduate Scholarship (Sesi Akademik 2017 - 2018)

Biasiswa ini menawarkan biasiswa bagi peringkat Sarjana dan PhD dalam bidang pertanian bagi tahun akademik bermula 2016-2017. Permohonan tawaran biasiswa tersebut adalah terbuka kepada guru/pegawai-pegawai kerajaan yang berumur tidak melebihi 35 tahun (SARJANA) dan 40 tahun (PHD) semasa permohonan.

Tarikh tutup permohonan
31 Julai 2016
Maklumat am dan borang permohonan
http://www.searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship
Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

**Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke alamat seperti dibawah sebelum 31 Julai 2016.

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6
Presint 5
62200 Putrajaya

Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel (Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.) untuk tujuan rekod.

Pengiktirafan Unified Examination Certificate (UEC)

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN AKHBAR
PENGIKTIRAFAN UNIFIED EXAMINATION CERTIFICATE (UEC)


 1. Merujuk kepada kenyataan YB Senator Chong Sin Woon, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia yang dilaporkan dalam akhbar The Star pada 8 Mei 2016, Kementerian Pendidikan Tinggi ingin memaklumkan bahawa pengiktirafan UEC merupakan sesuatu perkara yang masih di dalam proses perbincangan.

 2. YB Dato’ Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi, telah mengadakan satu pertemuan tidak rasmi bersama dengan pengendali UEC di Kuching pada bulan Mac 2016 yang lalu untuk berbincang bersama mengenai perkara ini dan telah mendengar pandangan mereka.

 3. Menteri Pendidikan Tinggi menegaskan bahawa polisi sedia ada masih terpakai iaitu UEC perlu menerima keperluan dan polisi semasa Kementerian Pendidikan Tinggi berkaitan syarat kemasukan ke Universiti Awam.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
PUTRAJAYA

10 MEI 2016

Pelantikan Naib Canselor UniMAP Baharu

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN AKHBAR
PELANTIKAN YBHG. DATO’ PROFESOR DR. ZUL AZHAR BIN ZAHID JAMAL SEBAGAI NAIB CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)


Dengan sukacitanya, Kementerian Pendidikan Tinggi ingin mengumumkan pelantikan YBhg. Dato’ Profesor Dr. Zul Azhar bin Zahid Jamal sebagai Naib Canselor UniMAP, bagi tempoh tiga (3) tahun, berkuat kuasa mulai 1 Mei 2016 hingga 30 April 2019.

Dato’ Prof. Dr Zul Azhar dilahirkan di Taiping, Perak dan mendapat pendidikan menengah di Malay College, Kuala Kangsar. Beliau mempunyai kelayakan sarjana muda dan sarjana dalam bidang Fizik daripada Western Michigan University, masing-masing dalam tahun 1985 dan 1987.

Beliau kemudiannya berkhidmat di Universiti Sains Malaysia sebelum menyambung pengajian peringkat Ph.D di University of Liverpool dalam bidang Kejuruteraan Bahan dengan pengkhususan  Fabrikasi dan Pencirian Bahan Elektronik. Kemudian beliau menyambung perkhidmatan di USM sehingga UniMAP (pada waktu itu KUKUM) ditubuhkan pada tahun 2002. Di UniMAP, Dato’ Prof. Dr Zul Azhar telah dilantik sebagai Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik sehingga tahun 2006.Seterusnya beliau diberi kepercayaan untuk menjawat jawatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) selama 3 tahun. Pada tahun 2011, beliau telah dilantik pula sebagai  Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa). Setelah mantan Naib Canselor UniMAP tamat tempoh pelantikan pada bulan Februari 2016, Dato’ Prof. Dr. Zul Azhar telah diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas Naib Canselor sehingga kini.

Pengalaman YBhg. Dato’ Prof. Dr. Zul Azhar dalam bidang pentadbiran menjadikan beliau calon yang sesuai untuk memimpin UniMAP ke tahap yang lebih tinggi.

Kementerian Pendidikan Tinggi ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada YBhg. Brig. Jen. Datuk Profesor Emeritus Dr. Kamarudin Hussin atas khidmat bakti dan sumbangan beliau sepanjang menjawat jawatan Naib Canselor UniMAP selama 14 tahun mulai 16 Februari 2002 sehingga 10 Februari 2016. Justeru, adalah menjadi harapan Kementerian agar budaya kecemerlangan beliau diteruskan oleh Naib Canselor baharu UniMAP.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
PUTRAJAYA

10 MEI 2016

Tawaran Biasiswa Youth Of Excellence Scheme – Master Programe Chinese Government Scholarship 2016

KPT.B(S)600-7/1 Jilid 3 (11)

Assalamualaikum,

Tuan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 1. Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negara China menawarkan peluang kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti program biasiswa di bawah tajaan Youth Of Excellence SchemeOf China (YES CHINA) - Master Program Chinese Government Scholarship dalam bidang Sains Kesihatan, Undang-Undang, Ekonomi dan Kewangan, Pengurusan Perniagaan, Pengajian Negara China dan Kejuruteraan bagi kemasukan akademik 2016-2017 di China.

 2. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama dan bantuan tuan untuk membuat hebahan mengenai program biasiswa tersebut di portal kementerian.

  Tajuk hebahan Tawaran Youth Of Excellence SchemeOf China (YES CHINA)-Master Program Chinese Government Scholarship 2016. 
  Tarikh tutup permohonan Academic Year 2016-2017
  Maklumat lanjut http://www.studyinchina.edu.cn
  Maklumat am http://www.studyinchina.edu.cn/static/zyjxj/index_en.jsp.
  Borang permohonan http://www.studyinchina.edu.cn/static/zyjxj/index_en.jsp.
  Sebarang pertanyaan untuk dihubungi Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 3. Semua permohonan adalah melalui online dan dibuka sehingga 31 Mei 2016.

Sekian, terima kasih.

Hanizah Binti Hamdan
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 2, No.2, Menara 2
Jalan P5/6 Presint 5
62200 Putrajaya.

Iklan Kekosongan Jawatan di Education Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan di Education Malaysia (EM), Kementerian Pendidikan Tinggi, seperti berikut:

 1. Pengarah Gred 52/54 (Terbuka) di EM Indonesia; dan
 2. Pengarah Gred 52/54 (Terbuka) di EM Australia

Berikut adalah syarat-syarat umum permohonan:

 1. pegawai terdiri daripada warganegara Malaysia;
 2. pegawai telah dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan;
 3. mempunyai prestasi kerja di tahap 85% dalam Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga tahun berturut-turut  (Tahun 2013, 2014 dan 2015);
 4. mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas yang dipohon;
 5. bebas daripada sebarang tindakan tatatertib; dan
 6. pegawai dan ahli keluarga (jika berkaitan) mempunyai tahap kesihatan yang baik, tidak menghidap penyakit berjangkit dan penyakit berpanjangan.

Berikut adalah syarat-syarat utama:

 1.  terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 52/54 atau setaraf;
 2. pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) apabila dipinjamkan ke gred yang lebih tinggi hendaklah telah berkhidmat di gred jawatan hakiki tidak kurang daripada lima (5) tahun kecuali:
  1. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Doktor Falsafah, tidak kurang daripada dua (2) tahun; atau
  2. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Sarjana, tidak kurang daripada tiga (3) tahun;
 3. mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan Kerajaan dan baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mencapai tarikh persaraan paksa;
 4. mempunyai pengalaman dalam tugas pentadbiran, pengurusan kewangan, pengurusan aset, promosi dan pemasaran serta jaringan kolaborasi antarabangsa; dan
 5. penguasaan Bahasa Inggeris yang baik.

Keutamaan diberi kepada pemohon-pemohon berikut:

 1. mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang jenis kerja yang perlu dilaksanakan seperti pengurusan dan pentadbiran pejabat, hal ehwal pelajar, pengurusan kewangan, akaun, tugas promosi dan pemasaran serta jaringan kolaborasi antarabangsa;
 2. mempunyai perwatakan dan peribadi yang sesuai sebagai seorang Pegawai Perwakilan Luar Negeri, berdikari dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum; dan
 3. berkebolehan bertutur dengan fasih dan penulisan dengan baik dalam Bahasa Inggeris.

Cara Memohon

 1. semua permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan KPT.S.500/8/2/6 Jld. 6 [pindaan 2014] yang boleh dimuat turun melalui laman web Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu www.mohe.gov.my;
 2. permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan seperti berikut:
  1. senarai tugas pegawai terkini;
  2. satu (1) salinan maklumat peribadi (resume) yang terkini beserta pengalaman perkhidmatan mengikut susunan tarikh daripada yang terkini;
  3. satu (1) salinan Sijil/ Diploma /Ijazah yang berkaitan yang disahkan;
  4. satu (1) salinan Laporan Pengistiharan Harta yang disahkan oleh Ketua Jabatan;
  5. satu (1) salinan Buku Rekod Perkhidmatan yang lengkap (bermula perkhidmatan sehingga yang terkini);
  6. satu (1) salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (2013, 2014 dan 2015); dan
 3. semua permohonan yang lengkap diisi beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dan hendaklah disokong dan dikemukakan melalui Ketua Jabatan (covering letter) kepada:
  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pendidikan TInggi
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  Aras 15, No.2, Menara 2
  Jalan P5/6, Presint 5
  62200 W.P. PUTRAJAYA
  (u.p: Urusan Pengambilan EM)

Tarikh Tutup Permohonan

Tarikh tutup permohonan adalah pada 20 Mei 2016 (Jumaat). Permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima daripada tarikh yang dinyatakan tidak akan dipertimbangkan.

Temu duga

Hanya calon yang layak dan disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk ditemu duga. Permohonan adalah dianggap tidak berjaya sekiranya pemohon tidak menerima sebarang penggilan ke temu duga dalam tempoh setahun (1) daripada tarikh tutup permohonan.

Pertanyaan

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada pihak Urus Setia melalui e-mel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..

Segala kerjasama dan perhatian YBhg. Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan berkenaan perkara ini amat dihargai dan didahului ucapan terima kasih.

Muat turun:

 1. pdf Iklan Kekosongan Jawatan di Education Malaysia (681 KB)
 2. Borang Permohonan Jawatan di Education Malaysia KPT.S.500-8/2/6 Jld.6 [pindaan 2014]

Iklan Tender Peralatan Akademik di Politeknik Mersing Johor dan Peralatan Makmal Simulasi di Politeknik Ungku Omar

 
Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 1. Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Syarikat/Pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kod Bidang seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai tender-tender berikut:

  No. Tender / Tajuk Tender Kod Bidang Tarikh / Tempat / Masa Taklimat & Lawatan Tapak Tarikh / Masa Tutup Tender Tempat Menghantar Tender

  KPT.W.(S) 400-POL/2/2016

  Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Akademik Jabatan Kejuruteraan Elektrik Fasa Dua Ke Politeknik Mersing Johor, Kementerian Pendidikan Tinggi

  140101
  Atau
  140501
  Atau
  140502

  Tiada Lawatan Tapak

  Tarikh tutup
  19 Mei 2016 (khamis)

  Masa
  12.00 Tengah hari

  Kementerian Pendidikan Tinggi,
  Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset,
  Aras 12, No. 2,
  Menara 2,
  Jalan P5/6, Presint 5,
  62200 PUTRAJAYA

  KPT.W.(S) 400-POL/1/2016

  Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Makmal Simulasi Enjin Kejuruteraan Perkapalan, Pusat Kecemerlangan Teknologi Ke Politeknik Ungku Omar, Kementerian Pendidikan Tinggi

  110604

  Taklimat dan lawatan tapak DIWAJIBKAN seperti berikut:

  Tarikh
  3 Mei 2016 (Selasa)

  Masa
  Pendaftaran: 11.00 pagi
  Taklimat: 11.30 pagi-1.00 petang

  Tempat
  Bilik Mesyuarat Baru,
  Ting. 2, Pejabat Pentadbiran,
  Politeknik Ungku Omar,
  Ipoh, Perak

  Tarikh Tutup
  23 Mei 2016 (Isnin)

  Masa
  12.00 Tengah hari

  Tarikh tutup
  23 Mei 2016 (Isnin)

  Masa
  12.00 Tengah hari

 2. Dokumen tender boleh disemak dengan melayari www.eperolehan.gov.my mulai 28 April 2016. Syarikat/Pembekal yang layak dan berminat boleh mendapatkan dokumen tender tersebut dengan memuat turun melalui sistem ePerolehan.

 3. Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN bagi tender yang berkaitan. Syarikat / Pembekal yang TIDAK HADIR TAKLIMAT TIDAK DIBENARKAN MENYERTAI TENDER BERKENAAN.

 4. Nombor rujukan boleh mula diperolehi selepas taklimat tender / pada tarikh mula iklan (mana-mana yang berkenaan) dengan menghubungi talian 03-8870 5354, 03-8870 5356 dan 03-8870 5358 atau datang sendiri ke Kaunter Tender, Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Tinggi, Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya pada waktu pejabat.

 5. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam sistem e-Perolehan pada atau sebelum Tarikh dan Masa Tutup Tender dan dikemukakan juga secara manual ke Tempat Menghantar Tender yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen tender yang dihantar melalui pos.

 6. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran harga terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender.

 7. Iklan ini juga boleh dilihat di http://myprocurement.treasury.gov.my dan www.mohe.gov.my

Hebahan Senarai Nama Peminjam Tegar Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP), Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

Dimaklumkan bahawa senarai yang dilampirkan ini merupakan Senarai Nama Peminjam Tegar Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) KPT sehingga 31 Disember 2015 yang mengikuti sesi pengajian tahun 1988 sehingga 2012 peringkat sijil di Politeknik dan Kolej Komuniti.

Sehubungan itu, dipohon kepada penama yang dilampirkan untuk menghubungi Bahagian Biasiswa, KPT dengan kadar segera bagi tujuan pembayaran balik TPP melalui maklumat perhubungan seperti berikut:

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5
62200 PUTRAJAYA.
(u.p.: Unit Penguatkuasaan & Kutipan Balik)

Talian hotline: 03-8888 6787
Faks: 03-8870 6839
E-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Facebook : https://www.facebook.com/pembayaranbaliktppkpt

Sekiranya terdapat kesilapan maklumat pada senarai tersebut, dipohon untuk menghubungi KPT melalui maklumat perhubungan seperti di atas bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil.

Maklumat lanjut berhubung kaedah bayaran dan semakan penyata boleh disemak melalui pautan berikut:

https://biasiswa.mohe.gov.my

Sekian untuk perhatian semua.
Terima kasih.

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi

“Jiwa (roh) seseorang Mukmin itu tergantung kerana hutangnya hingga hutangnya dilunasi”.
Hadis Riwayat: At –Tarmidzi, Ibn Majah, dan Al-Baihaqi

pdf Senarai Peminjam Tegar TPP KPT - Mac 2016 (24.27 MB)

Tindakan Pemantauan dan Penguatkuasaan Terhadap Penyalahgunaan BB1M

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN AKHBAR
TINDAKAN PEMANTAUAN DAN PENGUATKUASAAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BAUCAR BUKU 1MALAYSIA (BB1M)

Kementerian Pendidikan Tinggi sedang dan akan terus melaksanakan tindakan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan BB1M.

Tindakan pemantauan dan penguatkuasaan terus dilaksanakan. Pada masa ini, Kementerian sedang membuat semakan ke atas 10 syarikat buku yang telah membuat penebusan di Bank Simpanan Nasional (BSN). Sekiranya di dapati syarikat-syarikat tersebut tidak menjalankan perniagaan menjual buku, tindakan undang-undang akan diambil. Sebelum ini sebanyak empat (4) penjual telah disenarai hitam.

Di samping itu juga, Kementerian telah menghantar senarai 50 pelajar ke IPT masing-masing untuk mendapat penjelasan terhadap aktiviti penebusan yang mencurigakan. Laporan dari IPT masing-masing akan dijadikan asas untuk tindakan tegas selanjutnya. Kementerian bekerjasama erat dengan BSN untuk mengenal pasti pelajar-pelajar tersebut.

Proses pendaftaran pekedai buku yang menyertai BB1M pada tahun ini juga diperkemaskan dengan mendapat kerjasama dari Persatuan Industri Buku Malaysia bagi memastikan hanya peniaga buku yang disahkan sahaja diluluskan oleh Kementerian. Sehingga kini sebanyak 14 permohonan telah ditolak.

Kementerian juga mengambil maklum tangkapan yang dibuat oleh pihak Polis ke atas sindiket penebusan BB1M seperti dilaporkan hari ini dan akan bekerjasama untuk memastikan pihak-pihak yang terbabit khususnya pelajar dikenakan tindakan yang tegas.

Kementerian juga sedang mengkaji kaedah-kaedah pengurusan BB1M untuk tahun hadapan bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Ini termasuklah cadangan pengedaran dan penebusan secara on-line dan tanpa baucar pada masa hadapan.

Kementerian Pendidikan Tinggi
Putrajaya

21 April 2016

Tender Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membungkus dan Menghantar Buku-Buku Aktiviti Kementerian Pendidikan Tinggi

Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 1. Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Syarikat/Pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kod Bidang seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai tender berikut:

  Tajuk TenderKod BidangTarikh dan MasaTutup TenderTempat Menghantar Tender

  KPT.W(S)400-PMO/2016

  Tender Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membungkus Dan Menghantar Buku-Buku Aktiviti Kementerian Pendidikan Tinggi

  221601
  [Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar (Perlu lesen KDN)]

  dan

  221615
  [Rekabentuk Percetakan (Printing Design)]

  Tarikh Tutup
  12 Mei 2016
  (Khamis)

  Masa
  12.00
  tengah hari

  Kementerian Pendidikan Tinggi,
  Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset,
  Aras 12, No. 2,
  Menara 2,
  Jalan P5/6, Presint 5,
  62200 PUTRAJAYA
 2. Dokumen tender boleh disemak dengan melayari www.eperolehan.gov.my atau www.mohe.gov.my mulai 20 April 2016. Syarikat/Pembekal yang layak dan berminat boleh mendapatkan dokumen tender tersebut dengan memuat turun melalui sistem ePerolehan.

