default
red
black
 
 
Anda di:Penajaan Saluran Bayaran Balik
 
 
 1. Semakan Penyata / Baki Pinjaman
 2. Jadual Bayaran
 3. Saluran / Kaedah Bayaran Balik TPP
 4. Penangguhan Bayaran Balik
 5. Pengurangan Ansuran Bayaran Balik
 6. Tuntutan Lebihan Bayaran
 7. Makluman Kematian / Keilatan / Hilang Upaya Kekal
 8. Kemaskini Maklumat Peminjam
 9. Soalan Lazim
 10. Hubungi Kami

 

1. Semakan Penyata / Baki Pinjaman

Peminjam boleh membuat semakan penyata/ baki pinjaman TPP melalui pautan seperti berikut :- https://biasiswa.mohe.gov.my/ledger/ Sebarang permohonan untuk penyata baki terkini serta surat selesai bayar boleh dikemukakan melalui e-mel kepada: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

2. Jadual Bayaran

Peminjam hendaklah membayar balik keseluruhan jumlah pinjaman yang diterima semasa pengajian kepada KPT. Bagi peminjam yang berjaya menamatkan pengajiannya, bayaran balik boleh dibuat secara ansuran sebanyak RM125/sebulan.

Jadual pembayaran balik yang ditetapkan mengikut jumlah pinjaman adalah seperti yang berikut:-

Jumlah PinjamanAnsuran BulananTempoh Bayaran
RM 6,000.00 RM 125.00 48 Bulan
RM 4,500.00 RM 125.00 36 Bulan
RM 3,000.00 RM 125.00 24 Bulan
RM 1,500.00 RM 125.00 12 Bulan

Gantirugi Pinjaman

Gantirugi pinjaman akan dikenakan ke atas peminjam yang berhenti atau tidak menamatkan pengajian di Kolej Komuniti atau Politeknik seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian. Peminjam akan dituntut untuk melangsaikan jumlah pinjaman secara sekaligus (lump sum) dalam tempoh 60 hari dari tarikh surat tuntutan.

 

3. Saluran / Kaedah Bayaran Balik TPP

Kaedah / saluran bayaran balik bagi peminjam Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) peringkat Sijil di Politeknik dan Kolej Komuniti untuk kemasukan tahun 1988 - 2005 di KPM; Julai 2005 - 2014 di Kementerian Pengajian Tinggi (sekarang dikenali sebagai Kementerian Pendidikan Tinggi) adalah seperti berikut:-

(1) Tunai di Kaunter ( Bahagian Biasiswa, PTPTN dan Pos Malaysia)
(2) Mesin ATM Bank Islam
(3) Mesin Deposit Tunai Bank Islam
(4) Dokumen Bayaran (Wang Pos/Kiriman Wang/ Draf Bank / Cek)
(5) Arahan tetap kepada bank
(6) Arahan Potongan Gaji
(7) Bayaran Secara Online (Bank Islam, Pos Online, CIMB, FPX)

 

 

(1) Tunai DI KAUNTER
(1a) KAUNTER BAHAGIAN BIASISWA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KPT, PRESINT 5 PUTRAJAYA
i. Bayaran secara tunai boleh dibuat di kaunter Bahagian Biasiswa dengan melengkapkan maklumat peminjam di borang bayaran yang disediakan di kaunter.
ii. Kaunter hanya dibuka pada hari bekerja Isnin-Khamis (9.00 pagi - 1.00 petang dan 2.00 petang - 4.30 petang) dan Jumaat (9.00 pagi - 12.15 tengah hari dan 2.45 petang - 4.30 petang.)
iii. Sila pastikan peminjam membawa wang secukupnya untuk memudahkan urusan pembayaran dan sila semak resit bayaran sebelum meninggalkan kaunter.
 
