Borang Opsyen: Umum

Semua Pekeliling yang di senaraikan di bawah adalah dalam format PDF. Bagi yang tiada perisian Acrobat Reader, sila muatturun Acrobat Reader.

Senarai Borang Opsyen

Borang Opsyen Mengikut Kategori
Indeks Tajuk
 

Lampiran F

F Borang Opsyen Persaraan Wajib 60 Tahun
 

Lampiran G

Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA

G1 Surat Tawaran Opsyen SBPA
G2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
G3 Borang Opsyen SBPA
G4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
 

Lampiran H

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA

H1 Surat Tawaran Opsyen SBPA
H2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
H3 Borang Opsyen SBPA
H4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
 

Lampiran J

Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula / Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA

J1 Surat Tawaran Opsyen SBPA
J2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
J3 Borang Opsyen SBPA
J4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
 

Lampiran K

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA

K1 Surat Tawaran Opsyen SBPA
K2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
K3 Borang Opsyen SBPA
K4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
 

Lampiran L

Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan Jawatan

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA

L1 Surat Tawaran Opsyen SBPA
L2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
L3 Borang Opsyen SBPA
L4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
 

Lampiran M

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di bawah SBPA

M1 Surat Tawaran Opsyen SBPA
M2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
M3 Borang Opsyen SBPA
M4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai

Sebarang pertanyaan berkenaan SBPA sila ajukan kepada sbpa@jpa.gov.my