default
red
black
 
 
Anda di:Pelajar Kemasukan Pelajar
 
 

 

Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

Kemasukan pelajar ke IPTA diuruskan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, JPT (BPKP JPT) bagi kemasukan ke semua IPTA di Malaysia.

Maklumat lanjut mengenai kemasukan pelajar ke IPTA boleh diperolehi di Laman Sesawang Kemasukan ke IPTA.

 

Politeknik

Kemasukan pelajar ke Politeknik diuruskan oleh Bahagian Pengambilan Pelajar, JPP (BAP JPP).

Maklumat lanjut mengenai kemasukan pelajar ke Politeknik boleh diperolehi di Laman Sesawang Kemasukan ke Politeknik.

 

Kolej Komuniti

Kemasukan pelajar ke Kolej Komuniti diuruskan oleh Bahagian Pengambilan Pelajar, JPKK (BAP JPKK).

Maklumat lanjut mengenai kemasukan pelajar ke Kolej Komuniti boleh diperolehi di Laman Sesawang Kemasukan ke Kolej Komuniti.