KPT - SOP Sektor Pengajian Tinggi : Pergerakan Pelajar IPT Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri 2021

SOP Sektor Pengajian Tinggi : Pergerakan Pelajar IPT Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri 2021

KPT telah menetapkan beberapa mekanisme kawalan  di mana pergerakan pelajar di setiap IPT dilaksanakan secara berfasa bagi memastikan pergerakan pelajar adalah terkawal. Tarikh yang ditetapkan bagi pergerakan pulang ke rumah masing-masing ialah pada 7 – 12 Mei 2021, manakala pergerakan pelajar kembali ke kampus ialah pada 15 – 20 Mei 2021.

Pergerakan pulang pelajar akan menggunakan tiga (3) kaedah iaitu menggunakan kenderaan sendiri,  dijemput oleh ibu bapa atau penjaga atau menggunakan bas yang diselaraskan oleh IPT. Pergerakan melalui kenderaan awam tidak dibenarkan kecuali perkhidmatan penerbangan.

Pergerakan pelajar sempena cuti perayaan Aidilfitri ini dianggarkan hanya melibatkan 103,994 pelajar yang kini berada di kampus daripada jumlah keseluruhan 1.3 juta pelajar. Pelajar-pelajar ini terdiri daripada enam (6) kategori pelajar yang dibenarkan untuk menjalani sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di kampus sebelum ini.

Para pelajar yang mempunyai pertanyaan lanjut berhubung perkara ini boleh terus menghubungi pegawai penyelaras di IPT masing-masing atau Bilik Gerakan KPT di talian 03-8870 6777/6949/6623/6628. Semua pihak mestilah mematuhi SOP yang sedang berkuat kuasa sehingga arahan terkini berhubung perkara ini dimaklumkan.

Tatacara Pengandalian Piawai (SOP)

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

Merangkumi

 • Pergerakan pelajar IPT sempena cuti perayaan Aidilfitri

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

 • Bersalaman dan bersentuhan
 • Berkumpul tanpa menjaga penjarakan fizikal dan dalam bilangan yang ramai
 • Pergerakan pelajar IPT yang berada di bawah pelaksanaan PKPD

Arahan Tetap

 • Peraturan 16 PUA 96/2021
 • Ordinan Darurat (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan) 2021
 • Garis Panduan Pengurusan Operasi IPT
 • Lain lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang
 • Pergerakan di dalam Semenanjung , Sabah dan Labuan
 • Pergerakan dari Sabah dan Labuan ke Semenanjung
 • Pergerakan dari Semenanjung dan Sabah ke Labuan
Mengenal pasti pelajar yang akan pulang
 • Pelajar yang ingin pulang perlu mendaftar dengan pihak IPT
 • Semua pelajar dibenarkan pulang kecuali lokaliti yang dikuatkuasakan PKPD dan negeri yang menguatkuasakan larangan pergerakan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memulakan pergerakan pulang
Penetapan tarikh pergerakan pelajar pulang
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 7 hingga 12 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar pulang dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga datang mengambil pelajar di IPT
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar pulang
Persiapan dokumen
 • IPT mengeluarkan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri kepada semua pelajar yang telah diberikan kebenaran pulang
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang telah bergerak pulang
Pengasingan pelajar
 • Pelajar dari kawasan PKP perlu membuat pemantauan gejala secara kendiri dan jika bergejala perlu hadir ke klinik kesihatan berhampiran untuk pemeriksaan
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
 • Pergerakan di dalam Semenanjung , Sabah dan Labuan
 • Pergerakan dari Sabah dan Labuan ke Semenanjung
 • Pergerakan dari Semenanjung dan Sabah ke Labuan
Penetapan tarikh pergerakan pelajar kembali ke kampus
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 15 hingga 20 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar kembali dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga menghantar pelajar kembali ke kampus
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar kembali ke kampus
Persiapan dokumen
 • Pelajar menggunakan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri yang sedia ada
Pergerakan pelajar ke kampus
 • Urusan pergerakan masuk pelajar mesti dipantau dan direkod
 • Pelajar menggunakan Aplikasi MySejahtera/ QR Code atau menulis secara manual nama dan no telefon
Proses saringan kesihatan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memasuki kampus
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • Pihak IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang akan kembali ke kampus
Pengasingan pelajar
 • Pelajar tidak perlu menjalani proses pengasingan kecuali pelajar yang tiba dari kawasan PKP
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang ke Sabah
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang ke Sabah
 • Pergerakan pulang ke Sabah
Mengenal pasti pelajar yang akan pulang ke Sabah
 • Pelajar yang ingin pulang perlu mendaftar dengan pihak IPT
 • Semua pelajar dibenarkan pulang kecuali lokaliti yang dikuatkuasakan PKPD dan negeri yang menguatkuasakan larangan pergerakan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memulakan pergerakan pulang
Penetapan tarikh pergerakan pelajar pulang ke Sabah
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 7 hingga 12 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar pulang dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga datang mengambil pelajar di IPT
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar pulang
Persiapan dokumen
 • IPT mengeluarkan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri kepada semua pelajar yang telah diberikan kebenaran pulang
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang telah bergerak pulang
Ujian Swab
 • Semua pelajar yang akan masuk ke Sabah melalui pintu masuk udara/ laut perlu menjalani ujian RT-PCR atau RTK-Ag atau berdasarkan arahan Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
 • Pergerakan kembali ke Sabah
Penetapan tarikh pergerakan pelajar kembali ke kampus
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 15 hingga 21 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar kembali dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga menghantar pelajar kembali ke kampus
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar kembali ke kampus
Persiapan dokumen
 • Pelajar menggunakan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri yang sedia ada
Pergerakan pelajar ke kampus
 • Urusan pergerakan masuk pelajar mesti dipantau dan direkod
 • Pelajar menggunakan Aplikasi MySejahtera/ QR Code atau menulis secara manual nama dan no telefon
Proses saringan kesihatan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memasuki kampus
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • Pihak IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang akan kembali ke kampus
Ujian Swab
 • Semua pelajar yang akan masuk ke Sabah melalui pntu masuk udara/ laut perlu menjalani ujian RT-PCR atau RTK-Ag
Pengasingan pelajar
 • Pelajar tidak perlu menjalani proses pengasingan kecuali pelajar yang tiba daripada kawasan PKP

Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)

Merangkumi

 • Pergerakan pelajar IPT sempena cuti perayaan Aidilfitri

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

 • Bersalaman dan bersentuhan
 • Berkumpul tanpa menjaga penjarakan fizikal dan dalam bilangan yang ramai
 • Pergerakan pelajar IPT yang berada di bawah pelaksanaan PKPD

Arahan Tetap

 • Peraturan 17 PUA 98/2021
 • Ordinan Darurat (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan) 2021
 • Garis Panduan Pengurusan Operasi IPT
 • Lain lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang
 • Pergerakan di dalam Semenanjung , Sabah dan Labuan
 • Pergerakan dari Sabah dan Labuan ke Semenanjung
 • Pergerakan dari Semenanjung dan Sabah ke Labuan
Mengenal pasti pelajar yang akan pulang
 • Pelajar yang ingin pulang perlu mendaftar dengan pihak IPT
 • Semua pelajar dibenarkan pulang kecuali lokaliti yang dikuatkuasakan PKPD dan negeri yang menguatkuasakan larangan pergerakan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memulakan pergerakan pulang
Penetapan tarikh pergerakan pelajar pulang
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 7 hingga 12 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar pulang dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga datang mengambil pelajar di IPT
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar pulang
Persiapan dokumen
 • IPT mengeluarkan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri kepada semua pelajar yang telah diberikan kebenaran pulang
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang telah bergerak pulang
Pengasingan pelajar
 • Pelajar dari kawasan PKP perlu membuat pemantauan gejala secara kendiri dan jika bergejala perlu hadir ke klinik kesihatan berhampiran untuk pemeriksaan
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
 • Pergerakan di dalam Semenanjung , Sabah dan Labuan
 • Pergerakan dari Sabah dan Labuan ke Semenanjung
 • Pergerakan dari Semenanjung dan Sabah ke Labuan
Penetapan tarikh pergerakan pelajar kembali ke kampus
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 15 hingga 20 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar kembali dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga menghantar pelajar kembali ke kampus
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar kembali ke kampus
Persiapan dokumen
 • Pelajar menggunakan surat pelepasan perjalanan rentas daerah / negeri yang sedia ada
Pergerakan pelajar ke kampus
 • Urusan pergerakan masuk pelajar mesti dipantau dan direkod
 • Pelajar menggunakan Aplikasi MySejahtera / QR Code atau menulis secara manual nama dan no telefon
Proses saringan kesihatan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memasuki kampus
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • Pihak IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang akan kembali ke kampus
Pengasingan pelajar
 • Pelajar tidak perlu menjalani proses pengasingan kecuali pelajar yang tiba dari kawasan PKP
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang ke Sabah
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang ke Sabah
 • Pergerakan pulang ke Sabah
Mengenal pasti pelajar yang akan pulang ke Sabah
 • Pelajar yang ingin pulang perlu mendaftar dengan pihak IPT
 • Semua pelajar dibenarkan pulang kecuali lokaliti yang dikuatkuasakan PKPD dan negeri yang menguatkuasakan larangan pergerakan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memulakan pergerakan pulang
Penetapan tarikh pergerakan pelajar pulang ke Sabah
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 7 hingga 12 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar pulang dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga datang mengambil pelajar di IPT
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar pulang
Persiapan dokumen
 • IPT mengeluarkan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri kepada semua pelajar yang telah diberikan kebenaran pulang
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang telah bergerak pulang
Ujian Swab
 • Semua pelajar yang akan masuk ke Sabah melalui pintu masuk udara/ laut perlu menjalani ujian RT-PCR atau RTK-Ag atau berdasarkan arahan Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
 • Pergerakan kembali ke Sabah
Penetapan tarikh pergerakan pelajar kembali ke kampus
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 15 hingga 21 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar kembali dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga menghantar pelajar kembali ke kampus
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar kembali ke kampus
Persiapan dokumen
 • Pelajar menggunakan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri yang sedia ada
Pergerakan pelajar ke kampus
 • Urusan pergerakan masuk pelajar mesti dipantau dan direkod
 • Pelajar menggunakan Aplikasi MySejahtera/ QR Code atau menulis secara manual nama dan no telefon
Proses saringan kesihatan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memasuki kampus
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • Pihak IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang akan kembali ke kampus
Ujian Swab
 • Semua pelajar yang akan masuk ke Sabah melalui pntu masuk udara/ laut perlu menjalani ujian RT-PCR atau RTK-Ag
Pengasingan pelajar
 • Pelajar tidak perlu menjalani proses pengasingan kecuali pelajar yang tiba daripada kawasan PKP

Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)

Merangkumi

 • Pergerakan pelajar IPT sempena cuti perayaan Aidilfitri

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

 • Bersalaman dan bersentuhan
 • Berkumpul tanpa menjaga penjarakan fizikal dan dalam bilangan yang ramai
 • Pergerakan pelajar IPT yang berada di bawah pelaksanaan PKPD

