Lepasan SPM

Bantuan Kewangan Asasi
Pembiayaan bantuan kewangan untuk pelajar golongan sasaran B40 dan M40 yang mengikuti program bertaraf asasi menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau yang setaraf dengannya.

Modular Kolej Komuniti
Program Sijil Modular Kebangsaan (SMK) menggantikan program Sijil Kolej Komuniti (SKK) yang dilaksanakan di semua kolej komuniti (KK) mulai tahun 2011 dilaksanakan sebagai menyokong program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH).

Bayaran Balik Tabung Pinjaman Pelajaran
Prosedur, jadual bayaran, saluran dan kaedah bayaran balik Tabung Pinjaman Pelajaran serta maklumat peminjam.

Cetak