 3. Nombor rujukan boleh mula diperolehi pada tarikh mula iklan dengan menghubungi talian 03 - 8870 5354, 03 - 8870 5356 dan 03 - 8870 5358 atau datang sendiri ke Kaunter Tender, Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Tinggi, Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya pada waktu pejabat.

 4. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam sistem e-Perolehan pada atau sebelum Tarikh dan Masa Tutup Tender dan dikemukakan juga secara manual ke Tempat Menghantar Tender yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen tender yang dihantar melalui pos.

 5. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran harga terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender.

 6. Iklan ini juga boleh dilihat di http://myprocurement.treasury.gov.my dan www.mohe.gov.my.Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan

Logo KPT

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

  BIL.KETERANGAN ASETKUANTITIHARGA SIMPANAN
  (RM)
  DEPOSIT SEBUT HARGA
  (RM)
  TARIKH / MASA TUTUP SEBUT HARGA
  1.

  Mitsubishi Pajero V31V
  WMJ4133

  No. Enjin: 4G64-KH9938
  No. Chasis : V31V-03460
  Tahun Dibuat : 2004
  1 15,000.00 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah

  Tarikh Tutup

  03 Mei 2016
  (Selasa)


  Masa

  12.00 tengah hari

  2.

  Bas Coaster / Hicom Perkasa MTB 170PB
  WNQ218

  No. Enjin : 4HF1875445
  No. Chasis : PML70CP2R2PB00176
  Tahun Dibuat: 2005
  1 33,000.00
 2. Taklimat Sebut Harga akan diadakan pada 26 April 2016 (Selasa) jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat BPPA, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Aras 12, Kementerian Pendidikan Tinggi, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Wilayah Persekutuan Putrajaya. LAWATAN TAPAK DAN TAKLIMAT ADALAH DIWAJIBKAN.

 3. Semua pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

  Nama PegawaiNombor TelefonEmail
  Puan Saniah Binti Azis 03-8870 5325 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Encik Musa Bin Mohd Hussin 03-8870 5326 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 4. Tawaran Sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran Sebut harga hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

 5. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga KPT.W(S) 400 – SH/2/2016 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat :-

  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
  Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 6. Tarikh tutup sebut harga ialah pada 03 Mei 2016 (Selasa) jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

 1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

 2. Penyebut harga boleh menawarkan untuk satu atau kedua-dua unit kenderaan.

 3. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit Sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk kiriman wang / wang pos / draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia.

 4. Tawaran tanpa / kurang deposit Sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 5. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

 6. Kementerian ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

 7. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.

 8. Pembeli yang Berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

 9. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Kementerian berhak untuk melupuskan aset tersebut.

Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Bagi Sesi Pengajian Tahun 2016 & 2017

Tajuk : Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Bagi Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (Pensyarah) Sesi Pengajian Tahun 2017
Pautan : https://biasiswa.mohe.gov.my/hlp
Tarikh Tamat Hebahan : 24 April 2016

Tajuk : Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Separa Biasiswa (SB) Bagi Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (Pensyarah) Sesi Pengajian Tahun 2016
Pautan : https://biasiswa.mohe.gov.my/hlp
Tarikh Tamat Hebahan : 24 April 2016

Tajuk : Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Bagi Kakitangan Bukan Akademik IPTA Sesi Pengajian Tahun 2017
Pautan : https://biasiswa.mohe.gov.my/hlp
Tarikh Tamat Hebahan : 24 April 2016

Gangguan Capaian Perkhidmatan Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi

kpt

Perhatian Kepada

Semua Pengguna perkhidmatan Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi.Tarikh/Masa Mula

14 April 2016 (KHAMIS) / 6.00 petangJangkaan Tarikh/Masa Tamat

14 April 2016 (KHAMIS) / 8.00 malamKerja-kerja/tujuan/sebab

Adalah dimaklumkan bahawa capaian ke portal rasmi Kementerian akan mengalami gangguan berikutan kerja-kerja penyelenggaraan berjadual bagi pelayan portal rasmi tersebut yang akan dilaksanakan pada tarikh dan masa seperti dinyatakan di atas.Kesan kepada pengguna yang terlibat

Sehubungan itu, sepanjang tempoh yang dinyatakan di atas, akan terdapat gangguan capaian ke atas portal rasmi tersebut.

Adalah dinasihatkan supaya semua capaian dilakukan sebelum atau selepas pada waktu yang dinyatakan.Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui :

Khidmat Meja Bantuan Unit Pusat Data, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pendidikan Tinggi.

E-mel    : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Telefon :  03 – 8870 6028 / 4857 / 6030

Pemulangan Bayaran Kepada Pelajar

Dimaklumkan bahawa, pemulangan bayaran kepada pelajar di bawah telah ditolak oleh Bank kerana Akaun Bank yang diberikan tidak aktif/telah tutup. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk menghubungi pelajar-pelajar ini namun tidak berjaya.

Bil. Nama Tahun Bayaran
1 Ahmad Lokman Bin Zaimi 2011
2 Mohd Azizi Shah Bin Abu Hassan 2011
3 Intan Nursyahirah Binti Ahmad 2011
4 Puteri Norbaayah Bt Haji Mohamad 2012
5 Nurul Najwa Binti Salwana 2012
6 Wan Anis Nur Nabihah Bt Mohd Azman 2012
7 Rainey Ivan Anak Linggie 2013
8 Jhothi A/P Saravanan 2013
9 Wan Nur 'Izzah 'Amirah Binti Wan 2013
10 Roseline Ajik Anak Biling 2014
11 Dinish Kumar A/L Murugan 2014
12 Siti Nurliyana Binti Jamil 2015
13 Mohd Zaim Asyraaf Bin Mat Pua'at 2015
14 Emixle Samin 2015

Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama kepada penama yang disenaraikan di atas untuk menghubungi Bahagian Akaun dengan kadar SEGERA bagi tujuan pemulangan bayaran. Pegawai yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

 1. Pn. Ummi Najwa Binti Irawan
  No.tel: 03-8870 6178
  E-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 2. Cik Zuraida Binti Mohamad Noor
  No.tel: 03-8870 6167
  E-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 3. Pn. Nur Ayuaatika Binti Abdul Zainal
  No.tel: 03-8870 6172
  E-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 4. Pn. Nur Adilah Binti Abd Rahman
  No.tel: 03-8870 4403
  E-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Kerjasama semua pihak untuk menghebahkan perkara ini amat dihargai dan didahului dengan terima kasih.

Sekian.

Disediakan oleh:
Unit Pengurusan Dana & Terimaan
Bahagian Akaun
Kementerian Pendidikan Tinggi

Kebajikan Pelajar Sentiasa Menjadi Keutamaan

Logo KPT 138x100  Black

 

KENYATAAN AKHBAR
YB MENTERI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITI PRIHATIN
Kebajikan Pelajar Sentiasa Menjadi Keutamaan1.    Sepertimana ramai rakyat Malaysia, saya turut tersentuh hati apabila membaca laporan akhbar mengenai mahasiswa Universiti Awam (UA) yang menghadapi kesulitan dan isu kesihatan kerana kelaparan.

2.    Pada masa yang sama, saya cukup berbangga apabila mendapat berita bahawa pihak universiti, termasuk pensyarah dan staf, serta mahasiswa (Majlis Perwakilan Pelajar, Majlis Exco Pelajar Kolej, dan persatuan-persatuan pelajar) menghulurkan bantuan kepada rakan-rakan mereka yang kesempitan duit melalui pelbagai program kebajikan. Saya difahamkan bahawa kebanyakan program kebajikan telah dilaksanakan sejak dahulu lagi, dan ada juga program-program yang baru diwujudkan.

3.    Secara keseluruhannya, saya ingin mengatakan bahawa kesemua Institusi Pendidikan Tinggi Negara, daripada Universiti Awam (UA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) hinggalah ke Politeknik dan Kolej Komuniti, amat PRIHATIN dan KOMITED membantu meringankan beban yang dihadapi mahasiswa.

4.    Rakyat Malaysia, tidak kira bangsa atau agama, sememangnya golongan yang murah hati.

5.    Susulan daripada kenyataan saya pada 9 Januari 2016 di mana saya telah memberi syor untuk membantu mahasiswa yang kelaparan, saya telah mengadakan perjumpaan bersama beberapa Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni (TNC HEPA) Universiti Awam untuk membincangkan isu ini.

6.    Kami telah membincangkan beberapa isu termasuk usaha-usaha kebajikan di peringkat Universiti Awam, masalah yang dihadapi pelajar dan sebab-sebab mengapa mereka boleh lapar sampai ke tahap sebegitu, cara untuk meningkatkan dan membantu mengesan pelajar untuk mendapatkan bantuan, peranan UA menyediakan peluang pekerjaan dalam kampus dan sebagainya.


KEBAJIKAN PERLINDUNGAN

7.    Ingin saya berkongsi di sini bahawa sepanjang tahun 2015, usaha-usaha membantu golongan mahasiswa yang memerlukan bantuan bersifat perlindungan amatlah baik sekali.

a.    Secara keseluruhannya, Tabung Kebajikan Mahasiswa seluruh Universiti Awam berjumlah sebanyak RM 15,279,291.84 dengan RM5,228,353.50 dibelanja pada tahun 2015.

b.    Seramai 31,776 mahasiswa telah menerima bantuan kebajikan termasuk bantuan kewangan untuk pelajar miskin, khairat dan lain-lain seperti pembayaran yuran pengajian, yuran hospital dan perubatan, serta bantuan kewangan disebabkan ahli keluarga yang meninggal dunia.

c.    Staf universiti menyumbang gaji mereka untuk kebajikan mahasiswa melalui pemotongan gaji atau derma kebajikan.

d.    Program-program Amal seperti Makanan Percuma, Suspended Meals dan lain-lain juga dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar, Kolej Kediaman dan Persatuan Pelajar.

8.    Ingin juga saya memaklumkan bahawa tabung kebajikan sedia ada di setiap UA mempunyai dana yang mencukupi untuk membantu mahasiswa dari segi kebajikan perlindungan.


KEBAJIKAN PRODUKTIF

9.        Pada masa yang sama, saya telah meminta setiap UA untuk meningkatkan usaha-usaha kebajikan produktif mereka.

10.      Kebajikan Produktif merupakan usaha melengkapkan mahasiswa dengan kemahiran yang diperlukan untuk menangani isu-isu seperti kekurangan duit. Contoh kebajikan produktif adalah Program Pembangunan Kemahiran Mahasiswa (PPKM) yang dijalankan di beberapa UA dan juga penyediaan peluang pekerjaan dalam kampus.

11.      Pada tahun 2015, seramai 6,813 mahasiswa bekerja sambilan/sementara di UA bagi membantu mereka menampung kos sara hidup, dan pada masa yang sama menimba pengalaman pekerjaan. Kerja termasuk sebagai tutor, bekerja di pejabat, pembantu makmal dan sebagainya.

12.      Teringat ketika saya belajar dulu, saya pernah bekerja di stesen pam minyak, di Dominos Pizza sebagai delivery boy, dan juga di sebuah Country Club sebagai jockey kereta. Saya bekerja untuk mendapatkan duit tambahan untuk membiayai kehidupan dan keluarga. Sememangnya, bekerja sambil belajar merupakan cabaran. Namun, dengan pengurusan masa yang baik, ianya menjadi satu pengalaman yang berharga.


PELAJAR PERLU TAMPIL KE HADAPAN

13.  Setiap UA mempunyai pangkalan data mahasiswa berkeperluan dan golongan miskin ataupun Bottom 40 (B40). UA sentiasa bersedia membantu mereka serta berusaha untuk mengesan mahasiswa yang bekeperluan.

14.  Akan tetapi, kadang kala berkemungkinan akan ada mahasiswa yang tercicir daripada radar pihak Kementerian dan UA, menyebabkan bantuan tidak kesampaian. Senario ini akan terus terjadi sekiranya mahasiswa sendiri berdiam diri ataupun malu.

15.  Oleh itu, saya ingin menyeru mahasiswa yang menghadapi kekangan kewangan untuk tampil berjumpa dengan pejabat TNC HEPA UA masing-masing agar kami dapat menyampaikan bantuan. Mahasiswa juga boleh berkomunikasi melalui pensyarah, MPP ataupun rakan-rakan yang saya yakini akan membantu. Persatuan pelajar, NGO dan orang awam juga diseru untuk menyampaikan maklumat pelajar kepada Kementerian atau pejabat TNC HEPA.

PENUTUP

16.  Dalam kenyataan ini juga, saya ingin menyeru supaya Media Massa termasuk Media Sosial agar memainkan peranan dalam membantu menyebar luaskan mekanisme kebajikan mahasiswa yang telah pun sedia wujud di setiap universiti.

17.  Saya juga ingin meminta agar isu ini tidak disensasikan dan agar tiada pihak yang mengeksploitasikan keadaan. Pastikan kesahihan fakta sebelum menyebarkannya. Mohon melapor dengan tepat dan adil.

18.  Saya yakin UA, MPP dan warga Pendidikan Tinggi berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu golongan mahasiswa yang memerlukannya. Janganlah mensensasikan isu ini sehinggakan menimbulkan persepsi negatif dikalangan Rakyat.

19.  Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada kesemua pihak yang terlibat dalam usaha menjamin kebajikan mahasiswa. Moga usaha diberkati dan diteruskan.

Sekian, terima kasih.


YB DATO’ SERI IDRIS JUSOH
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI
PUTRAJAYA

13 JANUARI 2016

3 Subjek Tersenarai dalam Kelompok 50 Terbaik Dunia

KENYATAAN MEDIA
3 SUBJEK TERSENARAI DALAM KELOMPOK 50 TERBAIK DUNIA


Hari ini, QS telah mengumumkan Ranking Universiti Dunia: Mengikut Subjek 2016 (QS World University Rankings: by Subject).
Alhamdulillah, buat pertama kalinya, 3 subjek berjaya tersenarai dalam kelompok 50 terbaik dunia. Saya cukup berbangga dengan kedudukan kukuh universiti kita terutamanya dalam bidang kejuruteraan. Prestasi universiti awam dan swasta dalam kelompok 100 dan 200 terbaik dunia juga memberangsangkan. TAHNIAH.

Pencapaian ini adalah bukti usaha gigih, komitmen dan dedikasi pensyarah dan penyelidik kami, serta komuniti pendidikan tinggi keseluruhannya. Dengan rendah diri, ingin saya ucapkan, TERIMA KASIH.

Universiti kita sekali lagi telah membuktikan bahawa mereka sememangnya sedan meningkat secara berterusan ataupun "Soaring Upwards" (slogan Kementerian).

Sudah tentu, usaha tidak berakhir di sini dan saya menyeru semua universiti untuk terus meningkatkan hasil penyelidikan dan pengajaran mereka.

Saya sentiasa berkata bahawa ranking dunia penting sebagai penanda aras kedudukan sistem pendidikan tinggi negara di peringkat global, tetapi ia bukanlah segalanya. Dalam hal ini, saya berharap hasil daripada universiti akan dapat membawa impak positif yang bermakna, mampan dan berkekalan kepada masyarakat setempat dan antarabangsa.

Kementerian akan sentiasa menyokong usaha universiti dan institusi-institusi pendidikan tinggi, dan saya berharap dapat sama-sama kita memberikan rakyat Malaysia pendidikan yang terbaik.


Terima kasih.

#SoaringUpwards

Dato' Seri Idris Jusoh
22 Mac 2016

Kerjasama Teknikal SATREPS di antara Kerajaan Malaysia dengan JICA bertajuk The Project for COSMOS

KENYATAAN AKHBAR

KERJASAMA TEKNIKAL SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SATREPS) DI ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) BERTAJUK THE PROJECT FOR CONTINUOUS OPERATION SYSTEM FOR MICROALGAE PRODUCTION OPTIMIZED FOR SUSTAINABLE TROPICAL AQUACULTURE (COSMOS)

OLEH 
YBHG. DATO’ SERI IR. DR. ZAINI BINUJANG
KETUA SETIAUSAHA 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI 

Kerajaan Malaysia memperkukuh kerjasama teknikal Science And Technology Research Partnership For Sustainable Development (SATREPS) dengan Kerajaan Jepun melalui pelaksanaan projek SATREPS keempat yang bertajuk The Project For Continuous Operation System For Microalgae Production Optimized For Sustainable Tropical Aquaculture (COSMOS). 

Program Kerjasama Teknikal SATREPS merupakan satu kolaborasi penyelidikan bilateral di bawah Inisiatif Official Development Assistance (ODA) Kerajaan Jepun dengan negara-negara membangun. Ia bertujuan untuk menggalakkan jaringan kerjasama penyelidikan antara institusi di Jepun dengan institusi di negara penerima bagi menghasilkan ilmu pengetahuan baru dan memberikan bantuan pembangunan keupayaan (capacity building) kepada negara penerima ke arah menyelesaikan isu-isu global. Sehubungan itu, Record of Discussion (RoD) ditandatangani oleh Kerajaan Jepun dan Kerajaan negara penerima sebagai langkah bagi memuktamadkan dan memperkukuh kolaborasi institusi-institusi di kedua-dua negara berkenaan dalam memastikan kejayaan pelaksanaan projek penyelidikan.

Projek COSMOS diketuai oleh Prof. Dr. Fatimah binti Md. Yusoff, pensyarah dari Universiti Putra Malaysia (UPM) selaku penyelaras kepada pasukan Penyelidik Malaysia yang terdiri daripada Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Universiti Selangor (UNISEL). Rakan kolaborasi di Jepun pula diketuai oleh Prof. Dr. Tatsuki Toda dari Soka University yang juga bertindak sebagai penyelaras kepada pasukan Penyelidik Jepun yang terdiri daripada University of Tokyo, National Institute for Environmental Studies (NIES) dan Tokyo Institute of Technology (TITech).