(1b) TUNAI DI KAUNTER PTPTN (Termasuk Cawangan-Cawangan Negeri)
i. Bayaran secara tunai boleh dibuat di kaunter PTPTN dengan melengkapkan maklumat peminjam di borang bayaran yang disediakan di kaunter.
ii. Tiada caj perkhidmatan dikenakan di kaunter PTPTN pada setiap kali bayaran dibuat.
iii. Para peminjam TPP hanya perlu melengkapkan borang bayaran yang disediakan di setiap cawangan PTPTN dan mengemukakan bayaran yang dikehendaki. Transaksi bayaran balik dianggap berjaya setelah resit PTPTN diterima. 
iv. Maklumat mengenai senarai PTPTN Cawangan Negeri serta waktu operasi boleh diperolehi di Portal Rasmi PTPTN seperti berikut :- http://www.ptptn.gov.my/web/guest/cawangan
 
(1c) TUNAI DI KAUNTER POS MALAYSIA
i. Peminjam perlu memastikan bahawa maklumat pembayaran adalah betul sebelum meninggalkan kaunter Pos Malaysia.
ii. Berikut adalah maklumat yang perlu diisi dalam borang Pos Akaun 39 (lihat contoh) :
a. Diterima Daripada : {Nama Peminjam & No K/p}
b. Penerima : {Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi}
c. Alamat : {Alamat Peminjam }
d. Perkara : {Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran KPT}
e. Amaun : {Amaun}
 
  iii. Sila pastikan pada ruang 'PERKARA' dicetak BAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN KPT dan rujuk kepada staf Pos Malaysia berkenaan sekiranya cetakan berkomputer berkenaan berbeza dengan borang yang dilengkapkan.
iv. Di sebabkan ruang dalam slip (Pos Akaun 39) tersebut tidak mencukupi, peminjam perlu menambah/mencatit sendiri maklumat tambahan seperti no. kad pengenalan, penerima bayaran dan nombor telefon. Maklumat tersebut adalah penting untuk melancarkan proses bayaran balik.
v. Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM 1.70 sen dan sebarang kos GST perlu ditanggung oleh pelanggan.
vi. Sila simpan salinan pendua Borang Slip (Pos Akaun 39) yang mana akan dikembalikan oleh pihak pejabat pos sebagai bukti pembayaran.
 
(2) MESIN ATM BIMB
i. Pembayaran melalui ATM hanya boleh dilakukan oleh pemegang kad ATM Bank Islam sahaja.
ii. Prosedur pembayaran:
 • Masukkan kad ATM
 • Pilih menu LAIN-LAIN
 • Pilih menu PEMBAYARAN BIL / YURAN IPT
 • Pilih menu YURAN IPT
 • Pilih Akaun Pembayar (akaun yang akan didebit)
 • Masukkan No Kad Pengenalan
 • Pilih Bil yang ingin dibayar
 • Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang ingin dibayar
 • Transaksi selesai dan ambil Resit
iii. Sila simpan resit sebagai bukti pembayaran.
 
(3)

MESIN DEPOSIT TUNAI BANK ISLAM

i. Prosedur pembayaran:
 • Pilih menu YURAN IPT /BILL PRESENTMENT
 • Masukkan No Kad Pengenalan Pelajar
 • Pilih MOHE
 • Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang
 • Sahkan jumlah kemasukkan wang
 • Transaksi selesai dan ambil Resit
ii. Sila simpan resit sebagai bukti pembayaran.
(4)

DOKUMEN BAYARAN (WANG POS/ KIRIMAN WANG/ DRAF BANK / CEK)

i. Sila pastikan nama peminjam dan nombor kad pengenalan peminjam dituliskan di belakang kiriman wang/ wangpos/ bank draf atau cek setiap kali membuat bayaran. Ketiadaan maklumat tersebut menyukarkan Bahagian Biasiswa untuk mengenal pasti identiti pembayar.
ii. Sila pastikan hanya nama peminjam dan nombor kad pengenalan peminjam ditulis dan bukannya nama pembayar (sekiranya pembayar adalah selain peminjam.) Tempoh sah  kiriman wang/ wang pos/ bank draf atau cek adalah 3 bulan dari tarikh bayaran tersebut dibuat.
iii. KPT akan memulangkan semula kiriman wang/ wang pos/ bank draf atau cek tersebut kepada peminjam sekiranya telah melebihi tarikh luput untuk ditunaikan. Peminjam perlu mengepos kiriman wang/ wang pos/ bank draf atau cek yang baru kepada KPT.
iv. Bayaran hendaklah dibuat atas nama "KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA" dan dialamatkan ke:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 W.P. Putrajaya

