Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

ketua pegawai maklumat 2020 11

 

1)     PENGENALAN

Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara bertarikh 22 Mac 2000: Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam menyatakan bahawa “Agensi Sektor Awam perlu menamakan seorang Ketua Pegawai Maklumat (CIO) di kalangan pengurusan atasan”.
Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) Bil. 1/2009 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 18 Mac 2009 telah menetapkan bahawa “MAMPU bertindak sebagai Pejabat CIO Sektor Awam dan menyediakan bidang rujukan CIO Sektor Awam”.
 
Nota:        CIO – Chief Information Officer / Ketua Pegawai Maklumat

 

2)     PERANAN UTAMA CIO 

  1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Agensi dengan Keperluan ISP Kementerian/Negeri, Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Agensi dan ISP Sektor Awam.
  2. Melaksana Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik ICT.
  3. Menerima pakai dan Melaksanakan Penggunaan IT dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan
  4. Whole-of-Government. 
  5. Melaksana Inovasi melalui Aplikasi, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.

 

3)     KEANGGOTAAAN MAJLIS CIO KPT

Tarikh kemaskini: 23 Oktober 2020.

BIL.

AGENSI

NAMA CIO

1.       

Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti (JPPKK)

Ts. Zainab binti Ahmad

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)

2.       

Agensi Kelayakan Malaysia
(MQA)

Puan Normahizan binti Yaacob

Timbalan Ketua Pengarah Eksekutif (Pengurusan)

3.       

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan

4.       

Universiti Malaya
(UM)

YBhg. Prof. Ir. Dr. Abdul Aziz bin Abdul Raman

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

5.       

Universiti Sains Malaysia
(USM)

YBhg. Prof. Dr. Md Roslan bin Hashim

Ketua Pegawai Maklumat

6.       

Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM)

YBhg. Prof. Dr. Mohd Juzaiddin Ab Aziz

Pengarah ICT Merangkap CIO

7.       

Universiti Putra Malaysia
(UPM)

YBhg. Prof. Ts. Dr. M. Iqbal Saripan

Ketua Pegawai Maklumat

8.       

Universiti Teknologi Malaysia
(UTM)

YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Shahizan bin Othman

Pengarah ICT Merangkap CIO

9.       

Universiti Teknologi MARA
(UiTM)

YBhg. Prof. Ts Dr. Mohd Fozi Ali

Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

10.    

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

(UIAM)

YBhg. Prof. Dato'  Dr. Norbik Bashah bin Idris

Ketua Pegawai Maklumat

11.    

Universiti Utara Malaysia
(UUM)

YBhg. Prof. Dr. Abdul Malek Abdul Karim

Pengarah ICT Merangkap CIO

12.    

Universiti Malaysia Sarawak
(UNIMAS)

YBhg. Prof. Dr. Wan Hashim bin Wan Ibrahim

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

13.    

Universiti Malaysia Sabah
(UMS)

YBhg. Prof. Madya Dr. Ag. Asri Ag. Ibrahim

Pengarah ICT

14.    

Universiti Pendidikan Sultan Idris
(UPSI)

Puan Norazizah binti Othman

Pengarah ICT Merangkap CIO

15.    

Universiti Sains Islam Malaysia
(USIM)

YBhg. Prof. Madya Ts. Dr. Madihah Mohd Saudi

Ketua Pegawai Maklumat

16.    

Universiti Malaysia Terengganu
(UMT)

YBhg. Prof. Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam

Ketua Pegawai Maklumat

17.    

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
(UTHM)

YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Farhan bin Md. Fudzee

Pengarah ICT Merangkap CIO

18.    

Universiti Teknikal Malaysia Melaka
(UTeM)

Encik Mohd Isa bin Mohd Dom

Ketua Pegawai Maklumat

19.    

Universiti Malaysia Pahang
(UMP)

YBhg. Prof. Madya Dr. Mohamed Ariff bin Ameedeen

Pengarah ICT Merangkap CIO

20.    

Universiti Malaysia Perlis
(UniMAP)

YBhg. Prof. Ir. Dr. Anuar bin Mat Safar

Ketua Pegawai Digital (CDO)

21.    

Universiti Sultan Zainal Abidin
(UniSZA)

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

Naib Canselor

22.    

Universiti Malaysia Kelantan
(UMK)

YBhg. Prof. Ts. Dr. Arham bin Abdullah

Ketua Pegawai Maklumat

23.    

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
(UPNM)

YBrs. Dr. Mohd Rizal bin Mohd Isa

Ketua Pegawai Maklumat Pengarah ICT

 

4)     PEKELILING & GARIS PANDUAN

Buku panduan ini bertujuan untuk membantu CIO di sektor awam memahami peranan dan tanggungjawab sebagai pelaksana, penyelaras dan peneraju perubahan. Buku panduan ini meliputi urus tadbir CIO dan toolkit dalam bidang Pengurusan Maklumat, Dasar ICT dan Perundangan. Kandungan panduan ini hendaklah difahami oleh semua CIO dan seterusnya dimanfaatkan dalam melaksanakan peranan di agensi masing-masing.

 

5)     PENDAFTARAN & PENGEMAKINIAN MAKLUMAT CIO

 

Borang Maklumat CIO Agensi boleh dimuat turun bagi tujuan pendaftaran dan pengemaskinian maklumat CIO agensi masing-masing.

Muat Turun

 : 

  Borang Maklumat CIO KPT  

E-mel 

 : 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pertanyaan

 : 

03 - 8870 6064/6067/6069

Alamat

 : 

Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Maklumat

Kementerian Pengajian Tinggi

Aras 6, No.2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5

62200 Putrajaya

(u.p: Unit Dasar ICT - CIO)

 


 

 

 

 

Print Email