Projek COSMOS akan berlangsung selama lima tahun. Objektif projek ini adalah bagi membangunkan satu sistem penjanaan microalgae yang bernilai tinggi secara mass-culture dan mesra tenaga dengan menggunakan sisa buangan kolam penternakan. Sistem ini boleh diguna pakai dalam industri akuakultur sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan peladang selain mengamalkan pengurusan kolam penternakan yang mesra alam. 

Projek pertama SATREPS Malaysia-Jepun yang bertajuk Research And Development For Reducing Geohazard Damage In Malaysia Caused By Landslide And Flood telah berjaya disempurnakan hasil kerjasama di antara pasukan Penyelidik Malaysia yang diketuai oleh Universiti Sains Malaysia dengan pasukan Penyelidik Jepun yang diketuai oleh University of Tokyo. Projek ini berjaya menghasilkan sistem pemantauan gerak bumi dan paras air sungai secara real time serta sistem amaran awal kepada bencana gempa bumi dan banjir sebagai langkah pencegahan dan kesiapsagaan penduduk Malaysia dalam menghadapi bencana gempa bumi dan banjir. Majlis penyerahan produk projek ini kepada Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran dan Agensi Pengurusan Bencana Negara telah disempurnakan oleh YB Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi pada 17 Mac 2016 di KPT.

Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha KPT dan Kerajaan Jepun pula diwakili oleh Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) to Malaysia, En. Kojiro Matsumoto.


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
Putrajaya 
29 Mac 2016Maklumbalas Terhadap Penyalahgunaan BB1M

KENYATAAN AKHBARMAKLUMBALAS TERHADAP PENYALAHGUNAAN PROGRAM  BAUCER BUKU 1MALAYSIA (BB1M)

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) sedia maklum tindakan pihak pekedai dan pelajar dalam pelanggaran peraturan program BB1M seperti mana yang dilaporkan oleh akhbar pada minggu lalu. Kementerian juga telah mengeluarkan kenyataan mengenai perkara tersebut.

Pada masa ini Kementerian terus melaksanakan tindakan pemantauan termasuklah melalui cara penyamaran. Maklumat yang diperolehi akan digunakan untuk melakukan siasatan lanjut sebelum keputusan dibuat untuk menyenarai hitam pekedai dan pelajar yang terbabit.

Kementerian tidak akan teragak-agak mengambil tindakan yang tegas. Sehingga kini sebanyak 4 pekedai telah disenaraihitam kerana pelanggaran peraturan program BB1M.

Kementerian mengalu-alukan maklumat dari mana-mana pihak yang boleh membantu penguatkuasaan dan penyiasatan dilakukan untuk membenteras penyalahgunaan yang berlaku.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
Putrajaya
5 APRIL 2016Iklan Kekosongan Jawatan di Pejabat Pengurusan Program (PMO), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

Logo KPT 200x200  Black

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN
PENGISIAN SECARA PERTUKARAN SEMENTARA/ PEMINJAMAN

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam  Persekutuan/ Perkhidmatan Awam Negeri/ Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan bagi mengisi jawatan di Pejabat Pengurusan Program (PMO), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

BIL.JAWATAN
1 KETUA PROGRAM GRED 54 (TERBUKA), PMO, KPT
2 PENOLONG KETUA PROGRAM GRED 48 (TERBUKA), PMO, KPT
Klasifikasi
Terbuka
Gred
48/54
Kumpulan
Pengurusan dan Profesional
Taraf  Jawatan
Pertukaran Sementara/ Peminjaman
Tempoh
2 Tahun
Kaedah Pengisian
Pertukaran sementara/ peminjaman pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan/ Perkhidmatan Awam Negeri/ Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan
Insentif Tambahan
RM450 hingga RM500 (mengikut gred hakiki calon)
Penempatan
Kementerian Pendidikan Tinggi
Pejabat Pengurusan Program (PMO)
Aras 11, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5,
62200 PUTRAJAYA

SYARAT-SYARAT UMUM

 1. Pegawai terdiri daripada warganegara Malaysia;

 2. dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan;

 3. mencapai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan 85% dan ke atas bagi tempoh genap tiga (3) tahun berturut-turut (2013, 2014 dan 2015) dalam skim perkhidmatan terkini;

 4. bebas daripada sebarang tindakan tatatertib; dan

 5. pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) apabila dipinjamkan ke gred yang lebih tinggi hendaklah telah berkhidmat di gred jawatan hakiki tidak kurang daripada lima (5) tahun kecuali:

  1. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Doktor Falsafah, tidak kurang daripada dua (2) tahun; atau

  2. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Sarjana, tidak kurang daripada tiga (3) tahun.

SYARAT-SYARAT KHUSUS

 1. Ketua Program Gred 54 (Terbuka)

  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 51/52 hingga Gred 53/54 atau setaraf

 2. Ketua Program Gred 48 (Terbuka)

  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 43/44 hingga Gred 47/48 atau setaraf

DESKRIPSI TUGAS DI PEJABAT PENGURUSAN PROGRAM (PMO), KPT

 1. Mewujudkan kemuafakatan pintar dalam memastikan pelaksanaan program PPPM(PT) dilaksanakan mengikut jadual;

 2. Menambah baik perancangan dan pelaksanaan PPPM(PT) berdasarkan keperluan dari semasa ke semasa;

 3. Menyelaras dan memantau kemajuan pelaksanaan pengajian tinggi negara melalui aktiviti penilaian, KPI dan pengesanan program;

 4. Menyediakan laporan kemajuan PPPM(PT) secara berkala;

 5. Menjadi urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Teknikal PPPM(PT) dan Mesyuarat Putrajaya Higher Education Task Force (PHETF);

 6. Bekerjasama dengan agensi pusat, PEMANDU, Koridor Pembangunan, swasta dan NGO di dalam dan luar negara berkaitan kemajuan pendidikan tinggi;

 7. Menyediakan maklumat dan memberi khidmat kepakaran berkaitan pelaksanaan PPPM(PT);

 8. Mengendalikan aktiviti serantau berkaitan PPPM(PT) kepada pelbagai pihak;

 9. Melaksanakan progam kesedaran berkaitan PPPM(PT) kepada pihak yang berkaitan;

 10. Menyampaikan taklimat PPPM(PT) kepada pelawat dalam dan luar negara dari semasa ke semasa; dan

 11. Membuat penerbitan berkaitan PPPM(PT) untuk hebahan dan informasi awam.

CARA MEMOHON

 1. Calon-calon yang berminat hendaklah mengemukakan Borang Permohonan dan resume/ cv secara atas talian melalui pautan berikut:
  https://www.cognitoforms.com/PMOKPT/BORANGPERMOHONAN

 2. Tarikh tutup permohonan : 15 April 2016

 3. Calon-calon yang disenarai pendek akan dihubungi oleh Kementerian ini bagi sesi temuduga.

 4. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini, sila hubungi Encik Nor Fauzan Bin Daud (03-88705212) atau Puan Darina Binti Hashim (03-88705218) di Unit Perkhidmatan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).

Muat turun Iklan Kekosongan Jawatan Pengisian Secara Pertukaran Sementara/ Peminjaman di atas: pdf Iklan Jawatan Kosong di PMO, KPT (166 KB)

Aku Janji Kerajaan Persekutuan bagi menyediakan jalur lebar WiFi secara percuma di Universiti Awam

AKU JANJI KERAJAAN PERSEKUTUAN:

KPT telah berjaya melaksanakan Aku Janji Kerajaan Persekutuan bagi menyediakan jalur lebar WiFi secara percuma di Universiti Awam.

Aku Janji Kerajaan Persekutuan

Inisiatif 8: Membina Kecemerlangan Pendidikan Negara.

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah berjaya melaksanakan Aku Janji Kerajaan Persekutuan bagi menyediakan jalur lebar WiFi secara percuma di Universiti Awam. Inisiatif ini adalah hasil perjumpaan YAB Perdana Menteri dengan pemimpin-pemimpin mahasiswa Universiti pada 15 Disember 2012 berhubung keperluan pelajar-pelajar Universiti Awam (UA) untuk mempunyai akses yang baik kepada kemudahan WiFi. Inisiatif perkhidmatan Wi-Fi percuma melalui Malaysia Research and Education Network (MYREN) telah menyediakan capaian berkelajuan tinggi kepada Universiti Awam sudah pasti memberi impak positif bagi kaedah pembelajaran alternatif melalui e-learning dan cara pembelajaran lebih kreatif yang memberi faedah kepada mahasiswa dalam aspek pendidikan. Selain itu, inisiatif ini memudahkan akses mahasiswa kepada pendidikan atas talian serta perkhidmatan. Bagi tujuan memastikan kelestarian penggunaan ICT khususnya Internet, pengguna perlu menggunakan kemudahan yang disediakan secara optimum dan berhemah.

Keputusan Layak Memohon Ke Timur Tengah (Mesir, Jordan dan Morocco) bagi Sesi Kemasukan 2016/2017

 1. Sukacita dimaklumkan keputusan layak memohon ke Timur Tengah (Mesir, Jordan dan Morocco) bagi sesi kemasukan 2016/2017 boleh disemak pada 30 Mac 2016 melalui https://dohe.mohe.gov.my/timurtengah

 2. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah merujuk kepada Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi di talian 03-8870 6226/6627.
Bahagian Education Malaysia
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 4, No.2, Menara 2, Jalan P5/6
Presint 5, 62200 Putrajaya.

Kenyataan Akhbar Anugerah Akademik Negara ke-10

kpt

KENYATAAN AKHBAR 

ANUGERAH AKADEMIK NEGARA KE-10


 1. Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) sekali lagi akan menganjurkan Anugerah Akademik Negara (AAN) di mana anugerah berprestij ini merupakan program tahunan kementerian bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada ahli-ahli akademik yang telah mencapai kejayaan cemerlang di dalam pelbagai bidang. Anugerah ini memberi pengiktirafan bukan sekadar dalam aspek pengajaran dan penyelidikan semata-mata, tetapi meliputi peranan ketiga institusi pendidikan tinggi iaitu sumbangan akademik kepada pembangunan negara dan masyarakat.

 2. Bagi memastikan anugerah ini kekal relevan dan menjadi satu-satunya anugerah paling berprestij dalam memartabatkan institusi pendidikan tinggi negara, Kementerian telah membuka pencalonan dan permohonan untuk semua kategori anugerah kepada semua universiti awam, universiti/kolej universiti swasta, politeknik dan kolej komuniti.

 3. Permohonan adalah dialu-alukan daripada calon-calon yang berwibawa dan mempunyai kredibiliti yang tinggi dalam bidang masing-masing dan telah mencapai beberapa kejayaan utama sepanjang tahun tempoh penilaian iaitu bermula dari 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2015 kecuali bagi Anugerah Tokoh Akademik Negara yang berdasarkan kepada pencalonan oleh IPT berdasarkan pencapaian dan sumbangan kumulatif semasa calon, anugerah serta pengiktirafan yang diterima sepanjang hayat (lifelong achievement).

 4. Terdapat tujuh (7) kategori anugerah yang dibuka untuk permohonan dan pencalonan iaitu:-

 5. i.          Anugerah Tokoh Akademik Negara;

  ii.         Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal;

  iii.        Anugerah Penerbitan Buku;

  iv.        Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk;

  v.         Anugerah Seni dan Kreativiti;

  vi.        Anugerah Pengajaran; dan

  vii.       Anugerah Ahli Akademik Harapan.

 6. Pencalonan yang berjaya untuk Anugerah Tokoh Akademik Negara akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM200,000 berserta sebuah piala dan sijil daripada KPT. Manakala lain-lain kategori akan menerima hadiah wang tunai RM50,000 berserta sebuah piala dan sijil. 

 7. Sehubungan itu, adalah dimaklumkan bahawa permohonan/pencalonan untuk AAN Ke-10 mula dibuka pada 14 Mac 2016 (Isnin) dan tarikh tutup permohonan / pencalonan adalah pada 13 Mei 2016 (Jumaat). Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KPT di capaian http://jpt.mohe.gov.my/aan. Borang permohonan / pencalonan yang telah lengkap perlu dialamatkan kepada pihak urus setia AAN seperti berikut:
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 4, No.2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5 62200
WP PUTRAJAYA
(u.p.: Urus Setia Anugerah Akademik Negara Ke-10)


YBHG. DATO’ SERI IR. DR. ZAINI BIN UJANG
KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
Putrajaya
14 Mac 2016

Iklan Jawatan Kosong di Education Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan di Education Malaysia (EM) Kementerian Pendidikan Tinggi, seperti berikut:

 1. Pengarah Gred 52/54 (Terbuka) di EM Mesir;
 2. Pengarah Gred 48 (Terbuka) di EM Dubai; dan
 3. Atase Pendidikan Agama Gred 41/44 (Terbuka) di EM Washington

Berikut adalah syarat-syarat umum permohonan:

 1. pegawai terdiri daripada warganegara Malaysia;
 2. pegawai telah dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan;
 3. mempunyai prestasi kerja di tahap 85% dalam Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga tahun berturut-turut (Tahun 2013, 2014 dan 2015);
 4. mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas yang dipohon;
 5. bebas daripada sebarang tindakan tatatertib; dan
 6. pegawai dan ahli keluarga (jika berkaitan) mempunyai tahap kesihatan yang baik, tidak menghidap penyakit berjangkit dan penyakit yang berpanjangan.

Berikut adalah syarat-syarat utama:

 1. Pengarah Gred 52/54 (Terbuka)
  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 52/54 atau setaraf;
 2. Pengarah Gred 48 (Terbuka)
  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 48 atau setaraf;
 3. Atase Pendidikan Agama (Terbuka)
  1. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 41/44 atau setaraf; dan
  2. memiliki pengalaman dan sumbangan dalam bidang berkaitan bimbingan agama islam;
  dan;
 4. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) apabila dipinjamkan ke gred yang lebih tinggi hendaklah telah berkhidmat di gred jawatan hakiki tidak kurang daripada lima (5) tahun kecuali:
  1. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Doktor Falsafah, tidak kurang daripada dua (2) tahun; atau
  2. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Sarjana, tidak kurang daripada tiga (3) tahun;
 5. mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan Kerajaan dan baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mencapai tarikh persaraan paksa;
 6. mempunyai pengalaman dalm tugas pentadbiran, pengurusan kewangan, pengurusan aset, promosi dan pemasaran serta jaringan kolaborasi antarabangsa;
 7. penguasaan Bahasa Inggeris yang baik; dan
 8. penguasaan bahasa rasmi negara yang dipohon adalah satu kelebihan.

Keutamaan diberi kepada pemohon-pemohon berikut:

 1. mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang jenis kerja yang perlu dilaksanakan seperti pengurusan dan pentadbiran pejabat, hal ehwal pelajar, pengurusan kewangan, akaun, tugas promosi dan pemasaran serta jaringan kolaborasi antarabangsa;
 2. mempunyai perwatakan dan peribadi yang sesuai sebagai seorang Pegawai Perwakilan Luar Negeri, berdikari dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum; dan
 3. berkebolehan bertutur dengan fasih dan menulis dengan baik dalam Bahasa Inggeris serta bahasa rasmi negara yang dipohon.

Cara Memohon:

 1. semua permohonan hendaklah menggunakan pdf Borang Permohonan KPT.S.500/8/2/6 Jld.6 [pindaan 2014] (229 KB) yang boleh dimuat turun melalui laman web Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu www.mohe.gov.my;
 2. permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan seperti berikut:
  1. senarai tugas pegawai terkini;
  2. satu (1) salinan maklumat peribadi (resume) yang terkini beserta pengalaman perkhidmatan mengikut susunan tarikh daripada yang terkini;
  3. satu (1) salinan Sijil/Diploma/Ijazah yang berkaitan yang disahkan;
  4. satu (1) salinan Laporan Pengisytiharan Harta yang disahkan oleh Ketua Jabatan;
  5. satu (1) salinan Buku Rekod Perkhidmatan yang lengkap (bermula perkhidmatan sehingga yang terkini);
  6. Satu (1) salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Tahun 2013, 2014 dan 2015); dan
 3. semua permohonan yang lengkap diisi beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dan hendaklah disokong dan dikemukakan melalui Ketua Jabatan (covering letter) kepada:
  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  Aras 15, No. 2, Menara 2
  Jalan P5/6, Presint 5
  62200 W.P. PUTRAJAYA
  (u.p: Urusan Pengambilan EM)

Tarikh Tutup Permohonan
Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 8 April 2016 (Jumaat). Permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima daripada tarikh yang dinyatakan tidak akan dipertimbangkan.

Temu duga
Hanya calon yang layak dan disenaraikan pendek sahaja yang akan dipanggil untuk ditemu duga. Permohonan adalah dianggap tidak berjaya sekiranya pemohon tidak menerima sebarang panggilan ke temu duga dalam tempoh setahun (1) daripada tarikh tutup permohonan.

Pertanyaan
Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada pihak Urus Setia melalui e-mel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..

Segala kerjasama dan perhatian YBhg. Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan berkenaan perkara ini amat dihargai dan didahulukan ucapan terima kasih.

