• Utama
  • Redesigning Higher Education

Redesigning Higher Education

Program

Program Kebolehpasaran Graduan (Graduate Employability; GE)
Program Intervensi GE menyediakan program bagi meningkatkan nilai tambah graduan daripada aspek kelayakan profesional, keterampilan diri dan sahsiah bagi membantu pelajar-pelajar memperoleh pekerjaan dan relevan dengan keperluan majikan dalam pelbagai sektor.

Pembelajaran Sepanjang Hayat
Perlaksanaan bertujuan menjadikan PSH sebagai budaya, untuk menyedarkan warga Malaysia keujudan pelbagai program PSH yang dikendalikan oleh semua kementerian dan agensi serta menggalakkan lebih ramai individu menimba ilmu pengetahuan melalui program PSH yang ditawarkan.

Massive Open Online Courses (MOOCs)
Massive Open Online Courses merupakan kursus pembelajaran dalam talian (online) yang terbuka secara percuma.

Pelan dan Penstrukturan

APEL
Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu didefinisikan sebagai satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.

Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu (iCGPA)
iCGPA adalah satu mekanisme bersepadu pentaksiran, pelaporan pencapaian dan pembangunan yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan pelajar.