default
red
black
 
 
Anda di:Penajaan Penajaan KPT menu utama penajaan Skim Latihan Tenaga Pengajar SLTP
 
 

Skim Latihan Tenaga Pengajar SLTP


PROGRAM

Skim Latihan Tenaga Pengajar (SLTP)

OBJEKTIF

Pada dasarnya biasiswa SLTP yang disediakan adalah untuk  menaja pelajar-pelajar peringkat ijazah pertama di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan dalam bidang-bidang tertentu yang dikenalpasti keperluannya di politeknik dan kolej komuniti. Setelah tamat pengajian dan memperolehi CGPA sekurang-kurangnya 2.75 dan tertakluk kepada semua syarat lantikan dipenuhi, pelajar akan dilantik sebagai tenaga pengajar di politeknik dan kolej komuniti.

GOLONGAN SASARAN

Pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama di Institusi Pengajian Tinggi Tempatan (bagi pengajian di dalam Negara) dan lepasan  Diploma/Matrikulasi yang cemerlang (bagi pengajian ke luar Negara).

PERINGKAT PENGAJIAN

Ijazah Pertama

TEMPAT PENGAJIAN

 • Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
 • UTP
 • MMU
 • UNITEN
 • Universiti luar negara yang diiktiraf oleh Kerajaan

IKATAN                PERJANJIAN

Pemohon yang menerima tawaran Biasiswa ini dikehendaki berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Politeknik atau Kolej Komuniti sekurang-kurangnya 4/5 tahun bagi kursus-kursus bukan professional atau 6/7 tahun bagi kursus-kursus professional. Sekiranya enggan, tuntutan gantirugi akan dikenakan mengikut kos tertentu atau perbelanjaan sebenar yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan sebagaimana dinyatakan dalam  perjanjian.

SYARAT

PENAJAAN BIASISWA SLTP DI DALAM NEGARA

 

 • Tawaran hanya sah kepada Warganegara Malaysia sahaja;
 • Telah mendapat tawaran untuk mengikuti program ijazah pertama di mana-mana  IPTA;
 • Berumur tidak melebihi 25 tahun semasa tarikh tutup permohonan;
 • Mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.75 di peringkat Diploma/Matrikulasi/semester terkini;
 • Belum mendapat penajaan biasiswa/pinjaman dari mana-mana penaja lain;
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam peperiksaan MUET;
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum serta aktiviti kemasyarakatan; dan
 • Mempunyai minat dan kecenderungan untuk berkhidmat sebagai pendidik.

 

 

SYARAT

PENAJAAN BIASISWA SLTP KE LUAR NEGARA

 

 • Tawaran hanya sah kepada Warganegara Malaysia sahaja;
 • Berumur tidak melebihi 25 tahun semasa tarikh tutup permohonan;
 • Memperolehi Diploma/Sijil Matrikulasi yang cemerlang dengan PNGK sekurang-kurangnya 3.5 dan ke atas daripada Politeknik atau IPTA dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kursus-kursus yang     ditawarkan;
 • Belum mendapat penajaan biasiswa/pinjaman dari mana-mana penaja lain;
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM;
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum serta aktiviti kemasyarakatan; dan
 • Mempunyai minat dan kecenderungan untuk berkhidmat sebagai pendidik.
 • Lulus ujian Bahasa Inggeris dengan skor minimum sama ada TOEFL,600 (Paper-Based), 240 (Computer-Based) atau 94 (Internet-Based),  atau IELTS 6.0. Syarat ini adalah untuk kemasukan ke semua universiti luar negara termasuk universiti yang tidak menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ( Ujian boleh diambil selepas calon disahkan berjaya dalam proses pemilihan ).

PEMILIHAN

Hanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat ditetapkan sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga.

Pemilihan muktamad akan diputuskan oleh Jawatankuasa Biasiswa, KPT.

PERMOHONAN / PERTANYAAN

 

Hebahan permohonan adalah melalui Portal KPT dan permohonan adalah secara atas talian.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit Biasiswa
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi,
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya

Talian Utama

 

03 – 8870 6000 (samb.)

Faks

:

03 – 8870 6839