Ditulis pada . Disiarkan dalam Profil Korporat.

Menteri dan Timbalan Menteri

YBM

YB DATUK SERI DR. NORAINI AHMAD
MENTERI PENGAJIAN TINGGI

YBTM

YB SENATOR DATO' DR. AHMAD MASRIZAL MUHAMMAD
TIMBALAN MENTERI PENGAJIAN TINGGI