• Utama
  • Redesigning Higher Education

Redesigning Higher Education

Initiatif

  1. Program CEO@Faculty

Soalan Lazim:

1)    Apakah yang dimaksudkan dengan CEO@Faculty Programme?

 

CEO@Faculty Programme (CFP) telah diwujudkan bagi memperhebatkan penyertaan daripada sektor industri dan sektor awam sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan tinggi negara melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran tokoh-tokoh dari industri serta agensi awam.

2)    Siapakah CEO yang terlibat di dalam program ini?

CEO yang terlibat terdiri daripada tiga (3) kumpulan yang berbeza iaitu:

i.      CEO dalam kalangan penjawat awam

  1. CEO dalam kalangan GLC/GLIC
  2. CEO dalam sektor swasta
 

------------------------------

2.    2u2i

Soalan Lazim:

1)    Apakah yang dimaksudkan dengan 2u2i?

2u2i merupakan progam akademik yang digunakan sebaai konsep dua (2) tahun di universiti dan dua (2) tahun dalam industri. 2u2i adalah satu jenama yang boleh diterjemahkan ke dalam pelbagai jenis pengajian seperti dua (2) tahun dalam industri (2u2i) atau tiga (3) tahun di universiti dan satu (1) tahun dalam industri (3u1i) atau dua (2) tahun di universiti dan satu (1) tahun dalam industri (2u1i). 

 

2)    Siapakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 2u2i

Dalam fasa pertama, Kementerian akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan program di program Ijazah sahaja. Konsep 2u2i boleh dilaksanakan pada peringkat Sijil, Diploma, Diploma Lanjutan, Ijazah, Doktor Falsafah (PhD) jika ia adalah bersesuaian.

 

3)    Apakah konsep ini pernah dilaksanakan di Malaysia sebelum ini?

Program 2u2i merupakan konsep baru sahaja diperkenalkan di Malaysia sejak Semptember 2016. Ia merupakan program Malaysia yang unik yang ditawarkan untuk pelajar Malaysia.

 

4)    Apakah perbezaan antara konsep 2u2i dan Kerja Berdasarkan Pembelajaran (WBL)?

2u2i

WBL

·         Mod Pengajian

·         Pendekatan Pembelajaran dan Pengajaran

·         Memanfaatkan web berdasarkan pedagogi dalam bentuk melepasi sekatan

·         Mengunakan dua jenis pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang melepasi sekatan dan lepasan harian

·         Meliputi 20% jam kredit pengalaman industri

·         Meliputi 20% jam kredit dalam bentuk Kerja Berdasarkan Pembelajaran

 

5)    Universiti manakah yang terlibat dalam melaksanakan konsep 2u2i ini?

Setakat Februari 2017, terdapat enam (6) buah Universiti Awam yang telah melaksanakan konsep 2u2i sebagai program perintis iaitu :

                      i.        Universiti Malaysia Kelantan (UMK) – Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan.

                    ii.        Universiti Putra Malaysia (UPM) – Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pengurusan Perladangan.

                   iii.        Universiti Teknologi Malaysia (UTM) – Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Data).

                   iv.        Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) – Ijazah Sarjana Muda Reproduksi Haiwan dan Kesihatan.

                    v.        Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Ijazah Sarjana Muda Sains Makanan dan Pengurusan Perniagaan.

                   vi.        Universiti Malaysia Terengganu (UMT) – Ijazah Sarjana Muda Perakaunan.

 

6)    Apakah kebaikan 2u2i kepada pelajar?

                      i.        Menggabungkan pembelajaran dan pengalaman perkerjaan.

                    ii.        Berpeluang mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari di dalam kelas melalui pengalaman kerja.

                   iii.        Pendidikan yang holistic dan menyeluruh dalam kelas dan tempat kerja.

                   iv.        Sebagai platform yang menghubungkan pihak majikan daripada industri, institusi pengajian dan graduan.

                    v.        Meningkatkan keyakinan diri pelajar dan kemahiran menerusi pengalaman bekerja.

                   vi.        Memberikan pelajar kemahiran yang bermanfaat dari segi pendedahan dan pengalaman pembelajaran baru.

