default
red
black
 
 
Anda di:Penajaan Penajaan KPT menu utama penajaan Bantuan Kewangan Program Pendidikan Khas (PPK) Di Politeknik / Kolej Komuniti
 
 

Bantuan Kewangan Program Pendidikan Khas (PPK) Di Politeknik / Kolej Komuniti

PROGRAM

Program Pendidikan Khas (PPK)

OBJEKTIF

 • Bantuan kewangan ini merupakan keistimewaan yang diberikan kepada pelajar kelainan upaya yang mengikuti Program Kemahiran Khas secara sepenuh masa sahaja.
 • Bantuan kewangan ini tidak mengambil kira taraf pendapatan keluarga sebagai syarat kelayakan. Pelajar yang menerima bantuan kewangan ini tidak layak menerima biasiswa atau pinjaman pelajaran lain di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi

GOLONGAN SASARAN

 • Pelajar berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan mempunyai kad pendaftaran OKU.
 • Pelajar kelainan upaya yang mengikuti Program Kemahiran Khas secara sepenuh masa

PERINGKAT PENGAJIAN

 • Sijil

TEMPAT PENGAJIAN

 • Kolej Komuniti
 • Politeknik

SYARAT

SYARAT DAN GARIS PANDUAN UMUM

 • Bantuan kewangan ini merupakan keistimewaan yang diberikan kepada pelajar kelainan upaya yang mengikuti Program Kemahiran Khas secara sepenuh masa di Politeknik atau Kolej Komuniti sahaja;
 • Bantuan kewangan ini tidak mengambil kira taraf pendapatan keluarga sebagai syarat kelayakan;
 • Pelajar yang menerima bantuan kewangan ini tidak layak menerima biasiswa atau pinjaman pelajaran lain di bawah Kementerian Pengajian Tinggi;

SYARAT-SYARAT KHAS

Syarat-syarat kelayakan bantuan kewangan ini adalah seperti berikut:-

 • Pelajar berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan mempunyai kad pendaftaran OKU;
 • Kursus yang diikuti hendaklah kursus sepenuh masa sahaja yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Kursus separuh masa atau pengajian jarak jauh tidak layak menerima bantuan kewangan ini.

SKOP PEMBIAYAAN ELAUN KHAS

 • Skop pembiayaan PPK adalah tertumpu kepada institusi yang terletak di bawah pengurusan dan kawalan Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu di Politeknik Dan Kolej Komuniti terpilih sahaja.
 • Skop peringkat pengajian pula adalah tertakluk kepada tafsiran pengajian tinggi (tertiary) iaitu peringkat sijil dan diploma sahaja.
 • Pelajar PPK yang menuntut di institusi-institusi latihan bukan bertaraf IPT yang dikawal oleh kementerian-kementerian lain dan institusi-institusi pengajian tinggi luar negara adalah di luar skop pembiayaan.

PERMOHONAN / PERTANYAAN

 • Mulai tahun 2013 permohonan dan tuntutan bayaran OKU perlu dibuat secara atas talian dengan mengisi borang permohonan di URL https://biasiswa.mohe.gov.my/bk_oku Segala dokumen hendaklah di muat naik di web tersebut.
 • Permohonan perlu mendaftar sebagai pengguna sistem terlebih dahulu sebelum membuat tuntutan.
 • Permohonan hendaklah dikemukakan kepada bahagian biasiswa KPT tidak lewat dari 30 hari pertama pada setiap semester bermula.

 DOKUMEN BANTUAN ELAUN WANG SAKU DAN YURAN PENGAJIAN PELAJAR OKU
(scan terlebih dahulu)

 1. Salinan Kad Pengenalan Pelajar;
 2. Salinan Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM);
 3. Salinan Kad Pendaftaran / Pelajar;
 4. Salinan surat tawaran pengajian;
 5. Salinan keputusan peperiksaan terkini (bagi pelajar sedia ada);
 6. Salinan buku akaun CIMB / BIMB sahaja

Permohonan dengan dokumen yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan tidak akan diproses. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit Biasiswa
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya

(u.p: Bantuan Kewangan OKU dan PPK)

Talian Utama : 03-88881616
Faks : 03-88706838