Students

Pelajar Malaysia di Luar Negara

Belajar di Luar Negara
Maklumat persediaan pelajar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara.

Sijil Sokongan Luar Negara (SSLN)
Sijil Sokongan Luar Negara (SSLN) / No Objection Certificate (NOC) merupakan salah satu syarat yang dikenakan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian dan mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di IPT luar negara.

Surat Tiada Halangan
Surat Tiada Halangan (STH) / Clearance Letter (CL) adalah bagi pelajar yang ingin melanjutkan pengajian dan mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di IPT luar negara tetapi masih belum menerima surat tawaran atau belum mendapat tempat di IPT tersebut.

Direktori Education Malaysia Luar Negara
Rujukan maklumat perhubungan Pejabat Education Malaysia (EM) di luar negara.

Local Students

Kemasukan Pelajar
Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP) atau lebih dikenali dengan UPU, adalah salah satu Bahagian di Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) yang menyelaras permohonan kemasukan ke Program Ijazah Pertama, Asasi, Diploma dan Sijil bagi Pelajar Lepasan STPM/ Setaraf dan SPM/ Setaraf ke Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej Komuniti dan Instituti Latihan Kemahiran Awam (ILKA).

Kajian Pengesanan Graduan
Kajian Pengesanan Graduan merupakan satu soal selidik yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi terhadap graduan institusi pengajian tinggi negara bersempena dengan musim konvokesyen IPT masing-masing bagi mengetahui status pekerjaan graduan serta mendapatkan maklum balas tentang pelbagai aspek berkaitan IPT.

International Students

Garis Panduan Permohonan Pas Pelajar Antarabangsa ke IPT di Malaysia
Permohonan Kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam boleh dicapai melalui aplikasi dalam talian sepenuhnya di laman sesawang http://upu.mohe.gov.my dan permohonan dibuka secara berkala di antara bulan januari hingga april setiap tahun.

Education Malaysia Global Services
Pemohon hendaklah melepasi pencapaian akreditasi MQA yang di tetapkan.