 

7)    Apakah kelebihan 2u2i kepada HLI?

                              i.        Menarik pelajar yang berkualiti dan bermotivasi untuk menyertai program 2u2i ini.

                            ii.        Kebolehlihatan dan reputasi HLI lebih terbukti melalui kolabrasi dengan industri.

                           iii.        Menghasilkan graduan yang berkelayakan dan professional yang mampu menyumbang secara produktif kepada masyarakat.

                           iv.        Menerima maklum balas daripada pihak majikan terhadap kualiti dan perkaitan dengan kurikulum akademik.

                            v.        Berpeluang untuk melibatkan diri dalam penyelidikan dan pembangunan (R & D) dengan kerjasama industri.

 

8)    Adakah pelajar dilindungi oleh insurans semasa penempatan di industri?

Ya.

------------------------------

3.    MOOCs

Soalan Lazim:

1)      Apakah yang dimaksudkan dengan Massive Open Online Courses (MOOCs)?

Massive Open Online Courses atau MOOCs ialah kursus dalam talian yang disasarkan untuk penyertaan tidak terhad dan akses terbuka melalui Internet.

 

2)      Bagaimanakah MOOCs memberikan manfaat kepada sistem pendidikan tinggi?

 

MOOCs memberi manfaat kepada sistem pendidikan tinggi Malaysia kerana MOOCs dapat meningkatkan enrolmen pelajar, mempertingkatkan kualiti pengajaran, mengantarabangsakan IPT dan mengurangkan kos penyampaian kandungan kursus.
 

3)      Apakah keunikan Malaysia MOOCs?

Malaysia MOOCs ialah inisiatif pertama di dunia yang menghimpunkan semua pelajar tahun pertama dari 20 buah universiti awam Malaysia menggunakan satu platform. Ia menandakan penglibatan pertama oleh universiti awam Malaysia dalam MOOCs.

Kini, semua Universiti Awam, Kolej Komuniti dan beberapa buah IPTS telah menawarkan kursus MOOCs melalui platform OpenLearning.


4)      Apakah kaitan platform OpenLearning dengan Malaysia MOOCs?

OpenLearning merupakan platform MOOCs rasmi yang digunakan oleh Malaysia MOOCs (https://www.openlearning.com/malaysiamoocs)

 

5)      Siapakah yang boleh mengikuti kursus Malaysia MOOCs?

 

Kursus Malaysia MOOCs yang ditawarkan melalui platform OpenLearning boleh diikuti oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, latar belakang pendidikan, jantina, jenis institusi dan sebagainya.

 

6)      Kursus apakah yang ditawarkan oleh Malaysia MOOCs?

Terdapat tiga (3) kategori kursus yang ditawarkan oleh Malaysia MOOCs iaitu kursus umum, kursus tujahan (niche) dan kursus pembelajaran sepanjang hayat.

 

7)      Adakah kursus Malaysia MOOCs ditawarkan secara percuma?

Kursus Malaysia MOOCs yang ditawarkan oleh IPTA adalah secara percuma. Bayaran mungkin dikenakan jika pelajar ingin mendapatkan penganugerahan kredit bagi kursus MOOCs berkenaan.

 

8)      Adakah kursus yang ditawarkan oleh Malaysia MOOCs diberikan kredit?

 

Kursus Malaysia MOOC boleh diberikan kredit dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) telah mengeluarkan Garis Panduan Pindah Kredit MOOC. Maklumat lanjut berkenaan perkara tersebut boleh diperolehi melalui laman web MQA.

------------------------------

4.    iCGPA

Soalan Lazim:

1. Apakah iCGPA?

Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA) atau Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu adalah penilaian bersepadu dan sistem pelaporan kepada pembangunan pelajar dari segi etika dan nilai-nilai, pengetahuan deklaratif dan juga kemahiran teknikal pelajar dalam disiplin masing-masing.