Muat turun:
pdf Surat Iklan Kekosongan Jawatan Di Education Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi (729 KB)
pdf Borang Permohonan Pengisian Jawatan Di Education Malaysia, KPT.S.500/8/2/6 Jld.6 [pindaan 2014] (229 KB)

Iklan Jawatan Kosong KPSUK di BPI, JPT, KPT

Logo KPT 138x100  Black

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN
PENGISIAN SECARA PERTUKARAN SEMENTARA/ PEMINJAMAN

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan/ Perkhidmatan Awam Negeri/ Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan bagi mengisi jawatan di Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

BIL.JAWATAN
1 KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN, UNIT PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN, BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN INSPEKTORAT (BPI), JPT, KPT
Klasifikasi
Terbuka
Gred
52
Kumpulan
Pengurusan dan Profesional
Taraf Jawatan
Pertukaran Sementara/ Peminjaman
Tempoh
2 Tahun
Kaedah Pengisian
Pertukaran sementara/ peminjaman pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan/ Perkhidmatan Awam Negeri/ Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan
Penempatan
Kementerian Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi
Bahagian Penguatkuasaan dan Inspektorat
Aras 5, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5,
62200 PUTRAJAYA

SYARAT-SYARAT

 1. Pegawai terdiri daripada warganegara Malaysia;

 2. dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan;

 3. terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 47/48 atau Gred 51/52

 4. mencapai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan 85% dan ke atas bagi tempoh genap tiga (3) tahun berturut-turut (2013, 2014, dan 2015) dalam skim perkhidmatan terkini;

 5. bebas daripada sebarang tindakan tatatertib;

 6. pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) apabila dipinjamkan ke gred yang lebih tinggi hendaklah telah berkhidmat di gred jawatan hakiki tidak kurang daripada lima (5) tahun kecuali:

  1. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Doktor Falsafah, tidak kurang daripada dua (2) tahun; atau

  2. memiliki kelayakan akademik di peringkat ijazah Sarjana, tidak kurang daripada tiga (3) tahun.

 7. berpengalaman dalam bidang penguatkuasaan atau undang-undang adalah satu kelebihan.

DESKRIPSI TUGAS

 1. Merancang aktiviti pemeriksaan dan audit ke atas institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS) seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta IPTS 1996 (Akta 555) dan Peraturan-peraturan di bawahnya;

 2. Mengurus dan menyediakan kertas cadangan untuk kelulusan bagi aktiviti pemeriksaan dan audit ke atas IPTS;

 3. Menyelaras aktiviti pemeriksaan dan audit ke atas IPTS berdasarkan sasaran yang ditetapkan;

 4. Menyemak dan mengkaji laporan pemeriksaan dan dapatan audit ke atas IPTS;

 5. Mengambil tindakan susulan terhadap IPTS yang dikenalpasti telah menyalahi peruntukan Akta 555 dan Peraturan-peraturan di bawahnya hasil daripada pemeriksaan dan audit ke atas IPTS;

 6. Merancang pelan tindakan bagi mengesan kesalahan pengiklanan dan mengambil tindakan dengan mengeluarkan Notis Arahan Pengiklanan (NAP) yang menyalahi peruntukan Akta 555 dan Peraturan-peraturan di bawahnya;

 7. Menyelaras dan mengkaji isu-isu berkaitan penguatkuasaan yang menyentuh dasar di bawah Akta untuk dikemukakan dalam forum-forum berkaitan;

 8. Mengkaji dan menyediakan garis panduan, pekeliling, arahan tetap (SOP), instrumen audit serta mekanisme berkaitan penguatkuasaan berdasarkan peruntukan Akta 555 dan Peraturan-peraturan di bawahnya; dan

 9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (IPTS) dan Pengarah Bahagian.

CARA MEMOHON :

 1. Calon-calon yang berminat hendaklah mengemukakan Borang Permohonan dan resume/ cv secara atas talian melalui pautan berikut:

  https://www.cognitoforms.com/KPT2/BORANGPERMOHONAN

 2. Tarikh tutup permohonan : 5 April 2016

 3. Calon-calon yang disenarai pendek akan dihubungi oleh Kementerian ini bagi sesi temuduga.

 4. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini, sila hubungi Encik Nor Fauzan Bin Daud (03-88705212) atau Puan Darina Binti Hashim (03-88705218) di Unit Perkhidmatan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).

Muat turun Iklan ini:
pdf Iklan Jawatan Kosong KPSUK di BPI, JPT, KPT (96 KB)

Pemakluman Pengambilan Sijil Qiraat bagi Pelajar Lepasan Universiti Al-Azhar Tahun 2010 hingga 2015

1.   Sukacita dimaklumkan bahawa bagi pelajar lepasan Universiti Al-Azhar bidang Pengajian Qiraat, saudara/i boleh menuntut Sijil Qiraat melalui Bahagian Education Malaysia di alamat berikut:

Bahagian Education Malaysia
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 4, No.2, Menara 2, Jalan P5/6
Presint 5, 62200 Putrajaya.

2.   Saudara/i perlu mengemukakan  kad pengenalan dan salinan kad pengenalan ketika menuntut sijil  tersebut di Bahagian Education Malaysia.

3.   Bagi yang ingin mewakilkan kepada orang lain untuk mengambil sijilnya, hendaklah mengemukakan surat yang membenarkan wakil mengambil sijil tersebut dengan menyatakan nama dan nombor kad pengenalan wakil dalam surat tersebut. Salinan kad pengenalan wakil juga hendaklah dikepilkan bersama surat.

4.   Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah merujuk kepada Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi di talian 03-8870 6226/6627.

Biasiswa Sukan KPT

Biasiswa Sukan ini merupakan satu galakan kepada atlet yang cemerlang dalam bidang sukan serta mempunyai potensi akademik yang baik untuk meneruskan pengajian di IPT. Tawaran Biasiswa Sukan ini terbuka kepada semua atlet yang bergiat aktif dalam semua bidang sukan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan Majlis Sukan Negara (MSN). Penerima Biasiswa Sukan IPT ini tidak mempunyai ikatan kontrak untuk berkhidmat dengan kerajaan. Walau bagaimanapun, pemegang adalah digalakkan untuk menyumbang ke arah pembangunan sukan negara apabila tamat pengajian kelak.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 1. Warganegara Malaysia yang tidak melebihi umur seperti ketetapan berikut pada tarikh tutup permohonan :

  1. 45 tahun bagi pengajian di peringkat Ijazah Lanjutan (Sarjana / Dr. Falsafah)

  2. 30 tahun bagi pengajian di peringkat Ijazah Pertama

  3. 25 tahun bagi pengajian di peringkat Diploma

 2.  Kursus pengajian adalah terbuka kepada semua bidang yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Malaysian Qualification Agency (MQA) di IPTA, Politeknik dan IPTS (bertaraf Universiti dan Kolej Universiti sahaja). Walau bagaimanapun, bagi kursus kritikal seperti perubatan, farmasi dan pergigian hanya ditawarkan kepada pengajian di IPTA sahaja.

 3. Tidak menerima sebarang tajaan / biasiswa daripada mana-mana institusi / agensi kerajaan / swasta yang lain semasa permohonan dibuat.

 4. Pemohon tidak berkhidmat dengan mana-mana organisasi/ berpendapatan tetap.

 5. Telah mendapat surat tawaran atau sedang mengikuti pengajian sepenuh masa di peringkat Diploma / Ijazah Sarjana Muda / Sarjana / Dr. Falsafah dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi Tempatan.

 6. Bagi pelajar yang sedang mengikuti pengajian di IPT, perlu :

  1. Mendapat keputusan akademik sekurang-kurangnya PNGK 2.50 bagi atlet IPT atau memperoleh PNGK 2.00 bagi atlet Negara pada semester terkini sebelum tarikh tutup permohonan bagi pemohon yang sedang mengikuti pengajian di IPT.

  2. Memiliki baki pengajian sekurang-kurangnya 1 tahun dan ke atas di mana-mana IPT.

 7. Pelajar masih bergiat aktif sebagai atlet dengan pencapaian  sekurang-kurangnya memenangi pingat dalam Sukan Malaysia (SUKMA)/ Sukan Universiti ASEAN (SUA)/ Kejohanan Kebangsaan yang diiktiraf atau PINGAT EMAS di Sukan Institusi Pengajian Tinggi (SUKIPT)  sebelum tarikh tutup permohonan.

ELAUN DAN KEMUDAHAN

 1. Yuran pengajian dibayar mengikut kadar yang dituntut oleh IPT.

 2. Elaun sara hidup, elaun buku, elaun perkakas, elaun tesis dan elaun latihan amali/ kertas projek adalah mengikut kadar biasiswa dalam negara yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.

 3. Elaun Insentif Pencapaian Sukan mengikut kategori yang ditetapkan.

  Kategori 1 (Atlet Elit Antarabangsa) RM 1000 sebulan
  Kategori 2 (Atlet Senior/ Junior Antarabangsa) RM 500 sebulan
  Kategori 3 (Atlet Kebangsaan) RM 250 sebulan
 4. Perlindungan Insuran Sukan dan Kad Perubatan

KAEDAH PERMOHONAN

 1. Permohonan dibuka secara atas talian bermula pada 15 Mac sehingga 30 Mac 2016.

 2. Permohonan adalah secara atas talian (online) melalui laman sesawang rasmi Kementerian di url https://biasiswa.mohe.gov.my/sukan/

 3. Setiap pemohon hanya layak membuat satu (1) permohonan SAHAJA.

 4. Semakan panggilan temuduga boleh dibuat mulai 7 April 2016 – 14 April 2016 (tertakluk kepada pindaan)

 5. Pemohon yang berjaya dipanggil untuk sesi temuduga DIWAJIBKAN membawa bersama SATU (1) salinan cetakan permohonan dan Surat Tawaran Pengajian yang telah disahkan oleh PEGAWAI SUKAN DARI PUSAT SUKAN IPT masing-masing dan dokumen sokongan yang berkaitan semasa menghadiri temuduga.

 6. Permohonan yang tidak lengkap secara automatik tidak akan dipertimbangkan.

PERTANYAAN

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

BAHAGIAN SUKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA
ARAS 2, NO.2, MENARA 2, JALAN P5/6,
PRESINT 5,
62200 W.P. PUTRAJAYA

(u.p    : Encik Abu Kasim Bin Hasan/ Puan Nurulhuda Binti Mohd Akhir)
Tel    : 03-8870 6143 / 6581
Faks    : 03-8870 6824
Emel     : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Hebahan Senarai Nama Peminjam Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) KPT Yang Tegar (Sehingga 31 Disember 2015)

Dimaklumkan bahawa senarai yang dilampirkan ini merupakan Senarai Nama Peminjam Tegar Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) KPT sehingga 31 Disember 2015 yang mengikuti sesi pengajian tahun 1988 sehingga 2012 peringkat sijil di Politeknik dan Kolej Komuniti.

Sehubungan itu, dipohon kepada penama yang dilampirkan untuk menghubungi Bahagian Biasiswa, KPT dengan kadar segera bagi tujuan pembayaran balik TPP melalui maklumat perhubungan seperti berikut:

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5
62200 PUTRAJAYA.
(u.p.: Unit Penguatkuasaan & Kutipan Balik)

Talian hotline: 03-8888 6787
Faks: 03-8870 6839
E-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Facebook : https://www.facebook.com/pembayaranbaliktppkpt

Sekiranya terdapat kesilapan maklumat pada senarai tersebut, dipohon untuk menghubungi KPT melalui maklumat perhubungan seperti di atas bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil.

Maklumat lanjut berhubung kaedah bayaran dan semakan penyata boleh disemak melalui pautan berikut:

https://biasiswa.mohe.gov.my

Sekian untuk perhatian semua.
Terima kasih.

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi

“Jiwa (roh) seseorang Mukmin itu tergantung kerana hutangnya hingga hutangnya dilunasi”.

(Hadis Riwayat: At –Tarmidzi, Ibn Majah, dan Al-Baihaqi)

pdf Senarai Peminjam Tegar TPP KPT Dis 2015 (12.27 MB)

Tawaran Biasiswa New Zealand Asean Scholar Awards

Tarikh Tutup
30 April 2016
Maklumat Lanjut
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-a-scholarship/malaysia-scholarships/
Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh dicapai di pautan berikut
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/how-to-apply/
Sebarang Pertanyaan untuk dihubungi
Margaret Low
Phone: +03-20784612
Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Keputusan Tender Mesyuarat Lembaga Perolehan (B) Kementerian Pendidikan Tinggi Bil. 3/2016

BIL NO. & TAJUK TENDER KEPUTUSAN LEMBAGA

1

KPT.W(S) 400-POL/11/2015

Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Akademik Bagi Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Politeknik Balik Pulau, Kementerian Pendidikan Tinggi

 

Lembaga Perolehan B, Kementerian Pendidikan Tinggi BERSETUJU supaya tender tersebut DIBATALKAN dan DITENDER SEMULA.

Status Keputusan Tender Mesyuarat Lembaga Perolehan (B) Bekalan / Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Tinggi Bil. 1/2016

BILNO. & TAJUK TENDERNAMA SYARIKATHARGA TAWARAN TERMASUK GST
(RM)
TEMPOH KONTRAK

1

KPT.W(S)400-JPT/1/2016

Tender Perkhidmatan Mereka Bentuk Dan Mencetak Iklan Hebahan Bagi Permohonan Kemasukan Ke Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej Komuniti Dan Institut Latihan Kemahiran Awam (ILKA) Serta Karnival Pendidikan Tinggi Negara (KPTN) 2016

CD ADVERTISING SDN. BHD

RM489,493.03

DUA BELAS (12) BULAN

2

KPT.W(S)400-JPT/2/2016

Tender Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Student Kits Yang Mengandungi Handbook Dan Non Woven Bag Untuk Karnival Pendidikan Tinggi Negara (KPTN) 2016

PERCETAKAN ZAINON KASSIM SDN. BHD

RM859,660.00

DUA BELAS (12) BULAN

Tawaran Biasiswa Merit Scholarship Programme (High Technology) for Academic Year 2016-2017 dari Bank Pembangunan Islam (IDB)

Adalah dimaklumkan bahawa Tawaran Biasiswa Merit Scholarship Programme (High Technology) for Academic Year 2016-2017 dari Bank Pembangunan Islam (IDB) telah dibuka sehingga 29 Februari 2016.

Sila klik DISINI  untuk mendapatkan maklumat lanjut dan borang permohonan.

Sebarang pertanyaan untuk dihubungi:

Puan Atasha Mohd Noh
03-88824149
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2016

Logo KPT 200x200  Black

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK BAHASA MELAYU 2016

PENGENALAN

Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu (ATABM) merupakan salah satu inisiatif strategik yang terkandung dalam Pelan Tindakan Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu di Universiti Awam (UA) 2016 hingga 2020 di bawah Objektif 1 iaitu “Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu”. ATABM merupakan anugerah terunggul dan berprestij bagi mengiktiraf sumbangan individu daripada golongan akademik dalam memartabatkan bahasa Melayu di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi.

Anugerah ini juga merupakan acara tahunan sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sektor Pendidikan. Majlis penganugerahan tokoh ini akan disampaikan semasa Majlis Pelancaran Sambutan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sektor Pendidikan Tahun 2016 yang dijadualkan bulan Oktober 2016.

Penganjuran Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu telah bermula sejak tahun 2012. Dalam tempoh tersebut, tiga orang telah dinobatkan sebagai Tokoh Akademik Bahasa Melayu iaitu:

 1. YBhg. Prof. Dato’ Seri Dr. Md. Salleh bin Yaapar (2012)
  Professor Kesusasteraan dan Ombudsman
  Universiti Sains Malaysia

 2. YBhg. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof bin Hj. Othman (2013)
  Professor Fizik
  Universiti Kebangsaan Malaysia

 3. YBhg. Prof. Dr. Nor Hashimah binti Jalaluddin (2014)
  Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu
  Universiti Kebangsaan Malaysia

Bagi tahun 2015, KPT telah memutuskan tiada ATABM bagi tahun 2015 dan pemberian satu anugerah gantian iaitu Anugerah Penghargaan Akademik Bahasa Melayu 2015 kepada dua orang penerima iaitu :

 1.  YBrs. Prof. Dr. Mohamad Mokhtar bin Abu Hassan (2015)
  Professor Kesusasteraan
  Universiti Malaya

 2. YBrs. Prof. Madya Dr. Noor Aina binti Dani (2015)
  Professor Madya Psikolinguistik
  Universiti Putra Malaysia

SYARAT UMUM

 1. Permohonan ATABM dibuka hanya kepada warganegara Malaysia;
 2. Permohonan ATABM terbuka kepada semua ahli akademik yang berkhidmat sepenuh masa di Universiti Awam, Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Politeknik dan Kolej Komuniti sepanjang tahun atau sebahagian dari tahun yang dinilai; dan
 3. Permohonan ATABM terbuka kepada semua ahli akademik yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun secara kumulatif sepanjang tempoh perkhidmatan.

PERATURAN

 1. Permohonan hendaklah menggunakan format borang permohonan yang telah disediakan. Sebarang permohonan yang tidak menggunakan borang yang disediakan tidak akan dinilai.
 2. Maklumat lengkap dan borang permohonan ATABM boleh dicapai melalui pautan http://www.mohe.gov.my/atabm.
 3. Permohonan hendaklah diperakukan oleh ketua tertinggi organisasi berkenaan, seperti Naib Canselor (NC)/ Rektor/ Ketua Pengarah (KP)/ Pengarah/ Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) atau wakil yang menjalankan tugasnya atau pemangkunya. Sekiranya borang permohonan ditandatangani oleh wakil/ pemangku Naib Canselor (NC)/ Rektor/ Ketua Pengarah (KP)/ Pengarah/ Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) surat penurunan kuasa daripada Naib Canselor (NC)/ Rektor/ Ketua Pengarah (KP)/ Pengarah/ Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) perlu disertakan.
 4. Sekiranya pemohon adalah ketua tertinggi organisasi berkenaan, seperti Naib Canselor (NC) atau Rektor/ Ketua Pengarah(KP)/ Pengarah/ Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) menjadi calon, maka borang pencalonan hendaklah ditandatangani oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU)/ Presiden/ Ketua Setiausaha (KSU)/ Pengerusi Lembaga Pengarah organisasi.
 5. Semua borang permohonan mestilah diisi dan disertakan dengan maklumat dan bukti yang sah serta lengkap. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.
 6. Ahli Jawatankuasa Induk, Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Penerima ATABM tidak boleh memohon.
 7. Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu, Kementerian Pendidikan Malaysia berhak untuk menarik balik anugerah.
 8. Tarikh tutup permohonan ialah pada 1 Julai 2016 (Jumaat). Semua permohonan perlu sampai sebelum 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan.
 9. Permohonan dalam bentuk salinan keras hendaklah dihantar ke alamat berikut:
  Setiausaha Bahagian
  Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Penyelarasan Dasar
  Kementerian Pendidikan Tinggi
  Aras 13, No. 2, Menara 2
  Jalan P5/6, Presint 5
  62200 PUTRAJAYA
  (u.p. Urus Setia Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu)
 10. Keputusan penganugerahan adalah muktamad.

