Ijazah Lanjutan

MyPHD
Program MyBrain15 yang menyediakan pembiayaan pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran untuk mencapai sasaran 60,000 pemegang PhD dari kalangan rakyat Malaysia menjelang tahun 2023.

MyMaster
Inisiatif di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) menerusi Program MyBrain15 bagi membiayai pengajian di peringkat Ijazah Sarjana.

Sub Kepakaran/Post Doktoral
Biasiswa kepada pensyarah-pensyarah di IPTA melanjutkan pengajian di peringkat Sub-Kepakaran Perubatan dan Pasca Kedoktoran di dalam dan luar negara.

Diploma Keusahawanan Pasca-Siswazah
Pengajian secara separuh masa di Cambridge Judge Business School, United Kingdom yang menjurus kepada perkongsian pengalaman keusahawanan, pembinaan budaya dan kemahiran keusahawanan, mempergunakan inovasi keusahawanan, membangunkan dan mengembangkan sektor industri baru serta membina rangkaian kerjasama global

HLP bagi Kakitangan bukan Akademik IPTA
Terbuka kepada pegawai-pegawai bukan akademik di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Gred 41 dan ke atas bagi mengikuti pengajian di peringkat ijazah lanjutan di dalam dan luar Negara.

Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) / Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI)
Terbuka kepada tutor, felo dan pensyarah di IPTA.

HLP bagi Pegawai Skim Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT)
Terbuka kepada Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional yang berkhidmat di Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai menyokong program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH).

Kemudahan Cuti Belajar bagi PPPT
Penajaan bagi pegawai-pegawai Skim Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) di Gred 41 dan ke atas bagi mengikuti pengajian peringkat ijazah lanjutan sama ada dengan kemudahan cuti belajar bergaji penuh, separuh gaji dan tanpa gaji untuk pengajian di dalam / luar Negara.

Print Email