• Utama
  • Redesigning Higher Education

Redesigning Higher Education

Inisiatif

Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu (iCGPA)
Mekanisma bersepadu pentaksiran, pelaporan pencapaian dan pembangunan pelajar yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan pelajar.

Program CEO @ Faculty
Perkongsian ilmu bersama peneraju utama industri tempatan dan antarabangsa berkenaan pengetahuan dan pengalaman di dalam industri berkaitan dengan pelajar dan komuniti setempat.

2u2i
Pengalaman pembelajaran pelajar berasaskan pengalaman dan perkhidmatan secara efektif di luar kampus yang disediakan oleh pihak industri.

Pembelajaran Atas Talian (MOOCs)
Massive Open Online Courses merupakan kursus pembelajaran dalam talian (online) yang terbuka secara percuma.

Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (APEL)
Satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.

Modular & Stackable (TVET)
Mengarusperdana program TVET 

Program

Program Kebolehpasaran Graduan (Graduate Employability)
Program Intervensi GE menyediakan program bagi meningkatkan nilai tambah graduan daripada aspek kelayakan profesional, keterampilan diri dan sahsiah bagi membantu pelajar-pelajar memperoleh pekerjaan dan relevan dengan keperluan majikan dalam pelbagai sektor.

Pembelajaran Sepanjang Hayat
Perlaksanaan bertujuan menjadikan PSH sebagai budaya, untuk menyedarkan warga Malaysia keujudan pelbagai program PSH yang dikendalikan oleh semua kementerian dan agensi serta menggalakkan lebih ramai individu menimba ilmu pengetahuan melalui program PSH yang ditawarkan.