default
red
black
 
 
Anda di:Institusi IPTS
 
 

 

Melahirkan modal insan yang berkualiti adalah prasyarat yang utama untuk memastikan kelangsungan pembangunan negara. Tugas dan tanggungjawab ini dipikul bersama oleh institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS) di negara ini. Dua (2) teras yang digariskan dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) memfokuskan secara langsung kepada peranan ini iaitu memperkasakan institusi pendidikan tinggi dan soal pengurusan akses dan ekuiti.
 

Lihat senarai IPTS yang berdaftar dengan KPT.