Loading...

Folder Pengurusan Rekod

Dokumen

Toggle Tajuk Tarikh Muat turun
pdf Arahan Pentadbiran KSU Bil 1/2016 Tatacara DDMS (1713 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 25.35 MB)
pdf Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam (3120 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 91.01 MB)
pdf Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian Kementerian Pendidikan Tinggi 2016 (2910 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.65 MB)
pdf Akta 88 - Akta Rahsia Rasmi 1972 (8443 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 84 KB)
pdf Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) (1922 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 95 KB)
pdf Arahan Teknologi Maklumat 2007, Bab IV Pengurusan Rekod Elektronik (134 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 388 KB)
pdf Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan (5189 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 85 KB)
pdf Dasar Perolehan dan Penilaian Rekod Awam (1716 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 335 KB)
pdf Garis Panduan Kawalan dan Peraturan Keselamatan Pemindahan Fail Dokumen Maklumat dan Bahan Terperingkat (1704 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 485 KB)
pdf Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am (2508 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 2.60 MB)
pdf Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi Agensi Kerajaan (1778 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 504 KB)
pdf Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat (Bab VI, VII, VIII) (289 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 411 KB)
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2003 - Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat Surat Persendirian Penjawat Penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara (1288 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 124 KB)
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2015 - Pemindahan Terbitan Rasmi Ke Arkib Negara Malaysia (1297 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 157 KB)
pdf Arahan Perbendaharaan (AP 150) Pindaan 2008 (1912 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.00 MB)
pdf Garis Panduan Pengelasan & Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987 (1768 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.64 MB)
pdf Info Keselamatan Perlindungan - 2016 (5973 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 936 KB)
pdf Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan (1734 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 2.39 MB)
pdf Panduan Pelupusan Rekod Awam (4575 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 739 KB)
pdf Panduan Pemindahan Rekod Awam - 2016 (2181 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 407 KB)