Korporat

Maklumat-maklumat korporat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk rujukan orang awam seperti Pengenalan, Visi dan Misi, Carta Organisasi, Menteri dan Timbalan Menteri, Pengurusan Atasan dan lain-lain.

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

dr mohd zabri

YBhg. Datuk Dr. Mohd Zabri bin Yusoff
TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA
(PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN)

PENGENALAN

Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara bertarikh 22 Mac 2000: Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam menyatakan bahawa “Agensi Sektor Awam perlu menamakan seorang Ketua Pegawai Maklumat (Chief Information Officer - CIO) di kalangan pengurusan atasan”.

Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) Bil. 1/2009 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 18 Mac 2009 telah menetapkan bahawa “MAMPU bertindak sebagai Pejabat CIO Sektor Awam dan menyediakan bidang rujukan CIO Sektor Awam”.

Nota: CIO – Chief Information Officer / Ketua Pegawai Maklumat

PERANAN CIO

 1. Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik ICT Kementerian yang mengandungi perancangan ICT dalam menyokong pencapaian maklumat agensi, keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Agensi dan ISP Sektor Awam;
 2. Memperkemaskan dan menyeragamkan proses-proses yang cross functional antara jabatan/ agensi bagi menghasilkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan;
 3. Membangun, mengendali dan mengurus sistem dan infrastruktur ICT yang utuh dan selamat berdasarkan kepada ciri modular, connectivity, interoperability dan portability;
 4. Menentu hal tuju sistem plikasi agensi bagi mengurangkan masa dan kos pembangunan, penyelenggaraan dan pengoperasian;
 5. Memelihara integriti data elektronik, menggalak perkongsian maklumat dan menyediakan kaedah bagi penyebaran maklumat secara elektronik kepada pengguna-pengguna yang sah sama ada dalam atau luar agensi;
 6. Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan IT dalam sistem penyampaian perkhidmatan Whole-of-Government serta bertindak sebagai agen dan perintis perubahan (champion of change);
 7. Melaksana Inovasi melalui Aplikasi, Infrastruktur dan Keselamatan ICT;
 8. Melaksana Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik ICT; dan
 9. Memimpin dan melibatkan agensi dalam usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan melaksanakan projek IT sektor awam yang membawa perubahan dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam.

KEANGGOTAAN MAJLIS CIO KPT

Tarikh kemaskini: 05 Oktober 2022.

BIL.AGENSINAMA CIOJAWATAN
1 Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti (JPPKK) KOSONG  
2 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Puan Halinordina binti Mat Saat Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)  merangkap CIO
3 Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) YBrs. Encik Azhar bin Ahmad Ketua Pegawai Kewangan Merangkap CIO
4 Universiti Malaya (UM) YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Nor Badrul Anuar Juma'at Penolong Naib Canselor (Infrastruktur dan Perkhidmatan Maklumat) Merangkap CIO
5 Universiti Sains Malaysia (USM) Tuan Haji Yusoff Bin Abdullah Ketua Timbalan Pendaftar Kanan Merangkap CIO
6 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Suzeren Md Jamil Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) Merangkap CIO
7 Universiti Putra Malaysia (UPM) KOSONG  
8 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Encik Nik Kamal Izuddin bin Nik Ibrahim Pengarah Jabatan Perkhidmatan Digital menjalankan tugas CIO
9 Universiti Teknologi MARA (UiTM) KOSONG  
10 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) YBrs. Prof. Dato' Dr. Norbik Bashah bin Idris Ketua Pegawai Maklumat
11 Universiti Utara Malaysia (UUM) YBrs. Prof. Dr. Russayani Ismail Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Merangkap CIO
12 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) YBrs. Prof. Dr. Wan Hashim bin Wan Ibrahim Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Merangkap CIO
13 Universiti Malaysia Sabah (UMS) YBrs. Prof. Madya Dr. Ag. Asri Ag. Ibrahim Ketua Pegawai Maklumat merangkap Ketua Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi
14 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) YBrs. Puan Norazizah binti Othman Pengarah ICT Merangkap CIO
15 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Madihah Mohd Saudi Ketua Pegawai Maklumat
16 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) YBrs. Prof Dr. Tengku Sifzizul Bin Tengku Muhammad Pro Naib Canselor (Strategi dan Prestasi)
17 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) YBrs. Prof. Ir. Dr. Md Saidin bin Wahab Penolong Naib Canselor (Pendigitalan & Infrastruktur) Merangkap CIO
18 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) YBrs. Prof. Dr. Mohd Khanapi bin Abd Ghani Ketua Pegawai Maklumat
19 Universiti Malaysia Pahang (UMP) YBrs. Prof. Madya Dr. Mohamed Ariff bin Ameedeen Pengarah ICT Merangkap CIO
20 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) YBrs. Ts. Nasrudin bin Abd Shukor Ketua Pegawai Digital (CDO) Pusat Pengurusan dan
Pembangunan Digital
21 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) YBrs. Prof. Dr. Fadzli bin Adam Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi
Menjalankan Fungsi Naib Canselor Merangkap CIO
22 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) YBhg. Prof. Ts. Dr. Arham bin Abdullah Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
merangkap CIO
23 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) YBrs. Lt. Kol. Hamzan Bin Abd Jamil (Bersara) Pengarah ICT merangkap CIO

PEKELILING & GARIS PANDUAN

Buku panduan ini bertujuan untuk membantu CIO di sektor awam memahami peranan dan tanggungjawab sebagai pelaksana, penyelaras dan peneraju perubahan. Buku panduan ini meliputi urus tadbir CIO dan toolkit dalam bidang Pengurusan Maklumat, Dasar ICT dan Perundangan. Kandungan panduan ini hendaklah difahami oleh semua CIO dan seterusnya dimanfaatkan dalam melaksanakan peranan di agensi masing-masing.

pdf Buku Panduan Ketua Pegawai Maklumat CIO Sektor Awam (6.98 MB)

PENDAFTARAN & PENGEMASKINIAN MAKLUMAT CIO

Borang Maklumat CIO Agensi boleh dimuat turun bagi tujuan pendaftaran dan pengemaskinian maklumat CIO agensi masing-masing.

Muat Turun
document Borang Maklumat CIO (75 KB)
E-mel
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Pertanyaan
03 - 8870 6064/6065/6067/6069/6033/6066
Alamat
Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Maklumat
Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 6, No.2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya
(u.p: Unit Dasar ICT - CIO)
 • Terakhir dikemaskini pada .
 • Hits: 70882
Logo KPT
Portal Rasmi Kementerian Pengajian Tinggi © Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini terakhir: Rabu 30 November 2022, 15:01:14.