KRITERIA PENILAIAN

 1. Menjalankan penyelidikan ilmiah yang berwibawa dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai wahana.
 2. Menghasilkan penerbitan daripada penyelidikan dalam bentuk bahan-bahan berwasit yang berimpak tinggi dalam bahasa Melayu.
  1. buku atau e-buku (sebagai penulis utama);
  2. buku atau e-buku (sebagai penyunting);
  3. bab dalam buku atau e-buku (sebagai penulis utama);
  4. makalah jurnal (sebagai penulis utama);
  5. laporan teknikal; dan
  6. penerbitan-penerbitan lain (majalah, akhbar dan buletin)
 3. Penyeliaan tesis atau projek tahun akhir dalam bahasa Melayu (sebagai penyelia utama).
 4. Pengajaran dalam disiplin ilmunya menggunakan bahasa Melayu.
 5. Khidmat perundingan dan hasilan inovasi dalam bahasa Melayu.
 6. Pengiktirafan dan sanjungan berasaskan sumbangannya dalam memartabatkan bahasa Melayu.
 7. Jawatan Pentadbiran Akademik dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC).
 8. Khidmat ikhtisas dan khidmat masyarakat.

MAKLUMAT LANJUT

Sebarang pertanyaan mengenai ATABM 2016 boleh diajukan kepada:

Urus Setia ATABM
Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Penyelarasan Dasar
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 13, No. 2, Menara 2
Jalan P5/6 Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel : 03-8870 5079 / 5096 / 5083 / 5100
Faks : 03-8870 6809 / 6810
E-mel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

MUAT TURUN

Maklum Balas Aduan Pelanggan Berkenaan dengan Tawaran IPT Palsu Didedahkan- Sinar Harian 20 Januari 2016

MAKLUMAN PENTING
PETIKAN ARTIKEL AKHBAR SINAR HARIAN: “TAWARAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) PALSU DIDEDAHKAN”: LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN KEBAJIKAN PENGGUNA MALAYSIA MINTA KERAJAAN BERTINDAK SEGERA

Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) telah menerima satu artikel berkenaan dengan “Tawaran IPT Palsu Didedahkan” melalui akhbar Sinar Harian bertarikh 20 Januari 2016.

Sehubungan dengan itu, ditegaskan bahawa BPKP, JPT tidak pernah melantik mana-mana ejen atau badan untuk mengeluarkan sebarang tawaran atau panggilan temuduga yang mengenakan bayaran untuk pelajar melanjutkan pengajian ke Universiti Awam/Politeknik Premier/Politeknik Konvensional/METrO/Kolej Komuniti dan Institut Latihan Kemahiran Awam dengan tawaran kemudahan pembiayaan biasiswa atau pinjaman seperti dalam artikel berkenaan.

BPKP, JPT juga ingin menegaskan supaya pelajar dan ibu bapa berhati-hati dan tidak terpedaya dengan segala bentuk tawaran atau iklan daripada pihak yang meragukan. Kesahihan tawaran atau iklan tersebut perlu disemak terlebih dahulu dengan pihak BPKP, JPT.

Sebarang pertanyaan lanjut boleh dirujuk kepada Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi melalui talian 03-8870 6767 / 6777 atau dengan melayari Laman Web Rasmi Kemasukan di http://upu.mohe.gov.my

Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
29 Januari 2016

Permohonan Dana Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan

Bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan khususnya graduan daripada Universiti Awam (UA), Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi telah melaksanakan program intervensi kebolehpasaran graduan (Graduate Employability; GE).

Program Intervensi GE menyediakan program bagi meningkatkan nilai tambah graduan daripada aspek kelayakan profesional, keterampilan diri dan sahsiah bagi membantu pelajar-pelajar memperoleh pekerjaan dan relevan dengan keperluan majikan dalam pelbagai sektor. Program ini memberi tumpuan kepada pelajar semester/tahun akhir yang mempunyai Purata Nilaian Gred Kumulatif (PNGK) 3.30 dan ke bawah serta pelajar daripada bidang pengajian yang kurang mendapat permintaan daripada industri.

Permohonan Dana Program Intervensi GE bagi tahun 2016 akan dibuka mulai 14 Disember 2015 – 12 Februari 2016. Maklumat berkaitan permohonan dan pengurusan dana GE boleh dicapai di pautan berikut:

Nota Penting : Permohonan hanya boleh dikemukakan oleh UA, Politeknik dan Kolej Komuniti melalui Pegawai Fokal yang dilantik di UA/Jabatan. Hanya permohonan yang lengkap akan diterima.

Permohonan yang lengkap perlu dikemukakan sama ada dalam bentuk salinan keras melalui pos/serahan tangan atau dokumen yang diimbas melalui e-mel kepada Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. selewat-lewatnya pada jam 11.00 pagi pada tarikh tutup permohonan.

Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan dan pengurusan dana boleh dikemukakan kepada urus setia Pengurusan Dana GE seperti berikut :

 1. Puan Noor Azlin binti Adnan
     Emel:  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
     Tel: 03 – 8870 5079

 2. Puan Nor Liyana binti Mohd Bokti
     Emel:  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
     Tel: 03 – 8870 5096

 3. Cik Siti Normazlina binti Azam
     Emel:  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
     Tel: 03 – 8870 5083

4. Cik Nurul Jannah binti Zulmuji 
     Emel:  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
     Tel: 03 – 8870 5100

5. Puan Wan Zutini binti Zabery
     Emel:  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
     Tel: 03 – 8870 4315

Permohonan Penarafan sebagai Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) 2016

Kaedah Permohonan :

 1. Permohonan hendaklah dibuat dengan melengkapkan Instrumen HICoE bermula 26 Januari 2016
  • [ Klik folder sini untuk memuat turun Instrumen HICoE Teras Penyelidikan dan Inovasi ]
  • [ Klik folder sini untuk memuat turun Instrumen HICoE Teras Perkhidmatan ]
 2. Pengisian data di dalam Instrumen HICoE hendaklah difokuskan kepada satu (1) bidang nic terpilih dan kukuh di CoE masing-masing.

 3. Semua permohonan hendaklah disemak oleh Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) dan diperakukan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) IPT masing-masing. 

 4. Hanya CoE yang memenuhi syarat asas dan melepasi markah minimum penarafan sahaja yang layak untuk mengemukakan softcopy dan harcopy Instrumen (beserta dokumen bahan bukti) kepada urus setia menerusi emel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. selewat-lewatnya pada 3 Mac 2016, jam 5.00 petang.

 5. Sebarang kelewatan penghantaran softcopy dan harcopy permohonan akan menyebabkan permohonan TIDAK dipertimbang untuk proses selanjutnya.

 6. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi :

  1. Puan Aini Dayana bt Md Ali
   03 – 8870 6962
   Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  2. Puan Syafinas binti Raman
   03 – 8870 6967
   Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Sebutharga Bil. 7/2015: Sebut Harga Perkhidmatan Pemasangan Dan Penyelenggaraan Sistem Talian Pusat Hotline Pengurusan Kemasukan Pelajar Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Jata Negara  200x200

KEPUTUSAN SEBUTHARGA (SH 7/2015)
JABATAN PENDIDIKAN TINGGI

NO. SEBUT HARGATAJUK SEBUTHARGASYARIKAT YANG DI ANUGERAHKANKATEGORI PEROLEHANTARIKH ANUGERAHHARGA DITAWARKAN
SH 7/2015 PERKHIDMATAN PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM TALIAN PUSAT HOTLINE PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN MANTAP SINERGI SDN BHD SEBUTHARGA 15 JANUARI 2016 RM117,591.10

Sebutharga Bil. 8/2015: Sebut Harga Perkhidmatan Mereka Bentuk, Menyedia, Membina, Memasang dan Menurunkan "Booth Pavillion" Bagi Karnival Pendidikan Tinggi Negara 2016 "Jom Masuk IPT"

Jata Negara  200x200

KEPUTUSAN SEBUTHARGA (SH 8/2015)
JABATAN PENDIDIKAN TINGGI

NO. SEBUT HARGATAJUK SEBUTHARGASYARIKAT YANG DI ANUGERAHKANKATEGORI PEROLEHANTARIKH ANUGERAHHARGA DITAWARKAN
SH 8/2015 PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MENYEDIA, MEMBINA, MEMASANG DAN MENURUNKAN "BOOTH PAVILLION" BAGI KARNIVAL PENDIDIKAN TINGGI NEGARA 2016 "JOM MASUK IPT" TWOJ INTERNATIONAL (M) SDN BHD SEBUTHARGA 13 JANUARI 2016 RM318,190.80

Sesi Saringan PAM PABM 2016

Jabatan Pendidikan Tinggi dengan sukacita ingin mempelawa semua Universiti Awam dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta untuk menghantar calon bagi menyertai

SESI SARINGAN CALON PESERTA
KATEGORI PELAJAR ANTARABANGSA DI MALAYSIA (PAM)
PIDATO ANTARABANGSA BAHASA MELAYU PIALA PERDANA MENTERI 2016

TARIKH
25 & 26 FEB 2016
MASA
9.00 PAGI - 5.00 PETANG
TEMPAT
JABATAN PENDIDIKAN TINGGI, PRESINT 5, PUTRAJAYA

 Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi Pejabat TNC HEPA IPT atau Urus Setia PABM 2016 seperti berikut:

Hasliza binti Ismail / Nor Syafiqah Ahamad Zambri
03 - 8870 4651 / 4931
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Teks Ucapan Amanat Tahun Baharu 2016 YB Menteri Pendidikan Tinggi

Logo KPT 200x200  Black

UCAPAN
YB MENTERI PENDIDIKAN TINGGI
AMANAT TAHUN BAHARU 2016

18 Januari 2016


Assalamualaikum WBT, Salam Hormat dan Salam Soaring Upwards.

 1. PENDAHULUAN
  1. Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah keizinan Nya, dapat sama-sama kita berada di Majlis Amanat Tahun Baharu 2016 ini.

  2. TERIMA KASIH diucapkan kepada semua yang hadir demi menjayakan majlis pagi ini dan Selamat Tahun Baharu diucapkan kepada seluruh warga kementerian, agensi dan institusi pendidikan tinggi (IPT).

  3. Semoga semuanya diberkati dan dikurniakan kekuatan mental dan fizikal bagi menyempurnakan tanggungjawab dan amanah pada tahun ini.

  4. Saya amat teruja untuk menyampaikan mandat pertama saya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi.

  5. Besarlah harapan saya agar amanat memberi panduan kepada warga Pendidikan Tinggi untuk mengorak langkah dengan lebih jelas.

   1. Lebih jelas ke arah mencapai aspirasi iaitu menyediakan pendidikan tinggi yang terbaik bagi rakyat Malaysia; dan

   2. Lebih jelas dalam menjadikan pendidikan tinggi Malaysia terkemuka di persada antarabangsa.


 2. TEMA & SUB TEMA
  1. Tema Amanat pada tahun ini ialah PENDIDIKAN FLEKSIBEL.

  2. Dalam konteks landskap pendidikan tinggi yang kian berubah dan berkembang, Pendidikan Fleksibel merupakan masa depan pendidikan tinggi negara dan membawa maksud akses pendidikan pada bila-bila masa, tanpa mengira tempat dan untuk semua lapisan masyarakat.

  3. Dalam kata mudah, anytime, anywhere, anyone.


 3. SOROTAN SOARING UPWARDS 2015
  1. 2015 merupakan tahun di mana ‘lahirnya’ istilah Soaring Upwards yang membawa maksud peningkatan berterusan.

  2. Pada bulan JANUARI, lebih 50,000 sukarelawan IPT, yang terdiri daripada mahasiswa, pensyarah dan staf, telah berjaya digerakkan dalam Ops Pasca Banjir. Ini merupakan usaha pengembelingan tenaga sukarelawan yang terbesar dalam sejarah IPT.

  3. Pada bulan FEBRUARI, universiti Heriott-Watt telah dilancarkan, sekaligus membawa jumlah kampus cawangan universiti luar negara terkemuka di Malaysia kepada 9 - tertinggi di Asia. Dengan tertubuhnya juga Asia School of Business (hasil kerjasama MIT (Massachusettes Institute of Technology) dan BNM (Bank Negara Malaysia), ini menandakan pengiktirafan kepada negara sebagai destinasi pendidikan tinggi berkualiti, bukan sahaja di rantau ini, tetapi juga di dunia.

  4. Pada bulan FEBRUARI juga, program Public-Private Research Network (PPRN) telah dilancarkan dan sehinggi kini telah memudahcara kerjasama di antara 216 buah syarikat dengan 218 kumpulan penyelidik daripada 24 buah IPT dalam menyelesaikan masalah industri.

  5. Pada bulan APRIL, Akademi Internet of Things (IoT) hasil kerjasama Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM) dan Samsung dilancarkan. IoT merupakan the next big thing dalam industri teknologi dunia dan Akademi IoT ini merupakan yang pertama seumpananya di dunia.

  6. 7 APRIL 2015 pula terpahat sebagai hari yang bersejarah apabila Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) [PPPM (PT)] dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri. PPPM PT bukan sahaja akan memacu pembangunan pendidikan tinggi negara, bahkan juga sepertimana disebut oleh YAB PM, “PPPM (PT) merupakan satu Hala Tuju yang akan menentukan masa depan negara”.

  7. AWAL BULAN MEI, QS World University Rankings by Subjects telah diumumkan. Buat julung kalinya, 2 Universiti Awam (UA) berjaya tersenarai dalam top 50 in the world mengikut subjek kepakarannya iaitu USM (Universiti Sains Malaysia) pada tangga ke-31 dunia bagi subjek Sains Alam Sekitar, dan UM (Universiti Malaya) pada tangga ke-32 dunia bagi subjek Pengajian Pembangunan (Developmental Study).

  8. Pada masa yang sama, 10 IPT awam dan swasta, telah berjaya mendapat 26 subjek dalam kelompok 100 terbaik dan 200 terbaik di dunia!

  9. PERTENGAHAN 2015, Program CEO Fakulti telah bermula dan ramai tokoh-tokoh industri telah mengambil bahagian seperti Tan Sri Azman Mokhtar (Khazanah), Dato’ Seri Syed Zainal (COSMOS), Dr Richard Parker (Rolls Royce), Abraham Liu (Huawei), Lee Sang Hoon (Samsung), Azman Ismail (Shell) dan Michaela Dinboeck (Novartis).

  10. JULAI merupakan bulan yang istimewa kerana Kementerian Pendidikan Tinggi diwujudkan semula. Saya dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan YB Datuk Mary Yap Kain Ching dilantik sebagai Timbalan Menteri KPT.

  11. Pada bulan OGOS, 17 pelajar ditawarkan pekerjaan bersama Projek MRT negara setelah menamatkan latihan program tunnel mechanic & electrician, anjuran bersama MMC-GAMUDA – KOLEJ KOMUNITI. Kerjasama ini merupakan salah satu contoh PPP (Public-Private Partnership) berimpak tinggi.

  12. SEPTEMBER agak rancak berbanding daripada bulan-bulan yang lain.

   1. Tirai berbuka apabila 14 penyelidik negara telah diiktiraf oleh Thompson Reuters sebagai “Top 1% Most Cited Researchers in the World”.

   2. Pada 7 SEPTEMBER 2015 pula, YAB Perdana Menteri telah melancarkan buku Playbook pertama dalam usaha Transformasi Universiti bertajuk “UniTP Green Book: Enhancing University Board Governance and Effectiveness.

   3. Sekitar masa ini juga, 4 buah Politeknik telah menerima akreditasi PINGAT EMAS daripada Asia Pacific Accreditation and Certification Council (APACC). Ini membawa jumlah keseluruhan Politeknik Malaysia yang mempunyai pingat emas kepada 7 buah, iaitu tertinggi di Asia Tenggara.

   4. Politeknik Malaysia juga telah mengharumkan nama negara apabila memenangi 5 pingat Emas, 4 Perak dan 6 Gangsa di kejuaraan FIRA Robo World Cup ke-20 pada tahun 2015 di Korea. Terima kasih kerana berjaya mengharumkan imej bola sepak negara.

  13. Pada bulan OKTOBER, kita sekali lagi berbangga dengan kejayaan Universiti Penyelidikan negara, di mana Alhamdulillah, UM telah berjaya menerobos benteng top 150 in the world dalam QS World University Rankings.

  14. Disamping itu, 4 Universiti Penyelidikan yang lain telah disenaraikan sebagai Top 50 Universities Under 50 Years Old iaitu USM (26), UTM (30), UKM (32), dan UPM (38).

  15. Berapa IPTS juga menunjukkan pencapaian yang membanggakan.

   1. Sunway University dan Universiti Teknologi Petronas (UTP) berjaya mendapat “QS 5-Star Rating” dalam beberapa kategori termasuk Pengajaran, Pengantarabangsaan, Kebolehpasaran dan Inovasi, sekaligus menempatkannya dalam kelompok yang sama seperti universiti terkemuka dunia seperti Princeton dan Stanford University.

   2. UTP, Taylor’s University, MMU, Lim Kok Wing dan UNITEN pula antara IPTS yang tersenarai dalam linkungan “Top 151-300” di Asia.

