Folder Pengurusan Rekod

Documents

Toggle Title Date
pdf Akta 88 - Akta Rahsia Rasmi 1972 ( pdf, 84 KB ) (8594 downloads) Popular
pdf Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) ( pdf, 95 KB ) (2106 downloads) Popular
pdf Arahan Pentadbiran KSU Bil 1/2016 Tatacara DDMS ( pdf, 25.35 MB ) (1832 downloads) Popular
pdf Arahan Perbendaharaan (AP 150) Pindaan 2008 ( pdf, 1.00 MB ) (2047 downloads) Popular
pdf Arahan Teknologi Maklumat 2007, Bab IV Pengurusan Rekod Elektronik ( pdf, 388 KB ) (134 downloads) Popular
pdf Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan ( pdf, 85 KB ) (5340 downloads) Popular
pdf Dasar Perolehan dan Penilaian Rekod Awam ( pdf, 335 KB ) (1892 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Kawalan dan Peraturan Keselamatan Pemindahan Fail Dokumen Maklumat dan Bahan Terperingkat ( pdf, 485 KB ) (1900 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pengelasan & Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987 ( pdf, 1.64 MB ) (1910 downloads) Popular
pdf Info Keselamatan Perlindungan - 2016 ( pdf, 936 KB ) (6147 downloads) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan ( pdf, 2.39 MB ) (2329 downloads) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am ( pdf, 2.60 MB ) (2658 downloads) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian Kementerian Pendidikan Tinggi 2016 ( pdf, 1.65 MB ) (3077 downloads) Popular
pdf Panduan Pelupusan Rekod Awam ( pdf, 739 KB ) (4711 downloads) Popular
pdf Panduan Pemindahan Rekod Awam - 2016 ( pdf, 407 KB ) (2344 downloads) Popular
pdf Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam ( pdf, 91.01 MB ) (3413 downloads) Popular
pdf Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi Agensi Kerajaan ( pdf, 504 KB ) (1942 downloads) Popular
pdf Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat (Bab VI, VII, VIII) ( pdf, 411 KB ) (289 downloads) Popular
pdf Surat Kementerian Kewangan Bertarikh 3 November 1993 - Pelupusan Bahan Bahan Bercetak / Kertas Terpakai ( pdf, 12 KB ) (1806 downloads) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2003 - Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat Surat Persendirian Penjawat Penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara ( pdf, 124 KB ) (1432 downloads) Popular