default
red
black
 
 
Anda di:Prestasi Bil Prestasi Bil Prestasi Bil KPT Sehingga 31 Disember 2011
 
 
Prestasi Bil

Prestasi Bil KPT Sehingga 31 Disember 2011

Kedudukan Prestasi Bil KPT bagi tempoh sehingga 31 Disember 2011 adalah seperti berikut :

 

Tempoh

Bil

%

Amaun

1-7 hari

96,079

95.31%

2,643,351,518.63

8 – 14 hari

4,457

4.42%

30,954,970.58

> 14 hari

271

0.27%

943,649.80

Jumlah

100,807

100.00%

2,675,250,139.01

 

Semua pembekal / kontraktor yang berurusan dengan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), adalah diminta untuk memaklumkan kepada KPT/Jabatan sekiranya terdapat bil / invois yang tidak dibayar dalam tempoh 14 hari. Sekiranya terdapat bil / invois yang masih belum dibayar dalam tempoh tersebut, KPT akan membuat pembayaran dalam tempoh 24 jam dengan syarat semua dokumen bagi maksud pembayaran adalah lengkap dan sempurna. Pegawai yang boleh dihubungi berkenaan perkara ini adalah seperti berikut :

 

Bil

Nama

No. Telefon

1.

Nor Maliana Binti Kamarudin

03.8870 6150

2.

Nadia Binti Mohamad

03-8870 6194

3.

Ewond Bin Minsuan

03-8870 6189