(u.p.: Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Balik)
v. Cek persendirian tidak diterima oleh KPT. Anda juga dinasihatkan untuk memastikan bahawa cek yang dikeluarkan adalah mengikut standard semasa di bawah Sistem Pemangkasan dan Penukaran Cek (CTCS) Bank Negara Malaysia.
vii. Bagi bayaran melalui cek, resit rasmi hanya dianggap sah selepas cek ditunaikan oleh pihak bank.
 
(5)

ARAHAN TETAP KEPADA BANK

i. Peminjam perlu berurusan dengan pihak bank masing-masing yang menyediakan kemudahan tersebut. Bayaran hendaklah dibuat melalui cek atau bank draf sahaja dan dikeluarkan atas nama "KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA" dan dialamatkan ke:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 W.P. Putrajaya
(u.p.: Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Balik)

ii. Kadar ansuran dan bayaran adalah ditetapkan oleh KPT. Sila rujuk surat tuntutan kerana maklumat bayaran telah dimaklumkan dalam surat tersebut. Peminjam adalah diingatkan supaya memohon daripada pihak bank untuk menyertakan nama dan nombor kad pengenalan setiap kali bayaran dibuat kepada KPT.
iii. Untuk memudahkan proses bayaran, peminjam dinasihatkan memberikan salinan surat tuntutan kepada pihak bank kerana maklumat bayaran telah dinyatakan dalam surat tersebut.
iv. Peminjam boleh menyemak bayaran di https://biasiswa.mohe.gov.my/ledger/ dari semasa ke semasa dan memaklumkan sebarang kelewatan atau kemusykilan jika lejar tidak dikemaskini.
v. Adalah menjadi tanggungjawab peminjam untuk memaklumkan kepada pihak bank bagi tujuan memberhentikan arahan tetap tersebut sekiranya keseluruhan pinjaman telah diselesaikan.
vii. Sekiranya terdapat lebihan bayaran, pemulangan hanya akan diproses sekiranya Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran dilengkapkan dan dikembalikan oleh peminjam.
 
(6)

ARAHAN POTONGAN GAJI (muat turun borang)

i. Peminjam boleh melengkapkan Borang Arahan Potongan Gaji TPP dan menghantar satu salinan kepada KPT untuk tujuan surat arahan rasmi dikeluarkan kepada majikan.
ii. Surat arahan potongan gaji akan dikeluarkan kepada majikan peminjam berdasarkan borang yang telah dilengkapkan dan diterima oleh KPT. Bagi peminjam yang berkhidmat di sektor awam, KPT telah melaksanakan arahan potongan gaji kepada majikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pelajaran yang telah ditandatangani.
iii. KPT menerima bayaran dalam bentuk cek atau bank draf sahaja. Peminjam digalakkan supaya menyemak rekod kemaskini di https://biasiswa.mohe.gov.my/ledger/ dari semasa ke semasa dan memaklumkan sebarang kelewatan atau kemusykilan jika lejar tidak dikemaskini.
iv. Sekiranya terdapat lebihan potongan gaji, pemulangan hanya akan diproses sekiranya Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran dilengkapkan dan dikembalikan oleh peminjam.
 
