Kaedah / Saluran Bayaran Balik

Article Index

2. Mesin ATM Bank Islam

 1. Pembayaran melalui ATM hanya boleh dilakukan oleh pemegang kad ATM Bank Islam sahaja.

 2. Prosedur pembayaran:
  1. Masukkan kad ATM
  2. Pilih menu LAIN-LAIN
  3. Pilih menu PEMBAYARAN BIL / YURAN IPT
  4. Pilih menu YURAN IPT
  5. Pilih Akaun Pembayar (akaun yang akan didebit)
  6. Masukkan No Kad Pengenalan
  7. Pilih Bil yang ingin dibayar
  8. Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang ingin dibayar
  9. Transaksi selesai dan ambil Resit

 3. Sila simpan resit sebagai bukti pembayaran.

Print Email