QUICK  LINKS

online tendermoheref docstaff directorycareer oppsso10

 

 
 
default
red
black
 
 
 
 

MOHE  Highlights

 
 
 
 

MyMaster diwujudkan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) menerusi Program MyBrain15 bagi membiayai pengajian di peringkat Ijazah Sarjana. Program ini merupakan feeder kepada MyPhD. Objektif MyMaster adalah untuk merangsang dan menggalakkan graduan yang berkaliber meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang penting selaras dengan agenda pembangunan negara. Ianya sekaligus dapat membangun dan mengekalkan modal insan serta menjayakan transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi.

Syarat

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Tiada had umur.
 3. Pemohon mestilah:
  • Orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap; atau
  • Kakitangan swasta; atau
  • Pensyarah IPTS; atau
  • Kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA (kontrak/sambilan/sementara); atau
  • Pesara kerajaan/badan berkanun/IPTA
 4. Pemohon yang bekerja di luar negara tidak layak memohon.
 5. Pemohon tidak memiliki Ijazah Sarjana atau setaraf semasa memohon MyMaster.
 6. Pemohon mestilah memenuhi syarat kelayakan akademik seperti berikut:
  • Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan PNGK 2.75 - 4.00 atau setara; atau
  • Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan PNGK 2.50 - 2.74 atau setara dan pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun
  • Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun dan mendapatkan Sijil Perakuan Accreditation of Prior Experiantial Learning (APEL) bagi kemasukan ke program Ijazah Sarjana (tahap 7, Kerangka Kelayakan Malaysia) dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
 7. Memenuhi syarat kemasukan ke IPT dan telah menerima surat tawaran tidak bersyarat daripada IPT atau telah memulakan pengajian di IPT. Pengajian mestilah di peringkat Ijazah Sarjana atau sijil profesional yang setaraf dengan Ijazah Sarjana sahaja.
 8. Pemohon tidak menerima pembiayaan lain daripada mana-mana pihak untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang sama, kecuali yang dibenarkan sahaja seperti berikut:
  • Pemohon kategori orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap boleh menerima elaun pembantu penyelidik siswazah atau pinjaman pelajaran daripada penaja lain, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh.
  • Pemohon kategori kakitangan swasta dan pensyarah IPTS boleh menerima pinjaman pelajaran daripada penaja lain atau pembiayaan tambahan daripada majikan masing-masing, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh.
  • Pemohon kategori kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA (kontrak/sambilan/sementara) dan pesara kerajaan/badan berkanun /IPTA boleh menerima pinjaman pelajaran daripada penaja lain, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh.
 9. Mod pengajian yang perlu diikuti oleh pemohon adalah seperti berikut:
  • Pemohon kategori orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap mestilah mengikuti pengajian secara sepenuh masa sahaja.
  • Pemohon kategori kakitangan swasta, pensyarah IPTS, kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA (kontrak/sambilan/sementara) dan pesara kerajaan/badan berkanun/IPTA boleh mengikuti pengajian secara sepenuh masa atau separuh masa.
 10. Pemohon boleh mengikuti pengajian dalam semua bidang sama ada di IPTA atau IPTS bertaraf Universiti dan Kampus Universiti Luar Negara.

Tempat Pengajian

 1. Semua IPTA
 2. Semua IPTS bertaraf Universiti, Kolej Universiti dan Kampus Universiti Luar Negara
  Sila klik di sini untuk mengetahui senarai IPT berkenaan.

Kemudahan dan Elaun

 1. Kemudahan dan elaun yang layak dibayar kepada pemohon yang berjaya adalah seperti berikut:

  KATEGORI

  YURAN
  PENGAJIAN

  ELAUN BANTUAN
  TESIS

  M1: Penyelidikan

  Tidak melebihi RM10,000

  Tidak melebihi RM3,000

  M2: Campuran (Kerja Kursus dan Tesis)

  Tidak melebihi RM10,000

  Tidak melebihi RM1,500

  M3: Kerja Kursus

  Tidak melebihi RM10,000

  Tiada

  Nota:

  1. Yuran pengajian tidak melebihi RM10,000 untuk keseluruhan tempoh pembiayaan yang diluluskan. Yuran pengajian yang dibiayai tidak termasuk deposit, wang hemat diri dan yuran penginapan.
  2. Tempoh pembiayaan dikira bermula pada semester semasa bagi pelajar yang sedang mengikuti pengajian atau mengikut surat tawaran IPT bagi yang belum memulakan pengajian.
  3. Elaun Bantuan Tesis dibayar sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian dan tertakluk kepada siling yuran pengajian yang masih berbaki.
 2. Pembayaran yuran pengajian akan dibuat terus kepada Bendahari IPT berdasarkan invois yang diterima.

Ikatan Perjanjian dengan Kerajaan

 1. Pelajar akan dikenakan ikatan Perjanjian dengan Kerajaan bersama seorang penjamin. Walau bagaimanapun, tiada ikatan Perjanjian untuk berkhidmat dengan mana-mana pihak selepas tamat pengajian.
 2. Perjanjian boleh ditamatkan dan tuntutan ganti rugi boleh dikenakan terhadap pelajar sekiranya:
  • Pelajar menarik diri atau menangguh pengajian tanpa kebenaran;
  • Pelajar diberhentikan pengajian oleh IPT kerana masalah disiplin, kelemahan akademik atau sebab-sebab lain yang telah ditetapkan di bawah peraturan IPT berkenaan; atau
  • Pelajar gagal dalam pengajian.
 
 

Announcement

Results Announcement For MIS 2nd Phase Shortlisted Candidates for Academic Session 2015/2016 2015-11-12 - URL : https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/r_login_kptsn.php
Semakan Keputusan Biasiswa Sukan KPT Tahun 2015 2015-11-11 - URL : https://biasiswa.mohe.gov.my/sukan/index_semakan.php Tarikh Buka : 11 NOVEMBER 2015Tarikh Tutup...
Response To Articles Written On “High Cost Of Varsity Degree” By Adrian Chan And The 11 Most Expensive Countries For A University Degree By Lianna Brinded 2015-10-30 - RESPONSE TO ARTICLES WRITTEN INTHE STAR OCTOBER 27, 2015 ON “HIGH COST OF VARSITY DEGREE”...
Kenyataan Media YB Pendidikan Tinggi - Bajet Universiti 2015-10-30 -  KENYATAAN MEDIAYB MENTERI PENDIDIKAN TINGGI BAJET UNIVERSITI Kementerian sedar bahawa Bajet...
 
 
more ›
akept educationmalaysia eperolehan hrmis jabkk jpt ksn kwsp upu mpn mqa mygov myren
         politeknikb  psptn  ptptn  satumalaysia ytar