(7)

BAYARAN SECARA ONLINE

(7a) BANK ISLAM (BIMB) Internet Banking
i. Untuk menggunakan perkhidmatan ini, peminjam perlu membuka akaun perbankan internet BIMB di www.bankislam.com.my .
Seterusnya ikuti langkah di bawah:
 • Layari www.bankislam.com.my
 • Klik logo “Internet Banking Login” dan tekan butang “ok” pada “Security Alerts”
 • Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki sistem Perbankan Internet Bank Islam.
 • Pilih “Bill Presentment” pada bahagian “Bill Payment”.
 • Pilih Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MOHE) pada bahagian senarai ‘Payee’
 • Masukkan No Kad Pengenalan pada ruang Kad Pengenalan dan klik “next”
 • Senarai bil akan dipaparkan. Pilih bil (MOHE) yang hendak di bayar dan klik “pay”
 • Maklumat bil yang hendak dibayar akan dipaparkan. Pilih “source account” yang hendak di debitkan and sahkan jumlah amaun yang hendak di bayar dan klik “pay”
 • Skrin berikutnya akan menyenaraikan maklumat bayaran yang perlu disahkan..
 • Klik "Confirm" untuk menuruskan pembayaran atau sebaliknya.
 • Skrin berikutnya akan menunjukkan makluman bayaran yang telah dilakukan.
ii. Sila cetak dan simpan transaksi bayaran sebagai bukti pembayaran dan rujukan.
 
(7b)

POS ONLINE

i. Untuk menggunakan perkhidmatan ini, peminjam perlu mendaftar di www.posonline.com.my
ii. Selepas berjaya log in, hanya ikuti langkah di bawah:
 • Klik "Open Payment".
 • Pilih "Corporation Name" - Kementerian Pengajian Tinggi KPT dari senarai
 • Klik Next
 • Pilih Payment Type-KPT-Bayaran Balik Pinjaman dari senarai.
 • Masukkan maklumat yang diperlukan..
 • Klik Add to Bill folder
 • Klik Proceed to Checkout
 • Pilih payment channels
Ikuti arahan selanjutnya dari saluran yang telah dipilih hingga selesai.
iii. Sila cetak dan simpan transaksi bayaran sebagai bukti pembayaran dan rujukan.
 
(7c)

CIMB CLICKS

Manual Pengguna:

i. Log masuk di www.cimbclicks.com.my
ii. Klik pilihan Bill Payment
iii. Pilih via Deposit Account
iv. Pilih akaun bayaran daripada senarai Payment From
v. Pilih Government Agencies dalam senarai Full Payee List
vi. Pilih Kementerian Pendidikan Tinggi dalam senarai berikutnya
vii. Masukkan maklumat peminjam ie. Nama Pelajar, No KP Baru/Lama, No. telefon Bimbit dan Amaun Bayaran
viii. Tekan butang Submit
ix. Klik OK pada tetingkap yang keluar untuk meneruskan langkah yang berikutnya
x. Klik butang Proceed to Payment setelah menyemak dan mengesahkan maklumat bayaran
xi. Dapatkan nombor TAC (ie SMS TAC, Mobile TAC, Device TAC)
xii. Isikan nombor TAC pada ruangan Transaction Authorization Code dan klik butang Confirm
xiii. Status bayaran yang berjaya akan dipaparkan.
xiv. Sila cetak dan simpan transaksi bayaran sebagai bukti pembayaran dan rujukan.
 
(7d) FPX PERBANKAN INTERNET DENGAN CIMB, MAYBANK, RHB BANK, PUBLIC BANK & HONG LEONG BANK)
Sistem ini menyediakan perkhidmatan Semakan Penyata dan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran (FPX) bagi semua program di bawah tajaan KPT. Financial Process Exchange (FPX) adalah kaedah pembayaran secara online yang diperkenalkan oleh Bahagian Biasiswa, KPT bagi mempermudahkan urusan pembayaran balik pinjaman pelajaran/tuntutan gantirugi oleh pemegang akaun perbankan internet bank-bank yang terlibat. Sistem ini boleh diakses di https://biasiswa.mohe.gov.my/sila_fpx/

Peringatan:-

Pembayaran yang dibuat secara tunai / wang pos / kiriman wang / bank draf / cek sahaja yang akan dikeluarkan resit sebagai bukti pembayaran. Manakala bagi bayaran yang dibuat melalui perbankan Internet / kaunter Pejabat Pos memadai dengan slip urus niaga sebagai bukti pembayaran.

