Loading...

pdf Garis Panduan Permohonan Bayaran Balik Hasil di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 87 bagi Tahun 2018 Popular

Oleh 2083 muat turun

Muat turun (pdf, 503 KB)

Garis Panduan Permohonan Bayaran Balik Hasil di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 87 bagi Tahun 2018.pdf

TUJUAN

Garis panduan ini bertujuan untuk:

  1. menerangkan tatacara permohonan bayaran balik hasil bagi Pejabat Pemungut di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).
  2. memastikan kelancaran proses permohonan dan mempercepatkan proses bayaran kepada pemohon.

PENGENALAN

  1. Bayaran balik hasil adalah sesuatu terimaan wang yang sebelumnya telah pun diperakaunkan ke akaun hasil dan atas sebab-sebab tertentu perlu dikembalikan kepada pembayar.
  2. Ia juga melibatkan pelarasan ke akaun lain selai dari akaun hasil yang mempunyai kaitan dengan terimaan pada tahun-tahun yang lepas. Bagi pelarasan yang melibatkan terimaan tahun semasa ianya tidak dianggap sebagai bayaran balik.