Ditulis pada . Disiarkan dalam Tentang Kami.

Pengenalan

Latar Belakang

Berikutan penstrukturan semula Kementerian Pendidikan pada 9 Mac 2020 (Isnin) menerusi satu sidang media khas oleh YAB Perdana Menteri, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) diwujudkan semula dengan rasminya bersesuaian dengan peruntukan Akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.

KPT berperanan penting dalam mewujudkan ekosistem pengajian tinggi yang terbaik di universiti awam (UA), institusi pengajian tinggi swasta (IPTS), politeknik dan juga kolej komuniti. Semua institusi ini merupakan komponen utama ekosistem pendidikan dan latihan negara yang akan menjana para pemikir, ilmuwan, sarjana, tenaga kerja mahir dan separa mahir sesuai dengan peranan masing-masing.

Bersesuaian dengan matlamat ini, KPT mempunyai dua (2) buah jabatan bagi pengurusan institusi pengajian tinggi, iaitu:

Usaha untuk mencapai matlamat ini turut disokong oleh agensi yang berperanan penting dalam pengajian tinggi, iaitu: