Penyelidikan

Maklumat Berkaitan Geran Penyelidikan

Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
Penyelidikan asas yang boleh menghasilkan teori, konsep dan idea baru demi perkembangan ilmu.

Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS)
Melonjakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru yang menerobos sempadan ilmu dan penciptaan inovatif.

Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS)
Membantu merapatkan jurang antara penemuan penyelidikan dan pengkomersilan bagi tujuan penciptaan teknologi/penemuan baru selaras dengan keperluan K-ekonomi dan pelaksanaan Model Ekonomi Baru.

Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS)
Memantapkan kecemerlangan dalam penjanaan teori, idea baru dan penciptaan yang inovatif yang terkehadapan dalam nic-nic yang strategik demi perkembangan sempadan ilmu.

Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)
Mempromosi kecemerlangan dalam penyelidikan dengan penciptaan yang inovatif dan terkehadapan dalam nic-nic yang strategik untuk menghasilkan ‘total solution showcase’ yang siap untuk dipasarkan melalui kolaborasi IPT dan industri.

Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi (HICoE)
Memacu kecemerlangan penyelidikan CoE di IPT dalam bidang nic masing-masing.

Maklumat Penyelidik

Aktiviti-aktiviti R&D

Maklumat sedang dikemaskini

Projek-projek Penyelidikan

Inovasi dan Hasil Penyelidikan

Maklumat sedang dikemaskini