PelajarPelajar
PenajaanPenajaan
InstitusiInstitusi
PenyelidikanPenyelidikan
Slider
 • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)
 • Soaring Upwards
 • Going Global 2018
 • MYREN-X

REDESIGNING HIGHER EDUCATION

Inisiatif, program dan aktiviti bagi menaiktaraf Pendidikan Tinggi.

PENYELIDIKAN

Maklumat Berkaitan Geran Penyelidikan, Maklumat Penyelidik, Projek Penyelidikan, Inovasi & Hasil Penyelidikan, Pengiktirafan Anugerah R,D,C&I, Kemudahan Fasiliti R,D,C&I di IPT dan Aktiviti-aktiviti R&D

PERKONGSIAN DATA

Data Dictionary Sektor Awam (DDSA), Data Terbuka Malaysia, dan Statistik

MEDIA & KISAH KEJAYAAN

Kenyataan Media, Koleksi Teks Ucapan, Koleksi Audio dan Video Rasmi

e-PEROLEHAN

Notis Iklan Tawaran Tender / Sebutharga dan Keputusan Tender / Sebutharga

HEBAHAN

Pengumuman Terkini, Program/Aktiviti Semasa, Peluang Kerjaya dan Topik Popular
Jata Negara 200 x 156

KERAJAAN MALAYSIA
JABATAN PENDIDIKAN TINGGI

TENDER PERKHIDMATAN MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA MESIN PENYALIN CEKAP TENAGA DI JABATAN PENDIDIKAN TINGGI UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

NO. TENDER : JPT-TENDER BIL.1/2017

BAHAGIAN 1: KENYATAAN TAWARAN

 1. Tawaran ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang menggunakan sistem e-Perolehan dan eP enabled serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang (pindaan Mei 2014) berikut:

  No. Tender & Tajuk Tender Kod Bidang Tarikh Tutup Tender

  JPT-TENDER BIL.1/2017

  Tender Perkhidmatan Menyewa, Memasang, Menguji Dan Menyelenggara Mesin Penyalin Cekap Tenaga Di Jabatan Pendidikan Tinggi Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

  221502

  Perkhidmatan Penyewaan dan Pengurusan Mesin dan Peralatan Pejabat

  Tarikh Tutup
  27 April 2017
  (Khamis)

  Masa
  12.00
  tengah hari

 2. Tender ini dijalankan menggunakan sistem e-Perolehan. Caj 0.8% akan dikenakan bagi setiap nilai transaksi tertakluk kepada had maksimum berjumlah RM9,600.00 untuk transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih bagi perolehan atau kontrak melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment) atau 0.4% bagi setiap transaksi tertakluk kepada had maksimum berjumlah RM4,800 bagi setiap transaksi bayaran yang bernilai RM1.2 juta atau lebih bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) dalam tempoh kontrak.

 3. Nombor rujukan boleh mula diperolehi di Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendidikan Tinggi, Aras 9, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya ATAU dengan menghubungi nombor 03-8870 6422 atau 03-8870 6423 pada hari bekerja seperti berikut:

  Isnin - Khamis
  9.00 pagi hingga 12.30 tengah hari
  2.30 petang hingga 4.00 petang
  Jumaat
  9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari
  3.00 petang hingga 4.00 petang
 4. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key–in) ke dalam Sistem e-Perolehan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari pada 27 April 2017 (Khamis). Dokumen sokongan yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendidikan Tinggi, Aras 9, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya.

 5. Tawaran tender yang dikunci masuk (key-in) atau diserahkan selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tender tidak akan diterima atau dipertimbangkan oleh Jabatan ini.

 6. Jabatan Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran harga terendah atau memberikan sebarang alasan ke atas penolakan sesuatu tawaran.

Cetak Emel