 

4. Penangguhan Bayaran Balik

Penangguhan bayaran balik pinjaman TPP hanya layak untuk dipertimbangkan sekiranya peminjam menyambung pengajian secara sepenuh masa ke peringkat yang lebih tinggi (diploma/ijazah pertama). Bagi yang ingin memohon, sila kemukakan dokumen dokumen berkaitan seperti di bawah :-

 1. Borang permohonan penangguhan yang telah dilengkapkan (muat turun borang);
 2. Sesalinan surat tawaran pengajian ke peringkat yang lebih tinggi (diploma/ijazah pertama) yang telah disahkan;
 3. Surat pengesahan pendaftaran pengajian dari institusi pengajian yang telah disahkan (muat turun format surat); dan
 4. Salinan slip/ resit bayaran ansuran pertama RM125.00

*PERHATIAN : Hanya permohonan yang lengkap dengan dokumen-dokumen seperti di atas sahaja yang akan dipertimbangkan.

Penangguhan bayaran balik pinjaman tidak akan dibenarkan bagi pengajian separuh masa. Walau bagaimanapun, pertimbangan boleh diberikan untuk mengurangkan ansuran bulanan.

Peminjam yang diluluskan penangguhan akan diberi tarikh mula pembayaran yang baharu sehingga tahun tamat pengajian yang diikuti pada masa itu.

 

5. Pengurangan Ansuran Bayaran Balik

Bagi peminjam yang masih belum bekerja permohonan untuk mengurangkan bayaran ansuran bulanan boleh dibuat dengan menyertakan bersama Borang Pengakuan Pendapatan (muat turun borang) yang disahkan oleh Ketua Kampung / JKKK atau Penghulu.

 Bagi peminjam yang masih belum bekerja atau berpendapatan tetap, permohonan untuk mengurangkan bayaran ansuran bulanan boleh dibuat dengan menyertakan bersama Borang Pengakuan Pendapatan (muat turun borang) yang disahkan oleh Ketua Kampung / JKKK atau Penghulu beserta surat permohonan tersebut (muat turun surat).

6. Tuntutan Lebihan Bayaran

Permohonan tuntutan lebihan bayaran balik TPP hendaklah dibuat dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti berikut :-

 • Borang Tuntutan Lebihan Bayaran Balik TPP (muat turun borang)
 • Salinan buku akaun bank
 • Salinan slip gaji bagi 2 bulan terakhir (sekiranya berkaitan)

7. Makluman Kematian / Keilatan / Hilang Upaya Kekal

Adalah menjadi tanggungjawab peminjam/ penjamin /waris untuk memaklumkan kepada Kementerian mengenai kematian / keilatan/ sakit kronik peminjam dengan kadar segera untuk mengelakkan surat peringatan / pematuhan jadual bayaran balik dikeluarkan kepada peminjam.

Pemakluman tersebut boleh dibuat dengan melengkapkan borang pemakluman kematian/ keilatan/ sakit kronik peminjam TPP (muat turun borang) dan dikembalikan semula kepada KPT.

8. Kemaskini Maklumat Peminjam

Peminjam bertanggungjawab mengemaskini maklumat masing-masing untuk memudahkan urusan penghantaran surat-menyurat serta pemberitahuan maklumat terkini Sila hubungi Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Balik, Bahagian Biasiswa sekiranya peminjam telah bertukar alamat atau tidak menerima sebarang surat tuntutan bayaran balik dalam tempoh enam (6) bulan selepas tamat pengajian.

Peminjam boleh mengemaskini maklumat masing-masing dengan melengkapkan borang kemas kini maklumat (muat turun borang) dan mengirimkannya melalui e-mel kepada: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

9. Soalan Lazim

Sila rujuk pautan berikut: Soalan Lazim Penajaan

10. Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan/ kemusykilan yang berkaitan bayaran balik TPP, boleh berhubung dengan Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Balik, Bahagian Biasiswa melalui :-

Hotline : 03 8888 6787
Faks : 03 8870 6839
Emel : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Sebarang surat menyurat berkaitan dengan bayaran balik TPP boleh dihantar ke :-

Setiausaha Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 W.P. Putrajaya

(u.p.: Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Balik)