   3. IPTS sememangnya telah mula mengorak langkah dalam ranking dunia. TAHNIAH DIUCAPKAN.

  16. Pada bulan NOVEMBER, 2 pelajar UiTM telah mengharumkan nama negara apabila memenangi pertandingan Cambridge Intervarsity Debate, mengalahkan peserta-peserta daripada universiti terkemuka dunia seperi Oxford dan Cambridge. UIAM pula memenangi kategori ‘English as a Second Language’.

  17. Pada bulan NOVEMBER juga, Malaysia menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak ASEAN Ke-27 selaku pengerusi ASEAN. Sehubungan itu, KUALA LUMPUR DECLARATION ON HIGHER EDUCATION telah dibentangkan dan diterima oleh semua negara ahli ASEAN.

   1. Malaysia akan menerajui dua (2) bidang utama iaitu TVET dan Mobility melalui Quality Assurance.

   2. Penerimaan deklarasi bersejarah ini sangat bermakna kepada ASEAN KOMUNITI, di mana pendidikan tinggi sebagai penggerak utamanya.

  18. Pada akhir tahun 2015 jumlah pelajar antarabangsa di Malaysia telah melebihi 114,000. Pelajar antarabangsa telah menyumbang lebih RM3.3 bilion kepada pendapatan negara.

   1. Terima Kasih dan Tahniah diucapkan kepada EMGS (Education Malaysia Global Services) dan semua pihak yang telah berusaha mempromosi Malaysia dan dalam usaha memudahcara proses enrolmen pelajar antarabangsa.

   2. Moga usaha diteruskan agar menjelang tahun 2020, sasaran kemasukan seramai 200,000 pelajar antarabangsa dengan sumbangan RM15.6 bilion kepada ekonomi negara tercapai.

  19. Tidak boleh dilupakan juga, prestasi bayaran balik yang diterima oleh pihak PTPTN yang meningkat sehingga RM1.448 bilion pada tahun 2015.

   1. Keputusan mewajibkan pemotongan gaji dan menyenarai-hitamkan peminjam yang enggan membayar balik, walaupun kurang popular, namun menunjukkan hasil yang positif demi masa depan anak-anak yang bakal memasuki IPT dan akan memerlukan dana tersebut.

   2. Saya berharap usaha ini diteruskan dan ditingkatkan pada 2016.

  20. Hadirin yang dihormati, berikut merupakan kutipan beberapa kejayaan pada tahun 2015.

  21. TERIMA KASIH saya ucapkan kepada semua – NC, TNC, LPU, Presiden Universiti, Ketua-ketua Eksekutif, Dekan, pensyarah, penyelidik, pelajar, wakil industri, sektor swasta, ibu bapa, Warga KPT, dan warga Pendidikan Tinggi keseluruhannya.

  22. 2015 sememangnya merupakan tahun yang SOARING UPWARDS.


  1. MENGHADAPI CABARAN & ISU 2016: EKONOMI & KEWANGAN
   1. Seterusnya, izinkan saya menyentuh beberapa cabaran dan isu 2016, bermula dengan ekonomi dan kewangan.

   2. Bajet 2016 yang telah diumumkan pada Oktober 2015 telah mengambil kira keadaan ekonomi dunia yang mencabar akibat penurunan harga minyak mentah dan komoditi. Nampaknya, cabaran ini akan berterusan pada tahun 2016.

   3. Walau apa pun yang akan berlaku, KPT dan warga IPT perlulah sentiasa komited, bersatu dan terus berusaha gigih untuk membela nasib rakyat serta memastikan program pendidikan tinggi terus dilaksanakan.

   4. Sejak awal lagi pihak Kementerian telah mengambil langkah untuk mengurangkan kebergantungan IPT kepada pembiayaan kerajaan dan meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan.

   5. Antara langkah yang diambil ialah:

    1. Memperkenalkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi meningkatkan penjanaan pendapatan sejak beberapa tahun yang lepas; dan

    2. Memperkenalkan beberapa strategi serta inisiatif keberhasilan utama di bawah Lonjakan 5 PPPM (PT) Kemampanan Kewangan.

   6. Pada masa yang sama, saya menyeru IPT untuk terus mengambil langkah-langkah yang kreatif untuk menjana pendapatan. Antara usaha yang boleh diambil selaras dengan Lonjakan 5 PPPM (PT) termasuk:

    1. Mengukuhkan jalinan alumni di dalam dan luar negara;

    2. Membuka potensi aset;

    3. Mewujudkan ekosistem keusahawanan;

    4. Mewujudkan sistem kewangan wakaf dan endowmen; dan

    5. Meningkatkan pengkomersialan idea.


  2. MENGHADAPI CABARAN & ISU 2016: TVET – UMUM
   1. Mengarusperdanakan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) merupakan salah satu fokus utama KPT pada tahun 2016, selaras dengan Lonjakan 4 PPPM(PT) iaitu ‘Melahirkan Graduan TVET yang Berkualiti'.

   2. Di bawah RMK11, 45% (225,000) pelajar lepasan SPM disasarkan memasuki bidang TVET menjelang 2020 dan jumlah ini akan meningkat ke 301,000 menjelang tahun 2025. Pengambilan pelajar pada masa ini adalah sekitar 165,000 setiap tahun.

   3. Sebanyak 1.5 juta pekerjaan berasaskan TVET juga akan diwujudkan menjelang tahun 2020 dan ini menggambarkan betapa pentingnya TVET dalam lanskap pembangunan negara.

   4. Justeru, jumlah enrolmen dalam TVET perlu dipertingkatkan di peringkat Politeknik dan Kolej Komuniti.

   5. Jaringan Universiti-Universiti Teknikal Malaysia (MTUN), yang terdiri daripada UTeM, UTHM (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia), UniMAP (Universiti Malaysia Perlis) dan UMP (Universiti Malaysia Pahang), juga perlu memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti TVET di peringkat Pendidikan Tinggi, terutamanya dalam melahirkan graduan TVET yang bukan sahaja berkualiti, tetapi juga BERINOVASI.


  3. MENGHADAPI CABARAN & ISU 2016: TVET – POLITEKNIK
   1. Apabila kita menyebut tentang TVET, maka perlulah kita menyentuh tentang Politeknik dan Kolej Komuniti.

   2. Di akhir 2015, sejumlah 96,069 orang pelajar mengikuti 92 program pengajian di 34 buah Politeknik seluruh negara. Manakala tenaga pengajar di Politeknik berjumlah 7,916 orang.

   3. Mulai sesi Disember 2015, politeknik terbaru iaitu Politeknik Besut, Terengganu, telah membuat pengambilan sulungnya.

   4. Pada tahun 2016, Jabatan Pendidikan Politeknik akan mempertingkatkan pengambilan pelajar dengan penubuhan politeknik baharu di Bagan Datoh (yang berfokus kepada bidang Industri Perkapalan), Seri Menanti (bidang Pengurusan Resort) dan Politeknik METrO Tawau (industri perkhidmatan).

   5. Politeknik secara keseluruhannya menyasarkan enrolmen akan melebihi 100,000 menjelang tahun 2020 agar lebih ramai lepasan SPM berpeluang mengikuti TVET.

   6. Pada tahun ini juga, Politeknik akan meningkatkan usaha penubuhan beberapa Pusat Berteknologi Tinggi Malaysia-Korea (Centres of Technology) di bawah inisiatif Dasar Pandang Ke Timur Gelombang Kedua (Look East Policy, Wave 2). Nidang kerjasama yang dijalinkan merangkumi bidang automotif, telekomunikasi dan robotik, serta bidang IT.

   7. Selaras dengan hasrat meningkatkan kemasukan pelajar antarabangsa, daya saing dan memperkasakan Politeknik Malaysia, saya dengan bangganya mengumumkan bahawa mulai tahun 2016, pelajar dari negara ASEAN berpeluang untuk mengikuti program pengajian sepenuh masa di tiga buah Politeknik Premier iaitu di Ipoh, Shah Alam dan Johor Bahru. Politeknik menyasarkan pengambilan pelajar luar negara sehingga dua peratus enrolmen pelajar menjelang tahun 2020.


  4. MENGHADAPI CABARAN & ISU 2016: TVET – KOLEJ KOMUNITI
   1. Bagi Kolej Komuniti pula, sehingga November 2015, terdapat 94 buah Kolej Komuniti dengan enrolmen sejumlah 18,529 orang pelajar dan tenaga pengajar seramai 2,836 orang seluruh negara.

   2. Kolej Komuniti berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang akses kepada pendidikan formal dan tidak formal bagi pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

   3. Kolej Komuniti juga merupakan Hab Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) dan Pendidikan Islam Sepanjang Hayat (PISH) yang dijangkakan berkembang sebanyak 10% pada tahun ini.

   4. Dalam usaha menerajui pendidikan fleksibel, pada tahun 2016 Kolej Komuniti akan:

    1. Menambah 4 lagi program berimpak tinggi di peringkat Diploma yang menggunakan kaedah pengajian secara Work-Based Learning (WBL) (menjadikan jumlah keseluruhan 15 program); dan

    2. Menawarkan program bersifat modular dan bertindan (stackable).

   5. Di sini juga, dalam usaha mengupayakan rakyat melalui pendidikan tinggi, sukacita saya mengumumkan bahawa Kolej Komuniti akan menerajui projek pembinaan Rumah Kos Rendah menggunakan teknologi komposit dengan kos seunit rumah kurang RM20,000.00.

   6. InsyaAllah, kejayaan projek ini akan mengubah nasib rakyat golongan miskin di negara.


  5. MENGHADAPI CABARAN & ISU 2016: PELAJAR
   1. Pembangunan pelajar merupakan fokus utama PPPM (PT). Tiada yang lebih penting daripada pelajar dan itulah sebabnya Lonjakan 1 PPPM (PT) berhasrat melahirkan graduan yang holistik, berciri keusahawanan, dan seimbang.

   2. Pentaksiran & Pelaporan Bersepadu iCGPA

   3. Bagi memastikan hasrat ini tercapai, kerajaan telah memulakan projek rintis inisiatif iCGPA (Intergrated Cumulative Grade Point Average) pada September 2015.

   4. iCGPA berfungsi sebagai mekanisma pentaksiran dan pelaporan, dalam bentuk Spider Web, yang akan mengambil kira pembangunan pelajar dari segi adab, keilmuan dan keupayaan merentasi 8 domain.

   5. Pada tahun 2016 ini, saya menyeru kesemua universiti untuk melakukan transformasi reka bentuk kurikulum agar lebih komprehensif dan relevan, serta bersedia untuk memenuhi keperluan iCGPA.

   6. iCGPA: Kesukarelawanan

   7. Salah satu domain yang akan dinilai dibawah iCGPA adalah kesukarelawanan.

   8. Kesukarelawanan memberi peluang kepada pelajar untuk menyumbang kepada masyarakat dan meningkatkan kualiti kehidupan Rakyat.

   9. Sekiranya kesemua 1.2 juta pelajar IPT menyertai aktiviti kesukarelawanan, bayangkan manfaat yang boleh diperolehi masyarakat.

   10. Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) merupakan contoh terbaik di mana sukarelawan YSS berpeluang ke Sabah, Laos, Cambodia serta banyak lagi tempat, dan mereka telah berjaya mengubah kehidupan komuniti setempat.

   11. Terdapat pelbagai aktiviti kesukarelawanan yang boleh disertai pelajar, dan pada tahun 2016 ini, saya menyeru setiap universiti menyediakan kerangka pengiktirafan penglibatan pelajar dalam aktiviti kesukarelawanan bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kesukarelawanan.

   12. Penawaran Program Fleksibel: 2U2i

   13. Dalam usaha meningkatkan kebolehpasaran, ketersediaan dan kemahiran pelajar IPT untuk alam pekerjaan, pengalaman industri amat penting sekali.

   14. Itulah sebabnya mulai tahun 2016, program 2U2i (2 University + 2 Industri) akan dilaksanakan.

   15. 2u2i merupakan program Work Based Learning (belajar sambal bekerja) di mana pelajar akan belajar selama dua tahun di universiti dan dua tahun menimba pengalaman industri.

   16. Tahun 2016 akan menyaksikan UMK (Universiti Malaysia Kelantan) dan UPM (Universiti Putra Malaysia) menawarkan program 2U2i ini.

    1. a. UMK mensasarkan pelajar menimba pengalaman keusahawanan bersama industri kecil dan sederhana pada tahun ke-3, dan pada tahun ke-4 pula, pelajar akan fokus kepada menjalankan perniagaan sendiri.

    2. b. UPM pula akan menempatkan pelajar mereka di ekosistem perladangan pada dua tahun terakhir pengajian mereka.

   17. Kebajikan Pelajar

   18. Saya ingin mengambil peluang ini juga untuk mengingatkan warga IPT agar jangan lupa akan isu kebajikan pelajar, dan sentiasa prihatin akan kekangan yang dihadapi mereka. Ambillah inisiatif untuk mengenalpasti pelajar dalam kesusahan dan yang mungkin memerlukan bantuan kita.

   19. Baru-baru ini memang timbulnya isu kebajikan, dan saya ingin mengucapkan TERIMA KASIH kepada warga IPT yang bersungguh-sungguh menjaga kebajikan pelajar. Moga usaha diberkati dan diteruskan.

   20. PPPM (PT) tidak lagi menggunakan istilah ‘human capital’ di dalamnya. Ini adalah kerana kita mahu berganjak daripada istilah melahirkan ‘human capital’ kepada melahirkan ‘human beings’.

   21. Sesungguhnya, peranan IPT adalah untuk melahirkan insan demi masa depan negara.


  6. MENGHADAPI CABARAN & ISU 2016: PENSYARAH
   1. Pensyarah dan pegawai sokongan merupakan nadi dan roh (heart and soul) kepada pendidikan tinggi.

   2. Seperti yang telah digariskan dalam Lonjakan 2 PPPM PT iaitu Kecemerlangan Bakat, universiti perlu memperkenalkan empat laluan kerjaya yang akan memberi peluang kepada setiap ahli akademik untuk merancang masa depan kerjaya masing-masing. Laluan yang dimaksudkan ialah:

    1. Pengajaran

    2. Penyelidikan

    3. Kepimpinan institusi; dan

    4. Pengamal Profesional

   3. Kementerian telah pun membuat penurunan kuasa autonomi kepada universiti awam untuk melaksanakan 4 jenis laluan kerjaya ini.

   4. Pihak KPT juga sedang menyediakan Buku Panduan ‘Strengthening Career Pathways and Leadership Development' bagi membantu universiti membangunkan 4 laluan kerjaya ini.

   5. Kepelbagaian ini akan merangsang inovasi serta memperkayakan budaya kecemerlangan komuniti akademik.

   6. Di bawah trek pengamal profesional, saya berbesar hati mengumumkan fasa ke-2 PROGRAM CEO FAKULTI yang akan dikembangkan dengan penyertaan 19 KETUA EKSEKUTIF syarikat berkaitan kerajaan, dan 10 pegawai tinggi daripada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan, termasuk Ketua Setiausaha Negara (KSN).

    1. Besar harapan saya bahawa dengan penyertaan mereka, pelajar cemerlang akan terdorong untuk menyertai perkhidmatan awam, sekaligus meningkatkan kualiti perkhidmatan awam negara!


  7. MENGHADAPI CABARAN & ISU 2016: KERJASAMA INDUSTRI - AKADEMIA - KOMUNITI – KERAJAAN
   1. Malaysia berhasrat menjadikan inovasi sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi negara dan membangunkan ekosistem inovasi merupakan lonjakan 7 PPPM (PT).

   2. Melalui pendekatan quadruple helix ataupun konsep lingkaran empat pihak, pengembelingan tenaga antara akademia, industri, kerajaan dan komuniti akan mewujudkan pemindahan pengetahuan (knowledge exchange) bagi menjana pertumbuhan dalam bidang keutamaan negara.

   3. Pada tahun 2015, antara kerjasama yang telah membuahkan kejayaan ialah Knowledge Transfer Centre Toray-USM, Kursi Perbankan dan Kewangan UUM-CIMB, Akademi IoT UTeM-Samsung dan inisiatif MyInnovationHub.

   4. Disamping itu, KPT sedang menambah baik garis panduan penempatan silang akademia-industri (Cross-Fertilisation) bagi meningkatkan aktiviti kerjasama.

   5. Pada tahun 2016, saya menyeru IPT untuk memberi fokus kepada kerjasama inovasi yang membawa kepada pengkomersialan idea (commercialisation of Ideas).

    1. Dalam konteks inovasi, hasil penyelidikan R&D dapat membawa kepada pengkomersialan produk dan pengkomersialan idea.

    2. Pengkomersialan idea adalah apabila IPT memberi perkhidmatan sebagai perunding pakar dan solutions provider kepada industri, menyampaikan latihan, menerbitkan buku, dan menjalani kontrak penyelidikan.

   6. Antara tahun 2007 dan 2011 ROI daripada pengkomersialan idea adalah sebanyak RM 1.25 billion dan ini merupakan sumber menjana pendapatan yang lumayan dan berpotensi tinggi kepada IPT dan negara.

   7. InshaAllah, melalui pendekatan Quadruple Helix dan pengkomersialan idea, Rakyat Malaysia akan dapat merasai manfaat hasil pendidikan tinggi dengan lebih nyata lagi.


  8. MENGHADAPI CABARAN & ISU 2016: PENYELIDIKAN
   1. Baru-baru ini, dalam laporan bertajuk “ASEAN Research Landscape” yang diterbitkan oleh Thompson Reuters, dapatan menunjukkan bahawa landskap penyelidikan Malaysia telah tumbuh sebanyak 594% antara tahun 2005-2014.

   2. Pertumbuhan Malaysia berkali ganda melebihi ASEAN iaitu 189%, USA 34%, EU 46% dan dunia 36%.

   3. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahawa pelaburan kerajaan ke dalam usaha-usaha penyelidikan terutanya projek Universiti Penyelidikan sejak hampir 10 tahun lalu kini membuahkan hasil.