 

2. Apakah yang dimaksudkan dengan laman sesawang dalam iCGPA?

Spider Web adalah satu set ciri-ciri yang perlu dicapai oleh setiap pelajar pada akhir semester mengikut 8 domain:

a)    Pengetahuan, Psikomotor / Amali / Kemahiran Teknikal,

b)    Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial

c)     Sikap dan Profesionalisme

d)    Komunikasi dan Kemahiran

e)     Kepimpinan dan kerja berpasukan

f)      Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran saintifik

g)     maklumat Kemahiran Pengurusan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dan;

h)    Pengurusan dan Kemahiran Keusahawanan.

 

4. Mengapa iCGPA yang diperlukan?

iCGPA diperlukan untuk menerangkan prestasi pelajar yang meliputi tiga aspek kemahiran, iaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Pelajar akan dapat mengenal pasti segala kelemahan dalam sifat mereka dan mendapatkan bantuan atau merangka strategi bagi memperbaiki pengalaman pembelajaran semasa di university.

 

------------------------------

5.    Gap Year

Soalan Lazim:

1)    Apakah yang dimaksudkan dengan Program Gap Year?

Program Gap Year merupakan konsep baharu yang akan diperkenalkan di seluruh IPT di Malaysia bermula September 2017. Program ini memberi peluang kepada pelajar menangguhkan pengajian untuk tempoh setahun atau dua (2) semester bagi mengikuti aktiviti kesukarelawan.

Melalui program ini, pelajar juga dapat meningkatkan kekendirian dalam kehidupan, kerjaya dan peranan mereka dalam masyarakat. Dalam masa sama, program Gap Year ini boleh memupuk dan menanam sikap bertanggungjawab, patriotisme, perpaduan dan penyayang di kalangan pelajar. Secara tidak langsung, program ini membantu dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan..

 

2)    Adakah program Gap Year terbuka kepada semua pelajar termasuk pelajar pada semester satu?

Program Gap Year terbuka kepada semua pelajar dan mereka diberi kebebasan untuk memilih. Walau bagaimanapun, pelajar digalakkan untuk menyertai program ini selepas menghabiskan sesi pengajian pada tahun pertama. Pelajar yang menyertai program ini akan diberi pilihan untuk memilih aktiviti seperti bekerja, melancong dan khidmat masyarakat. Namun, KPT telah memperkenalkan dan merangka program Gap Year dengan menjalankan kerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) dan Agensi Penguatkuasaan dan Maritim Malaysia (APMM). Pelajar juga boleh menyertai program Gap Year yang dianjurkan oleh Universiti Awam seperti Universiti Utara Malaysia secara kerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) secara kerjasama dengan Jabatan Orang Asli dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) secara kerjasama dengan Islamic Relief (International).

 

3)    Apakah perbezaan antara penglibatan dalam Gap Year dan penglibatan dalam PALAPES, SUKSIS atau APM?

Badan beruniform seperti PALAPES (Pasukan Latihan Pegawai Simpanan), SUKSIS (Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi) dan APM (Angkatan Pertahanan Awam Malaysia) di Universiti Awam melaksanakan latihan di hujung minggu dan sepanjang cuti semester. Pelajar perlu mendaftar badan beruniform dalam tempoh tiga (3) tahun pengajian dan menghadiri kelas/kuliah seperti biasa. Manakala bagi program Gap Year, kelas/kuliah ditangguhkan untuk tempoh setahun bagi pelajar mengikuti aktiviti ini dengan agensi-agensi berkaitan.

 

4)    Berapa lamakah tempoh Gap Year?

Tempoh program Gap Year antara sembilan (9) bulan hingga setahun, bersamaan dengan dua (2) semester.

 

5)    Adakah pelajar tertakluk kepada syarat minimum CGPA jika ingin mengikuti Gap Year?

Tiada syarat minimum CGPA bagi program Gap Year. Malah, pelajar yang mempunyai CGPA rendah dan menyertai program Gap Year akan berehat sementara daripada mengikuti pengajian, sebelum menyambung pengajian dan memperbaiki CGPA.

 

6)    Bagaimana pelajar boleh memohon program Gap Year?

Pelajar boleh memohon melalui universiti masing-masing.