Arahan Tetap

 • Peraturan 18 PUA 97/2021
 • Ordinan Darurat (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan) 2021
 • Garis Panduan Pengurusan Operasi IPT
 • Lain lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang
 • Pergerakan di dalam Semenanjung , Sabah dan Labuan
 • Pergerakan dari Sabah dan Labuan ke Semenanjung
 • Pergerakan dari Semenanjung dan Sabah ke Labuan
Mengenal pasti pelajar yang akan pulang
 • Pelajar yang ingin pulang perlu mendaftar dengan pihak IPT
 • Semua pelajar dibenarkan pulang kecuali lokaliti yang dikuatkuasakan PKPD dan negeri yang menguatkuasakan larangan pergerakan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memulakan pergerakan pulang
Penetapan tarikh pergerakan pelajar pulang
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 7 hingga 12 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar pulang dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga datang mengambil pelajar di IPT
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar pulang
Persiapan dokumen
 • IPT mengeluarkan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri kepada semua pelajar yang telah diberikan kebenaran pulang
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang telah bergerak pulang
Pengasingan pelajar
 • Pelajar dari kawasan PKP perlu membuat pemantauan gejala secara kendiri dan jika bergejala perlu hadir ke klinik kesihatan berhampiran untuk pemeriksaan
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
 • Pergerakan di dalam Semenanjung , Sabah dan Labuan
 • Pergerakan dari Sabah dan Labuan ke Semenanjung
 • Pergerakan dari Semenanjung dan Sabah ke Labuan
Penetapan tarikh pergerakan pelajar kembali ke kampus
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 15 hingga 20 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar kembali dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga menghantar pelajar kembali ke kampus
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar kembali ke kampus
Persiapan dokumen
 • Pelajar menggunakan surat pelepasan perjalanan rentas daerah / negeri yang sedia ada
Pergerakan pelajar ke kampus
 • Urusan pergerakan masuk pelajar mesti dipantau dan direkod
 • Pelajar menggunakan Aplikasi MySejahtera / QR Code atau menulis secara manual nama dan no telefon
Proses saringan kesihatan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memasuki kampus
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • Pihak IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang akan kembali ke kampus
Pengasingan pelajar
 • Pelajar tidak perlu menjalani proses pengasingan kecuali pelajar yang tiba dari kawasan PKP
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang ke Sabah
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan pulang ke Sabah
 • Pergerakan pulang ke Sabah
Mengenal pasti pelajar yang akan pulang ke Sabah
 • Pelajar yang ingin pulang perlu mendaftar dengan pihak IPT
 • Semua pelajar dibenarkan pulang kecuali lokaliti yang dikuatkuasakan PKPD dan negeri yang menguatkuasakan larangan pergerakan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memulakan pergerakan pulang
Penetapan tarikh pergerakan pelajar pulang ke Sabah
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 7 hingga 12 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar pulang dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga datang mengambil pelajar di IPT
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar pulang
Persiapan dokumen
 • IPT mengeluarkan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri kepada semua pelajar yang telah diberikan kebenaran pulang
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang telah bergerak pulang
Ujian Swab
 • Semua pelajar yang akan masuk ke Sabah melalui pintu masuk udara/ laut perlu menjalani ujian RT-PCR atau RTK-Ag atau berdasarkan arahan Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
TindakanPenerangan Ringkas
Kawalan Pergerakan pelajar yang akan kembali ke kampus
 • Pergerakan kembali ke Sabah
Penetapan tarikh pergerakan pelajar kembali ke kampus
 • IPT menentukan jadual pergerakan pelajar secara berfasa bermula 15 hingga 21 Mei 2021
 • Kaedah pergerakan yang dibenarkan adalah seperti berikut
  • Pelajar kembali dengan menggunakan kenderaan sendiri
  • Ibu/ bapa/ penjaga menghantar pelajar kembali ke kampus
  • IPT membantu menguruskan bas IPT/ bas sewa untuk pelajar kembali ke kampus
Persiapan dokumen
 • Pelajar menggunakan surat pelepasan perjalanan rentas daerah/ negeri yang sedia ada
Pergerakan pelajar ke kampus
 • Urusan pergerakan masuk pelajar mesti dipantau dan direkod
 • Pelajar menggunakan Aplikasi MySejahtera/ QR Code atau menulis secara manual nama dan no telefon
Proses saringan kesihatan
 • Proses saringan kesihatan dilakukan sebelum pelajar memasuki kampus
Sistem pelaporan pergerakan pelajar
 • Pihak IPT perlu membuat pelaporan kepada KPT secara harian berhubung jumlah pelajar yang akan kembali ke kampus
Ujian Swab
 • Semua pelajar yang akan masuk ke Sabah melalui pntu masuk udara/ laut perlu menjalani ujian RT-PCR atau RTK-Ag
Pengasingan pelajar
 • Pelajar tidak perlu menjalani proses pengasingan kecuali pelajar yang tiba daripada kawasan PKP

Muat Turun:

 1. pdf SOP PKP - Pergerakan Pelajar IPT Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri 2021 (209 KB)
 2. pdf SOP PKPB - Pergerakan Pelajar IPT Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri 2021 (209 KB)
 3. pdf SOP PKPP - Pergerakan Pelajar IPT Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri 2021 (209 KB)
 • Terakhir dikemaskini pada .
 • Hits: 11713
Logo KPT
Portal Rasmi Kementerian Pengajian Tinggi © Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini terakhir: Isnin 06 Disember 2021, 12:54:04.