   4. Penyelidikan telah berjaya dibudayakan di universiti. Lantaran itu, Universiti Penyelidikan akan terus diberikan suntikan dana untuk melaksanakan aktiviti RDCI yang berlandaskan kepada penghasilan bakat, kecemerlangan penyelidikan dan penjanaan kekayaan berpaksikan rakyat (people growth).

   5. Sehubungan itu, program penyelidikan fundamental (Fundamental Research programmes) yang diterajui oleh KPT amat penting bagi penghasilan ilmu secara berterusan. Walaupun kita maklum senario ekonomi semasa, sukacitanya saya ingin memaklumkan bahawa geran penyelidikan bagi tahun 2016 KEKAL kepada RM470 juta.

   6. Kita akan membuat penjajaran program penyelidikan supaya berfokus kepada sektor keutamaan Negara termasuk Bottom 40, Perbankan Islam, Penyakit Tropika dan pemerkasaan belia serta kewarganegaraan and warisan.

   7. Penyelidikan yang dipacu-industri dan dipacu-permintaan akan ditingkatkan untuk menyelesakan permasalahan tertentu sektor industri dan komuniti.


 4. MOVING FORWARD 2016 – PPPM PT
  1. Dalam usaha untuk melaksanakan PPPM (PT) dengan lebih berkesan, Lonjakan 10 iaitu Transformasi Penyampaian Pendidikan Tinggi menggariskan satu lagi inisiatif keberhasilan utama iaitu Program Transformasi Universiti ataupun University Transformation Programme – UniTP.

  2. Satu daripada lapan elemen UniTP adalah penyediaan lima “Playbooks” atau Buku Panduan bagi membantu IPT mentransformasikan institusi masing-masing. Buku Panduan akan dilancarkan secara berkala pada tahun ini dan berfokuskan kepada:

   1. Governans dan Kecekapan Lembaga Universiti;

   2. Produktiviti dan Kewangan;

   3. Trek kerjaya dan pembangunan kepimpinan;

   4. Pengurusan prestasi dan pelaporan kewangan; dan

   5. Penjanaan dana dan endowmen.

  3. Dengan ini, setiap institusi, samada UA, IPTS, Politeknik ataupun Kolej Komuniti haruslah membangunkan dan memantapkan pelan transformasi masing-masing dengan merujuk kepada Playbooks tersebut sebagai panduan pelaksanaan.

  4. Selaras dengan pemantanpan Transformasi Universiti dan penambahbaikan sistem penyampaian KPT, saya dengan bangganya mengumumkan bahawa:

   1. MQA telah bersetuju untuk menerima keputusan Saringan Awal JPT sebelum Universiti Awam dan IPTS menyerahkan permohonan Akreditasi kepada MQA; dan

   2. MQA telah bersetuju menghapuskan keperluan mendapat 'Certificate of Quality Compliance (CQC)' bermula tahun ini; dan

  5. Sekiranya perkara ini berjaya dilaksanakan saya yakin MQA boleh menilai program dalam tempoh yang singkat dari tempoh piagam pelanggan yang sedia ada.

  6. Bagi IPTS pula, pada tahun lalu, KPT telah melaksanakan Audit Pematuhan untuk memastikan IPTS mematuhi peraturan dan peruntukan perundangan pendidikan tinggi. Sukacita diumumkan bagi tahun 2015, 86% IPTS yang diaudit mematuhi peruntukan Akta IPTS 1996 (Akta 555) dan Peraturan-peraturan dibawah akta tersebut. Tahniah kepada IPTS yang berkenaan.


 5. MOVING FORWARD 2016 – PENDIDIKAN FLEKSIBEL
  1. Pendidikan sentiasa mengalami evolusi, semenjak penciptaan manusia pertama, iaitu Nabi Adam A.S., pendidikan pada awalnya berbentuk tidak formal.

  2. Manusia menyampaikan ilmu kepada satu sama lain di masjid, gereja dan istana. Sememangnya, universiti pertama di dunia bermula daripada masjid, iaitu University al-Qarawiyyin di Fes, Morocco yang diasaskan oleh wanita bernama Fatima al-Fihri sekitar tahun Masihi 859.

  3. Selepas itu, pendidikan menjadi lebih berstruktur dan formal. Universiti tertua di dunia barat merupakan Universiti Bologna (1088). Tidak lama kemudian Universiti Oxford ditubuhkan pada tahun 1096 menjadikannya universiti menggunakan bahasa inggeris tertua di dunia. Sebagai perbandingan, Universiti Harvard diasaskan pada 1635.

  4. Sepertimana yang boleh dilihat, pendidikan formal dan berstruktur telah wujud lebih daripada 1000 tahun.

  5. Kini, teknologi telah mengubah dunia pendidikan daripada berbentuk tidak formal kepada formal. Dan evolusi pendidikan seterusnya merupakan FLEKSIBEL.

  6. Pada saya, pendidikan fleksibel:

   1. Bersifat antara-bidang (interdisciplinary);

   2. Bersifat antara-universiti & pelbagai-IPT (interuniversity);

   3. Bersifat tempatan dan juga antarabangsa (localised yet globalised);

   4. Membenarkan mobiliti pelajar dan pendidik; dan

   5. Membenarkan pengiktirafan bersama bagi kursus oleh pelbagai IPT.

  7. Pendidikan fleksibel mengiktiraf pendekatan pembelajaran di alam maya (MOOCs) dan pada masa yang sama, pembelajaran secara bersemuka (face-to-face).

  8. Cuba hadirin bayangkan:

   1. Pada suatu hari nanti, seorang pelajar jurusan sains bernama Radhi akan mengambil kelas sains alam sekitar 101 di Universiti Sains Malaysia. Semester 2, dia mengambil kelas sains alam sekitar 201 di Universiti Malaya.

   2. Pada semester seterusnya dia memasuki kelas keusahawanan yang disampakan melalui kaedah MOOCs (Massive Open Online Courses) yang ditawarkan oleh Sunway University.

   3. Sebagai tambah nilai, Radhi mengikuti kursus kemahiran membaiki kereta solar di Politeknik Ibrahim Sultan.

   4. Radhi juga telah ke Kolej Komuniti Bayan Baru untuk belajar gamifikasi.

   5. Di akhir tempoh pengajian, Radhi mendapat ijazah yang diiktiraf dan dikeluarkan bersama oleh kesemua institusi tersebut.

  9. Contoh di atas menggambarkan betapa uniknya pengalaman yang boleh ditawarkan IPT melalui PENDIDIKAN FLEKSIBEL. Oleh itu, pendekatan PENDIDIKAN FLEKSIBEL perlu diterokai dan dilaksanakan secara terancang, menyeluruh dan strategik mulai tahun 2016.

  10. Dalam hal ini juga, peranan MQA menjadi begitu penting dalam menyokong hasrat pendidikan fleksibel tanpa kompromi dalam aspek jaminan kualiti dan akreditasi. Keterbukaan MQA dalam hal ini amatlah dihargai.

  11. Sukacita saya mengumumkan bahawa MQA telah diberi mandat untuk melaksanakan inisiatif “MOOCs plus Credit Recognition and Transfer”. Ini akan membolehkan semua kursus MOOCs dari Malaysia dan luar negara didaftarkan ke dalam platform MOOCs Malaysia dan diberikan kredit, dan kredit ini boleh dipindahkan untuk tujuan penganugerahan sijil, diploma dan ijazah.

  12. Inisiatif ‘pengkreditan MOOCs ini’ akan menjadikan pendidikan tinggi Malaysia lebih fleksibel dan terbuka serta mampu menarik lebih ramai pelajar Malaysia dan juga pelajar dari pelusuk dunia. Polisi ini akan menjadi polisi utama negara dan bakal menjadi yang pertama di dunia seumpamanya.

  13. Sukacita juga saya mengumumkan bahawa MQA akan mula memperluaskan pelaksanaan program APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) untuk tujuan penganugerahan kredit. Dan akan bakal dikenali sebagai APEL (C)

   1. Pelaksanaan APEL(C) akan membolehkan pelajar mendapat pemindahan kredit dari pengalaman kerja.

   2. APEL(C) akan membolehkan graduan memilih tempoh pengajian sendiri yang lebih fleksibel.


 6. MOVING FORWARD 2016 – GAMIFICATION
  1. Pendekatan kepada pendidikan fleksibel dapat ditingkatkan melalui inovasi yang di kenali sebagai gamifikasi ataupun gamification.

  2. Gamifikasi merupakan pendekatan yang menggunakan kaedah permainan (seperti video game) dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Gamifikasi menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik, interaktif dan engaging.

  3. Menurut kajian daripada University of Mississippi, pelajar yang belajar matapelajaran sejarah melalui gamifikasi menunjukkan minat yang lebih tinggi dan penglibatan lebih aktif dalam matapelajaran tersebut.

  4. Pada masa yang sama, pasaran dan permintaan untuk menghasilkan perisian gamification dijangkakan mencecah USD 2.8 bilion pada tahun 2016, dan USD 5.5 bilion menjelang tahun 2018. Perkembangan ini haruslah diberi perhatian oleh semua pihak kerana boleh menjadi sumber dana yang lumayan.

  5. Saya suka menyarankan supaya satu inisiatif dibentuk di kalangan mereka yang berkebolehan untuk membangunkan gamifikasi, dengan menerapkan nilai dan budaya tempatan supaya kaedah ini, di samping berjaya dijadikan alat P&P ia juga dapat memberi kefahaman masyarakat pelajar terhadap nilai budaya dan identiti negara.


 7. MOVING FORWARD 2016 – MENGIKTIRAF KEUNGGULAN GLOBAL PENDIDIKAN TINGGI
  1. Sepertimana yang telah saya katakan sebelum ini, pendidikan pada depan berciri  fleksibel dan berasaskan teknologi.

  2. Satu lagi elemen penting masa depan pendidikan tinggi ialah sifat globalnya.

  3. Di sini ada 2 perkara untuk disentuh:

   1. a. Pertama, Pendidikan perlu bersifat pelbagai bahasa (multi-lingual)

   2. b. Kedua, Pendidikan perlu bersifat pelbagai bidang (multi-disciplinary)

    1. i. Bayangkan seorang doktor yang juga layak dalam bidang shariah, ataupun seorang juruterbang yang layak dalam bidang undang-undang ataupun jurutera yang juga akauntan bertauliah.

    2. ii. Melahirkan pelajar berkemahiran pelbagai-bidang bukanlah sesuatu yang baru, dan sebenarnya merupakan perkara biasa sejak zaman dahulu lagi.

    3. iii. Ibn Sina, salah seorang pemikir terhebat zaman kegemilangan Islam, juga dikenali sebagai seorang doktor dan pakar falsafah, dan selalu menulis dalam bidang austronomi, geografi, matematik dan sajak.

    4. iv. Saintist terkenal, Albert Einstein juga pernah menerbitkan lebih 150 penerbitan dalam bidang falsafah.

  4. Sehubungan itu, IPT perlu melihat semula reka cipta kurikulum mereka supaya berbentuk multi-lingual dan multi-disciplinary.


 8. KESEPUNYAAN
  1. Demi menjayakan pendekatan pendidikan FLEXIBEL, kerangka pemikiran yang baru dalam konteks pendidikan tinggi diperlukan.

  2. Dalam hal ini, konsep kesepunyaan ataupun “commonality” perlu dihargai.

  3. Kesepunyaan merujuk kepada keadaan di mana setiap IPT, daripada Universiti Awam dan Swasta, hinggalah ke Politeknik dan Kolej Komuniti, dilihat sebagai ahli-ahli dalam satu ekosistem yang lengkap.

  4. Kesemua ahli ini:

   1. boleh berganding bahu menyampaikan pengalaman pembelajaran yang unik,

   2. boleh berkongsi sumber insan dan kewangan,

   3. boleh menjalankan penyelidikan berimpak tinggi bersama-sama,

   4. boleh mengeluarkan sijil, diploma dan ijazah bersama; dan

   5. boleh bekerjasama demi kebaikan keseluruhan dan bukan sahaja kebaikan seseorang.

  5. Asas kesepunyaan adalah saling hormat-menghormati dan keserakanan (collegiality).

  6. Kesepunyaan ini bukan sahaja akan membolehkan penjimatan kos, tetapi membolehkan pengoptimuman sumber.

  7. Saya percaya bahawasanya dengan pendekatan kesepunyaan, pendidikan tinggi negara akan menjadi antara yang terbaik di dunia.


 9. PENUTUP
  1. Saya berharap bahawa semangat menerokai Pendidikan Fleksibel tersemai di qalbu hadirin.

  2. Secara peribadi, saya benar-benar mempercayai bahawa Pendidikan Fleksibel merupakan hala tuju masa depan pendidikan tinggi negara dan juga dunia.

  3. Dengan adanya teknologi, maka berubahlah landskap pendidikan tinggi.

  4. Dengan gamifikasi, maka lebih dinamiklah P&P.

  5. Dengan kesepunyaan, maka bersatulah IPT.

  6. Dan dengan pelajar yang pelbagai-bahasa (multi-lingual) dan pelbagai-bidang (multi-disciplinary) serta terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan, inshaAllah, pendidikan tinggi negara akan terus Soaring Upwards pada tahun 2016.

  7. Saya juga sekali lagi ingin menyatakan bahawa saya dan Kementerian komited dan akan pastikan rakyat Malaysia mendapat sistem pendidikan yang terbaik.

  8. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah S.W.T agar segala perancangan dan pelaksanaan dapat direalisasikan.

Selamat menjalankan tugas dan selamat maju jaya.

Sekian, wassalam dan terima kasih.

Kenyataan Media Pelantikan YBhg. Datin Paduka Profesor Dr. Aini Ideris Sebagai Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM)

kpt

KENYATAAN MEDIA

PELANTIKAN YBHG. DATIN PADUKA PROFESOR DR AINI IDERIS SEBAGAI NAIB CANSELOR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

Dengan sukacitanya, Kementerian Pendidikan Tinggi ingin mengumumkan pelantikan YBhg. Datin Paduka Profesor Dr. Aini Iderissebagai Naib Canselor UPM, bagi tempoh selama dua (2) tahun, berkuatkuasa mulai 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2017.

Anak kelahiran Kelantan ini telah menunjukkan daya kepimpinan yang tinggi sejak di bangku sekolah apabila telah diterima masuk ke Sekolah Tun Fatimah, Johor Baharu dan aktif dalam bidang ko-kurikulum dan cemerlang dalam bidang akademik.

Beliau mempunyai kelayakan akademik Ijazah Doktor Perubatan Veterinar (DVM), Universiti Pertanian Malaysia, Master Sains Veterinar (MVSc) (Perubatan Avian), Liverpool University England dan Ph.D. (Perubatan Avian) juga dari Universiti Pertanian Malaysia. Di samping itu, beliau juga pernah dianugerahkan Asian Development Bank Fellowship untuk melanjutkan pengajian pasca kedoktoran di Cornell University, Amerika Syarikat.

Sebelum ini, beliau menjawat jawatan Pengarah Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi, UPM dan mempunyai pengalaman yang luas sebagai pentadbir di UPM. Antara jawatan utama yang pernah disandang beliau di UPM ialah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Pengerusi Hospital Pengajaran Veterinar, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar, Dekan Sekolah Pengajian Siswazah dan Pengerusi Lembaga Pengarah UPM Holdings.

Kepakaran beliau dalam bidang veterinar diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa apabila diberikan kepercayaan untuk menganggotai pelbagai Jawatankuasa di Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta Kementerian Pertanian. Selain itu, beliau juga pernah dilantik sebagai Fellow Akademi Sains Malaysia, dan merupakan Fellow Pengasas Malaysian College of Veterinary Specialists (FMCVS) dan Fellow Malaysian Scientific Association (FMSA). Datin Paduka Prof. Dr. Aini juga merupakan Ahli Lembaga Governan International Medical University (IMU) dan International Medical College (IMC), Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Putra Business School dan UPM Education & Training serta ahli Majlis Malaysian Cancer Reserch Institute (MCRI).

Kementerian Pendidikan Tinggi juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada YBhg. Profesor Datuk Dr Mohd Fauzi Hj Ramlanatas khidmat bakti beliau sepanjang menjawat jawatan Naib Canselor UPM mulai 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2015. Justeru, adalah menjadi harapan Kementerian agar budaya kecemerlangan beliau diteruskan oleh kepimpinan baharu UPM.

Kementerian Pendidikan Tinggi
Putrajaya
8 Januari 2016

SEMINAR SERIES ON UNIVERSITY OF THE FUTURE: "Flexible Education"

TETAMU KEHORMAT: YB Menteri Pendidikan Tinggi

9.00 pagi
Ketibaan Tetamu Jemputan
9.30 pagi
Ketibaan Tetamu VIP
10.00 pagi
Ketibaan YB Menteri Pendidikan Tinggi
Nyanyian Lagu Negaraku
Bacaan Doa
10.15 pagi
Forum “UNIVERSITY OF THE FUTURE”
11.30 pagi
Sesi Soal Jawab
12.00 tengahari
Penyerahan cenderahati oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi
Bersurai dan jamuan

Moderator:

YBhg. Dato’ Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang
Ketua Setiausaha KPT

Ahli Panel:

 1. YBhg. Dato’ Prof Dr. Rujhan Bin Mustafa
  CEO
  Malaysia Qualification Agency
  Pakar Akademik

 2. YBhg. Professor Dato’ Dr. Ho Sinn Chye
  Vice Chancellor & Chief Executive Officer
  Wawasan Open University (WOU)
  Pakar Akademik

 3. Adam Brimo
  Founder / CEO openlearning.com
  Usahawan

Makluman Pemberian Baucar Buku 1 Malaysia (BB1M) Tahun 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa menerusi Bajet 2016, pemberian Baucar Buku 1Malaysia (BB1M) kepada institusi pendidikan tinggi masih diteruskan bagi tahun 2016.

