University

Kategori Universiti Awam
UA di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan, iaitu universiti penyelidikan, universiti berfokus (teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan) dan universiti komprehensif

Senarai Universiti Awam
Senarai penuh Universiti Awam yang terdapat di Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak

Syarat Umum Kelayakan Pemohonan
Syarat umum kelayakan ke Universiti Awam bagi semua pelajar SPM/setaraf dan STPM/setaraf

Senarai Program Pengajian
Senarai program pengajian yang ditawarkan di Universiti Awam

Syarat Khas Program
Syarat khas program pengajian yang ditawarkan

Semakan Graduat
Semakan status permohonan kemasukan ke Universiti Awam

Print Email