Research

Research Grants Information

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
Penyelidikan asas yang boleh menghasilkan teori, konsep dan idea baru demi perkembangan ilmu.

Transdisiplinari Research Grant Scheme (TRGS)
Melonjakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru yang menerobos sempadan ilmu dan penciptaan inovatif.

Prototype Development Reseach Grant Scheme (PRGS)
Membantu merapatkan jurang antara penemuan penyelidikan dan pengkomersilan bagi tujuan penciptaan teknologi/penemuan baru selaras dengan keperluan K-ekonomi dan pelaksanaan Model Ekonomi Baru.

Long Term Research Grant Scheme (LRGS)
Memantapkan kecemerlangan dalam penjanaan teori, idea baru dan penciptaan yang inovatif yang terkehadapan dalam nic-nic yang strategik demi perkembangan sempadan ilmu.

Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)
Mempromosi kecemerlangan dalam penyelidikan dengan penciptaan yang inovatif dan terkehadapan dalam nic-nic yang strategik untuk menghasilkan ‘total solution showcase’ yang siap untuk dipasarkan melalui kolaborasi IPT dan industri.

Higher Education Center of Excellence (HICoE)
Drive the excellence of CoE research in IPT in the respective nic fields.

Researcher Database

R&D Highlights

Maklumat sedang dikemaskini

Research Projects

Innovations and Research Output

Maklumat sedang dikemaskini