 

------------------------------

6.    Translational Research

Ringkasan: Translational Research

Translational Research ialah penyelidikan yang menghasilkan outcome berimpak kepada kerajaan, komuniti, industri dan akademia. KPT telah mengenal pasti beberapa penyelidikan blockbuster yang telah dihasilkan melalui peruntukan geran penyelidikan KPT seperti Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Skim Geran Kajian Protaip (PRGS), Skim  Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS).

Kementerian menyediakan geran penyelidikan dalam menyokong Translational Research yang mencipta kesan positif dan memberi manfaat kepada kerajaan, ahli akademik, industri dan masyarakat. Beberapa hasil penyelidikan yang telah berjaya ialah PadiUPutra oleh UPM, Langkawi UNESCO oleh UKM, Garoupa oleh UMS, Mangga Harum Manis oleh UNIMAP dan lain-lain.

 

Translational Research ialah satu inisiatif di bawah Lonjakan 7 (Inovasi Ekosistem) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pengajian Tinggi).

 

 

Sila layari pautan dibawah bagi maklumat lanjut berkaitan Translational Research:

1)    19 Januari 2017 – Malaysia Translational Research

http://science.utm.my/bakri/2017/01/19/malaysia-translational-research/

2)    15 Januari 2017 – Connecting People Through News

https://www.pressreader.com/malaysia/the-star-malaysia/20170115/283128543551621

 

Translational Research dalam Berita:

1)    12 Januari 2017 – MOHE to draw up research priority roadmap for varsities  http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/mohe-to-draw-up-research-priority-roadmap-for-varsities#sthash.Yq7xd1CS.dpuf

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/mohe-to-draw-up-research-priority-roadmap-for-varsities

2)    23 December 2017 – 10 things about Malaysia’s research & development landscape you need to know

http://www.thestar.com.my/opinion/online-exclusive/whats-your-status/2016/12/23/10-things-about-malaysias-research-development-landscape-you-need-to-know/#Vp5LQSO1W0BGVi8E.99    

http://www.thestar.com.my/opinion/online-exclusive/whats-your-status/2016/12/23/10-things-about-malaysias-research-development-landscape-you-need-to-know/

 

Soalan Lazim:

1)    Apakah definisi Penyelidikan Translasional?

Penyelidikan Translasional ialah penyelidikan yang menghasilkan outcome yang memberi impak kepada kerajaan, komuniti, industri dan akademia.

 

2)    Apakah inisiatif KPT dalam melaksanakan TR?

Pada peringkat awal, KPT telah mengenal pasti beberapa penyelidikan blockbuster yang dihasilkan oleh Universiti Awam bagi mempromosikan hasil-hasil penyelidikan melalui pemberian geran penyelidikan KPT seperti Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Skim Geran Kajian Protaip (PRGS), Skim  Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS).

Untuk tempoh jangka panjang, KPT akan memberikan geran penyelidikan sokongan bagi menyokong penyelidikan translasional yang dapat memberikan impak dan manfaat kepada kerajaan, akademia, industri dan komuniti.

 

3)    Apakah hasil penyelidikan yang berjaya memberi manfaat kepada komuniti?

Antara hasil penyelidikan yang berjaya memberi manfaat kepada komuniti ialah  seperti PadiUPutra oleh UPM, Langkawi UNESCO oleh UKM, Garoupa oleh UMS, Mangga Harum Manis oleh UNIMAP.

 

------------------------------

 

7.    Jukebox Education

Ringkasan: Jukebox Education

 

Anjakan paradigma dalam pendidikan tinggi telah didorong oleh beberapa teknologi baharu yang membangun terlalu pantas. University Malaysia telah menggunakan teknologi tersebut untuk menyampaikan Pendidikan dan menyediakan pelajar mereka untuk menjadi lebih berakademik yang mampu menghadapi cabaran yang dibawa oleh arus pembangunan teknologi. Konsep Jukebox adalah inisiatif yang dibawa kepada pelajar dalam kelas global oleh elemen Campus-in-Campus CIC. Konsep Jukebox menekankan pedidikan yang fleksibel menerusi lonjakan yang melewati sempadan kampus. Jukebox adalah satu pendekatan pendidikan yang menekankan konsep usaha selari dari beberapa rakan kongsi daripada beberapa buah universiti. UTM merupakan universiti perintis yang mempromosikan konsep ini di mana pelajar memperolehi kursus, fasiliti dan sumber-sumber daripada kerjasama universiti-universiti  yang terlibat. Universiti-universiti tersebut adalah Tsukuba Universiti,  Jepun, de Bordeaux Universiti, France, São Paulo Universiti, Brazil, Universiti Kebangsaan Taiwan, Taiwan, California Universiti, Amerika Syarikat, dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia.

