default
red
black
 
 
Anda di:Institusi Kolej Komuniti
 
 

 

Seiring dengan matlamat mewujudkan persekitaran Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), kolej komuniti berperanan besar dalam pembangunan modal insan masyarakat setempat dengan menyalurkan pengetahuan dan kemahiran serta menyemai nilai dan etika positif melalui pendidikan dan latihan.

Kolej Komuniti diperkukuhkan lagi peranan sebagai institusi latihan kemahiran dan hab pembelajaran sepanjang hayat kepada komuniti setempat yang berlandaskan objektif berikut:

  • Menyediakan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah dan pelajar yang tercicir daripada pendidikan formal untuk mengikuti latihan dan pengajian dalam bidang-bidang teknikal dan vokasional termasuk perdagangan, pertanian, kesihatan dan lain-lain;
  • Menyediakan pendidikan seumur hidup kepada individu dan masyarakat setempat bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat;
  • Membolehkan syarikat-syarikat swasta menggunakan khidmat kolej komuniti untuk memberi latihan kepada pekerja mereka;
  • Mewujudkan kerjasama yang erat di antara ahli masyarakat, kerajaan tempatan dan sektor swasta bagi memajukan kawasan setempat;
  • Menyelaras latihan dan kemahiran yang disediakan oleh pelbagai kementerian supaya dapat memenuhi keperluan pasaran dan penduduk setempat;
  • Memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk menggunakan kemudahan yang disediakan kolej komuniti; dan
  • Memberi khidmat nasihat/kaunseling kepada masyarakat setempat bagi mempertingkatkan tahap pengetahuan dan perkembangan kerjaya mereka.

Sehingga Jun 2013, 86 buah kolej komuniti (termasuk kolej cawangan) telah beroperasi di seluruh negara. Kolej komuniti menawarkan pelbagai kursus jangka pendek untuk semua golongan masyarakat.