PelajarPelajar
PenajaanPenajaan
InstitusiInstitusi
PenyelidikanPenyelidikan
Slider
 • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)
 • MYREN-X

REDESIGNING HIGHER EDUCATION

Inisiatif, program dan aktiviti bagi menaiktaraf Pendidikan Tinggi.

PENYELIDIKAN

Maklumat Berkaitan Geran Penyelidikan, Maklumat Penyelidik, Projek Penyelidikan, Inovasi & Hasil Penyelidikan, Pengiktirafan Anugerah R,D,C&I, Kemudahan Fasiliti R,D,C&I di IPT dan Aktiviti-aktiviti R&D

PERKONGSIAN DATA

Data Dictionary Sektor Awam (DDSA), Data Terbuka Malaysia, dan Statistik

MEDIA & KISAH KEJAYAAN

Kenyataan Media, Koleksi Teks Ucapan, Koleksi Audio dan Video Rasmi

e-PEROLEHAN

Notis Iklan Tawaran Tender / Sebutharga dan Keputusan Tender / Sebutharga

HEBAHAN

Pengumuman Terkini, Program/Aktiviti Semasa, Peluang Kerjaya dan Topik Popular
Logo KPT 200x150  Black

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 1. Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Syarikat/Pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang / Sub Kod Bidang seperti di bawah dan menggunakan sistem e-Perolehan serta eP enabled bagi menyertai tender-tender berikut:

  No. Tender / Tajuk TenderKod BidangTarikh / Tempat / Masa Lawatan TapakTarikh dan Masa Tutup TenderTempat Menghantar Tender

  KPT.W(S)400-ICT/2017

  Tender Perkhidmatan Naik Taraf Peralatan dan Perisian ICT Serta Pelanjutan Tempoh Jaminan dan Penyelenggaraan Bagi Infrastruktur Virtualisasi Kementerian Pendidikan Tinggi

  DAN

  210101
  [Hardware (low end technology)]

  210102
  [Hardware (high end technology)]

  210103
  (Software – Supply all computer software, operating system, database, off-the-shelf packages including maintenance)

  210104
  (Software / System Development / Customization and Maintenance including data entry, data processing)

  210105
  [Telecommunication / networking-supply product, infrastructure, services including maintenance (LAN / WAN / Internet / wireless / satellite)]

  210106
  (Data management – Provide services including Disaster)

  Taklimat DIWAJIBKAN seperti berikut:

  Tarikh
  23 Mei 2017 (Selasa)

  Masa
  Pendaftaran: 2.30 petang

  Taklimat:
  3.00 petang

  Tempat
  Bilik Mesyuarat Ibnu Batutta 1,
  Aras 12, Bahagian Kewangan,
  Kementerian Pendidikan Tinggi,
  Menara 2,
  Jalan P5/6, Presint 5,
  62200 PUTRAJAYA

  Tarikh Tutup
  14 Jun 2017 (Rabu)

  Masa
  12.00
  tengah hari

  Kementerian Pendidikan Tinggi,
  Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset,
  Aras 12, No. 2,
  Menara 2,
  Jalan P5/6, Presint 5,
  62200 PUTRAJAYA

 2. Dokumen tender boleh disemak dengan melayari www.eperolehan.gov.my mulai 19 Mei 2017. Syarikat / Pembekal yang layak dan berminat boleh mendapatkan dokumen tender tersebut dengan memuat turun melalui sistem ePerolehan.

 3. Kehadiran syarikat ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN bagi tender ini. Syarikat yang tidak hadir taklimat tidak dibenarkan menyertai tender ini. Hanya penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender dan/ atau lawatan tapak. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan.

 4. Nombor rujukan boleh mula diperolehi selepas taklimat tender dengan menghubungi talian 03-8870 5356, 03-8870 5354 dan 03-8870 5358 atau datang sendiri ke Kaunter Tender, Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Tinggi, Aras 12, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya pada waktu pejabat.

 5. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key in) ke dalam sistem e-Perolehan pada atau sebelum Tarikh dan Masa Tutup Tender dan dikemukakan juga secara manual ke Tempat Menghantar Tender yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumen tender yang dihantar melalui pos.

 6. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran harga terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender.

 7. Iklan ini juga boleh dilihat di http://myprocurement.treasury.gov.my dan www.mohe.gov.my

Cetak Emel