Bahagian Governan IPTS (BGS) selaku urus setia data pelajar IPTS bagi BB1M 2016 sedang melaksanakan proses permohonan mendapatkan data pelajar daripada IPTS. IPTS perlu mengemukakan data kepada BGS pada atau sebelum 7 Januari 2016 menerusi e-mel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. bagi mengelakkan pelajar-pelajar di IPT tidak tercicir dalam pengedaran BB1M 2016.

Sila muatturun Jadual BB1M 2016 dan Surat Permohonan Data Pelajar IPTS 2016 BB1M dibawah:

Kenyataan Akhbar Memperkasakan Prosedur Pengambilan Pelajar Antarabangsa

kpt

KENYATAAN AKHBAR

MEMPERKASAKAN PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA

 1. Dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hab Pendidikan serantau dan antarabangsa, Kabinet pada 22 Disember 2015 telah memberi kelulusan ke arah memperkasakan prosedur pengambilan pelajar Antarabangsa. Kelulusan yang diberikan adalah:

  1. Pelaksanaan permohonan Pas Pelajar Antarabangsa secara ONLINE dibuat oleh pelajar sendiri terus kepada Education Malaysia Global Services (EMGS).

  2. Pas Pelajar Antarabangsa akan dikeluarkan mengikut TEMPOH PENGAJIAN.

  3. Pas Lawatan Sosial bagi PROGRAM MOBILITI boleh dikeluarkan untuk tempoh maxima 12 bulan.

 2. PERMOHONAN ONLINE SECARA TERUS - Proses baru ini membolehkan Pelajar Antarabangsa memohon terus kepada EMGS untuk mendapatkan pas pelajar, dengan IPT memainkan peranan dalam mengesahkan maklumat dan data pelajar. Pada masa yang sama, pelajar masih mempunyai pilihan untuk menyalurkan permohonan melalui IPT mengikut prosedur sedia ada.

 3. Langkah ini dijangka akan dapat membantu mempercepatkan serta meningkatkan ketelusan dalam proses permohonan.

 4. PAS PELAJAR ANTARABANGSA BAGI TEMPOH PENGAJIAN – Pas Pelajar Antarabangsa akan dikelurkan berdasarkan kepada tempoh pengajian dan pelajar tidak perlu memohon pembaharuan setiap tahun. Namun, kelebihan ini akan diberikan kepada Pelajar Antarabangsa yang memohon ke institusi-institusi yang terpilih oleh Kementerian berdasarkan prestasi dan kewibawaan institusi.

 5. Dalam masa yang sama, Kementerian akan memastikan proses semakan dan pemantauan tahunan terus dijalankan untuk memastikan Pelajar Antarbangsa mencapai prestasi akademik yang baik, dan juga untuk mengelakkan penyalahgunaan Pas Pelajar.

 6. Bagi Pelajar Antarabangsa yang sudah memulakan pengajian di Malaysia dan bakal membuat permohonan pembaharuan pas, pas tersebut akan diberi untuk baki tempoh pengajian, tetapi permohonan perlu dibuat dan diuruskan oleh IPT masing-missing.

 7. Usaha ini melibatkan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Kementerian Dalam Negeri (KDN), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), EMGS, dan agensi-agensi penguatkuasa lain.

 8. Kementerian berharap inisiatif ini akan dapat melonjakkan usaha Kerajaan dalam mencapai sasaran enrolmen Pelajar Antarabangsa yang berkualiti iaitu sebanyak 200,000 pelajar menjelang tahun 2020. Sehingga Oktober 2015, terdapat 113,752 Pelajar Antarabangsa di IPT Malaysia dengan 32,495 mengikuti kursus sarjana dan doktor falsafah.

 9. Selain daripada meningkatkan persaingan dan kualiti Pendidikan Tinggi Negara, adalah dianggarkan bahawa Pelajar Antarabangsa akan menyumbang RM15.6 billion kepada ekonomi negara menjelang 2020.

 10. Prosedur ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2016.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
Putrajaya
23 Disember 2015

Kenyataan Akhbar Pelantikan Naib Canselor Universiti Teknologi Mara (UiTM) yang Baharu

kpt

KENYATAAN MEDIA

PELANTIKAN YBHG. PROFESOR EMERITUS DATO’ DR HASSAN BIN SAID SEBAGAI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)

Dengan sukacitanya, Kementerian Pendidikan Tinggi ingin mengumumkan pelantikan YBhg. Profesor Emeritus Dato' Dr Hassan bin Said sebagai Naib Canselor UiTM yang ke-9, berkuatkuasa 1 Februari 2016.

Sebelum pelantikan ini, Prof. Emeritus Dato’ Dr Hassan Said menyandang jawatan sebagai Naib Canselor dan Presiden, Universiti Taylor's dan beliau juga merupakan mantan Ketua Pengarah Pengajian Tinggi antara Januari 2005 hingga April 2008.

Prof. Emeritus Dato’ Dr Hassan Said memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang matematik daripada University of Manchester (1979), ijazah sarjana sains daripada Brunel University, United Kingdom (1981) dan ijazah kedoktoran falsafah, juga daripada Brunel University (1984) dengan pengkhususan dalam bidang Computer Aided Geometric Design. Beliau telah memulakan kerjaya sebagai pensyarah matematik di Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1984, kemudiannya dilantik sebagai dekan fakulti pada tahun 1990 dan Timbalan Naib Canselor (Akademik) USM pada tahun 1995, sebelum dipinjamkan ke Kementerian pada tahun 1998 sebagai pengarah bahagian.

Kementerian juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof Ir. Dr. Sahol Hamid bin Abu Bakar, Naib Canselor UiTM ke-8, yang akan tamat tempoh perkhidmatan beliau sebagai Naib Canselor pada 31 Disember 2015 ini.

YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof Ir. Dr. Sahol Hamid, yang telah berkhidmat sebagai Naib Canselor UiTM mulai 1 Januari 2010, telah banyak menyumbang kepada perkembangan dan kemajuan UiTM sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang tersohor di negara dan juga di persada antarabangsa, dan juga kepada kemajuan anak-anak bumiputera. Terima kasih diucapkan kepada YBhg Tan Sri Dato’ Sri Prof Ir. Dr. Sahol Hamid.

Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada YBhg. Prof Emeritus Dato’ Dr Hassan Said atas pelantikan sebagai Naib Canselor UiTM. Dengan rekod kepimpinan dan pencapaian pendidikan yang cemerlang, Kementerian yakin bahawa pelantikan Prof Dato' Dr. Hassan akan dapat melonjakkan UiTM ke tahap yang lebih tinggi.

"Soaring Upwards"

Kementerian Pendidikan Tinggi
Putrajaya
14 Disember 2015

LAMPIRAN

Nama
PROFESOR EMERITUS DATO' DR. HASSAN SAID
Negeri Kelahiran
Kelantan
Tarikh Lahir
1 Januari 1955

PENDIDIKAN (Terpilih)

Ijazah Sarjana Muda
Manchester University, UK (1979)
Ijazah Sarjana
Brunel University, UK (1981)
Ijazah Kedoktoran
Brunel University, UK (1984)

KERJAYA PENGALAMAN PENTADBIRAN (Terpilih)

2008 – 2015
Naib Canselor & Presiden, Taylor’s University
2005 – 2008
Ketua Pengarah Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi
1998 – 2005
Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi
1995 – 1998
Timbalan Naib Canselor (Akademik), Universiti Sains Malaysia
1984 – 1990
Pensyarah Matematik, Universiti Sains Malaysia (USM)
1990 – 1995
Dekan Fakulti Matematik, USM

ANUGERAH (Terpilih)

2007
Chevalier de Ia Legion d’Honneur, Kerajaan Perancis
2009
Doctor of Science (Honorary), Universiti Malaysia Perlis
2010
Doctor of Science (Honorary), Mutimedia University Malaysia
2010
Doctor of Engineering (Honorary), Birmingham University, England
2014
Doctorate (Honorary), University of Toulouse

KEAHLIAN PERSATUAN PROFESIONAL / AKADEMIK (Terpilih)

 • Ahli, Majlis Pendidikan Tinggi Negara
 • Ketua Projek Khas Pendidikan Swasta, Majlis Profesor Negara
 • Felo, Pertubuhan Matematik Malaysia
 • Felo, Institut Matematik dan Aplikasi ITS, UK (FIMA)
 • Felo, Akademi Sains Malaysia (FASc)

SUMBANGAN AKADEMIK & PENDIDIKAN TINGGI (Terpilih)

 • Memainkan peranan penting dalam penubuhan Universiti Penyelidikan
 • Memainkan peranan penting dalam penubuhan Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN)
 • Melalui ‘Perekaan Geometrik Dibantu Computer’ (Computer Aided Geometric Design, CAGD), beliau telah memperkenalkan kelas baharu fungsi campuran yang dikenali sebagai Generalised Ball Basis Functions yang juga dikenali sebagai “Said Basis Functions”.

Kenyataan Media YB Menteri Pendidikan Tinggi - Bajet Universiti

Logo KPT 200x200  Black

KENYATAAN MEDIA
YB MENTERI PENDIDIKAN TINGGI

BAJET UNIVERSITI

Kementerian sedar bahawa Bajet Universiti 2016 adalah lebih kecil daripada tahun lalu. Dalam keadaan ekonomi dunia yang kurang baik ini, kita perlulah menyahut cabaran dalam menjadi lebih efisien dan mengambil peluang menjadi lebih 'self sustaining'.

Jika kita lihat, kebergantungan universiti awam (UA) di Malaysia kepada kerajaan adalah terlalu tinggi. Ini adalah satu keadaan yang tidak sustainable dalam jangka masa panjang. Kos untuk setiap pelajar (Cost-Per-Student) juga adalah tinggi dibanding dengan universiti swasta. Sebagai contoh, University Thamasat di Thailand hanyalah bergantung lebih kurang 30% kepada kerajaan dalam bajet tahunan mereka manakala Imperial College London di paras lebih kurang 40%. Pada purata kita boleh katakan bahawa kadar kebergantungan universiti di negara kepada kerajaan adalah 50%. Kebergantungan UA kita adalah di tahap 75 hingga 95%.

Disamping usaha2 untuk mengurangkan kos terutama dalam emolumen, UA boleh 'unlock their assets' disamping mengunakan kepakaran mereka sebagai perunding. UA boleh meningkatkan kerjasama dengan Alumni untuk tujuan 'fund raising' dan 'leverage resources' mereka. Kerajaan juga sedang memudahcara dan meningkatkan penglibatan sektor swasta dalam penyelidikan, pengkomersialan, keusahawanan dan penjanaan dana.

Walaubagaimanapun, kami sedang meneliti bajet untuk penyelidikan dan pembangunan (R&D). R&D adalah penting mewujudkan 'new knowledge' dan untuk terus memacu lonjakan prestasi universiti di diperingkat antarabangsa.

Kami akan pastikan agar bajet penyelidikan akan dikekalkan.

Perbincangan dengan UA akan diteruskan supaya mereka tidak akan terbeban dengan pengurangan bajet & akan memastikan prestasi mereka terus meningkat.... #SOARINGUPWARDS.

DATO SERI IDRIS JUSOH
Menteri Pendidikan Tinggi
29 Oktober 2015

Kenyataan YB Menteri Pendidikan Tinggi Mengenai Penangguhan Aktiviti Akademik & Bukan Akademik dan Penutupan IPT Ekoran Keadaan Jerebu di Seluruh Negara

Logo KPT 200x200  Black

KENYATAAN
YB MENTERI PENDIDIKAN TINGGI

MENGENAI PENANGGUHAN AKTIVITI AKADEMIK & BUKAN AKADEMIK DAN PENUTUPAN IPT EKORAN KEADAAN JEREBU DI SELURUH NEGARA

 1. Kementerian Pendidikan Tinggi mengambil maklum situasi jerebu yang sedang melanda negara yang boleh membawa kesan kepada kesihatan pelajar dan staff di institusi pendidikan tinggi (IPT). KPT juga sedang memantau keadaan menerusi pelbagai mekanisme, terutama parameter IPU, dari semasa ke semasa.

 2. Sehubungan dengan itu, semua universiti dan IPT awam atau swasta diminta untuk memantau tahap keseriusan jerebu di lokaliti masing-masing dan boleh membuat keputusan sendiri berkenaan dengan penanguhan aktiviti akademik dan bukan akademik, atau penutupan IPT bekenaan.

 3. IPT juga diminta menyediakan SOP / garis panduan dalaman (internal SOP and Guidelines) yang sewajarnya untuk rujukan pelajar dan staf masing-masing.

 4. Kesihatan dan keselamatan pelajar dan staf haruslah diberikan keutamaan.

YB DATO SERI IDRIS JUSOH
Menteri Pendidikan Tinggi
Putrajaya
5 Oktober 2015

Kenyataan Media YB Menteri Pendidikan Tinggi - Kementerian Pendidikan Tinggi Diwujudkan Semula

Jata Negara  200x200

KENYATAAN MEDIA
YB MENTERI PENDIDIKAN TINGGI

'KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DIWUJUDKAN SEMULA'

 1. Rombakan Kabinet Persekutuan pada 28 Julai 2015 (Selasa) menerusi satu sidang media khas oleh YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia melibatkan portfolio Kementerian Pendidikan Tinggi diwujudkan semula.

 2. Kementerian ingin memaklumkan nama rasmi Kementerian ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) sesuai dengan peruntukan Akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.

DATO' SERI IDRIS BIN JUSOH
Menteri Pendidikan Tinggi
30 Julai 2015Siaran Media YB Dato' Seri Idris bin Jusoh

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera,

Saya mendapat makluman mengenai satu portal menyiarkan kenyataan saya yang telah diputarbelitkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Ingin saya membuat beberapa penjelasan dan penafian bahawa:

 1. Kenyataan yang disiarkan dalam blog dan beberapa website berbunyi "Jangan hantar anak ke sekolah kerajaan jika tak suka kerajaan Barisan Nasional".

  Hal ini amat berlawanan dengan kenyataan saya yang asal iaitu:

  "Kalau ada yang mengatakan bahawa sistem tak baik dan nak hantar anak ke luar negara kita tak halang, tapi saya akan pastikan sistem pendidikan kita bertambah baik".

 2. Kenyataan yang diputarbelitkan itu adalah bertujuan untuk mencalarkan nama saya, Kementerian Pendidikan Malaysia (pada masa itu) serta Kerajaan Malaysia.

 3. Kenyataan yang disiarkan blog tersebut telah tersebar dalam media sosial dan portal MalaysianInsider yang telah memulakan putar belit tersebut (dan kemudiannya ditukar) pada September 2013. Saya tidak pernah membuat kenyataan itu dalam masa terdekat ini.

Saya harap penjelasan serta penafian ini cukup jelas bahawa saya tidak pernah mengeluarkan kenyataan yang bersentimen sedemikian rupa. Diharapkan rakyat Malaysia tidak terpedaya dengan cerita-cerita sedemikian.

Dato Seri Idris Jusoh
Menteri Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
6 Ogos 2015

Response To Articles Written On “High Cost Of Varsity Degree” By Adrian Chan and The 11 Most Expensive Countries For A University Degree By Lianna Brinded

Logo KPT 200x200  Black

RESPONSE TO ARTICLES WRITTEN IN THE STAR OCTOBER 27, 2015 ON “HIGH COST OF VARSITY DEGREE” BY ADRIAN CHAN AND WORLD ECONOMIC FORUM OCTOBER 7, 2015 ON “THE 11 MOST EXPENSIVE COUNTRIES FOR A UNIVERSITY DEGREE” BY LIANNA BRINDED

The Ministry of Higher Education would like to respond to both articles as follows:

 1. Access to and financial sustainability of higher education are top priorities for the Ministry. These aspirations are to ensure that higher education remains accessible to every qualified Malaysian. Public higher learning institutions (HLIs) enrolment rates have seen consistent growth in full-time equivalent enrolment, from 376,000 in 2004 to 698,000 in 2014. This has been published in the Malaysia Education Blueprint 2015-2025 (Higher Education).

 2. Fees for Malaysian students in public universities are amongst the lowest in the world with the Government subsidizing at least RM16,000 per student annually for the duration of their studies. For example, students of University Malaya (UM) and Universiti Sains Malaysia (USM) pay around RM2,000 in tuition fees per year for engineering degree courses, and around RM1,500 per year for business degree courses.

 3. With a mean monthly household income at RM6,141 or RM73,692 annually in 2014 (Department of Statistics, Malaysia), it shows that a household in Malaysia would spend only about 3% of their annual salary on university tuition fees in public universities. This is in contrast to the report written in the World Economic Forum, which referred to Malaysia’s 20 public universities, and states that an average household in Malaysia spends about 55% of their salary on public university tuition fees. With a median monthly income of Malaysian households at RM4,585 or RM55,020 annually in 2014 (Department of Statistics, Malaysia), it shows that a household in Malaysia would spend only about 4% of their annual salary on public university tuition fees.

 4. In addition, the National Higher Education Fund (PTPTN) provides generous study loans, with further upside for high performers. In 2013 and 2014, 75% of Malaysian students in public universities benefitted from PTPTN loans to cover their fees,as well as living expenses. Further, PTPTN student loans are automatically converted into scholarships for students who graduate with a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 3.67 or higher. Malaysian students also benefit from a wide range of scholarships from foundations and government agencies, as well as eligibility for MyBrain15 scholarships for all post-graduate students.

 5. The Ministry of Higher Education is committed to ensure our higher education system is a driver for national transformation, and is continuously benchmarked against international standards for continuous improvement. The Ministry will continue to work with organisations and agencies on benchmarking exercises, including on the effectiveness and efficiency of our higher education system. The Ministry will also communicate with the World Economic Forum and other rating agencies to provide better insights and more appropriate data, ensuring correct and reliable reports.

DATO’ SERI IR. DR. ZAINI UJANG
Secretary General
Ministry of Higher Education
29 October 2015