Daftar Nama Penerima Ijazah Kehormat dan Ijazah Kedoktoran Universiti di Malaysia

Daftar nama ini disediakan bagi kemudahan orang awam untuk mendapatkan maklumat berkenaan Penerima Ijazah Kehormat dan Ijazah Kedoktoran di Universiti Malaysia.

https://dohe.moe.gov.my/award

Cetak