 

Jukebox Education merupakan inisiatif di bawah anjakan 1 (Holistik, Keusahawanan dan Graduan yang Seimbang) dan anjakan ketiga (Berjenama Global) di bawah pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Malaysia Education Bluepint) 2015 – 2025.

 

 

Sila layari pautan dibawah bagi maklumat lanjut berkaitan Jukebox Education:

 

Jukebox Education dalam Berita:

16 January 2017 - Redesigning Higher Education: An Agenda to Take Malaysian Higher Education to Global Heights

http://www.uum.edu.my/index.php/en/uum-news/3871-redesigning-higher-education-an-agenda-to-take-malaysian-higher-education-to-global-heights

18 January 2017 – Tertiary Education Redesigned

https://www.pressreader.com/malaysia/new-straits-times/20170118/281496455984436

 

Jukebox Education in the News:

11 December 2016 – Learning Under Jukebox Concept

http://www.thestar.com.my/news/education/2016/12/11/learning-under-jukebox-concept/

Soalan Lazim:

1)    Apakah itu Jukebox Education?

Jukebox Concept merupakan inisiatif CIC yang dijalankan oleh Tsukuba Universiti yang membolehkan university yang menjalinkan hubungan unutk silih berganti menyediakan kursus-kursus kepada pelajar masing-masing dengan menomborkan kursus seperti di “jukebox”.

 

2)    Universiti apakah yang terlibat dalam program Jukebox Education ini?

Pada masa sekarang, terdapat enam buah university dalam yang terlibat iaitu UTM, Tsukuba Universiti, de Bordeaux Universiti, São Paulo Universiti, Universiti Kebangsaan Taiwan dan California Universiti.

.

 

3)    Apakah jenis program yang ditawarkan oleh Jukebox Education?

Jenis Program :

a)    Pertukaran pelajar.

b)    Program Ijazah Bersama.

c)    Penyeliaan Bersama.

d)    Latihan Industri dan Penempatan.

e)    Penyelidikan dan Makmal Bersama.

Inisiatif

Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu (iCGPA)
Mekanisma bersepadu pentaksiran, pelaporan pencapaian dan pembangunan pelajar yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan pelajar.

Program CEO @ Faculty
Perkongsian ilmu bersama peneraju utama industri tempatan dan antarabangsa berkenaan pengetahuan dan pengalaman di dalam industri berkaitan dengan pelajar dan komuniti setempat.

2u2i
Pengalaman pembelajaran pelajar berasaskan pengalaman dan perkhidmatan secara efektif di luar kampus yang disediakan oleh pihak industri.

Pembelajaran Atas Talian (MOOCs)
Massive Open Online Courses merupakan kursus pembelajaran dalam talian (online) yang terbuka secara percuma.

Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (APEL)
Satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.

Modular & Stackable (TVET)
Mengarusperdana program TVET 

Program

Program Kebolehpasaran Graduan (Graduate Employability)
Program Intervensi GE menyediakan program bagi meningkatkan nilai tambah graduan daripada aspek kelayakan profesional, keterampilan diri dan sahsiah bagi membantu pelajar-pelajar memperoleh pekerjaan dan relevan dengan keperluan majikan dalam pelbagai sektor.

Pembelajaran Sepanjang Hayat
Perlaksanaan bertujuan menjadikan PSH sebagai budaya, untuk menyedarkan warga Malaysia keujudan pelbagai program PSH yang dikendalikan oleh semua kementerian dan agensi serta menggalakkan lebih ramai individu menimba ilmu pengetahuan melalui program PSH yang ditawarkan.