Massive Open Online Courses (MOOCs)

MOOCs ataupun Massive Open Online Courses merupakan kursus pembelajaran dalam talian (online) yang terbuka secara percuma.

Sehingga kini, MOOCs Malaysia menawarkan 63 kursus yang menarik, dan seramai 137,946 pelajar daripada lebih 80 negara mengikuti MOOC Malaysia.

MOOCs Malaysia merupakan agenda keutamaan Kementerian di bawah Lonjakan 9: Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global (Globalised Online Learning) di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi).

Untuk maklumat lanjut, layari pautan berikut: https://www.openlearning.com/malaysiamoocs

MOOCs dalam Berita:

  1. 16 Disember 2016: Massive Open Online Course (MOOC) https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/massive-open-online-course-mooc
  2. 23 Oktober 2015: Current State of Massive Open Online Courses in Malaysia http://www.opengovasia.com/articles/6606-current-state-of-massive-open-online-courses-in-malaysia

Cetak