KPT - Pengurusan Rekod

Warga

Laman sehenti bagi keperluan warga Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Agensi di bawahnya mendapatkan maklumat rasmi bagi kegunaan menjalankan tugas
Loading...

Folder Pengurusan Rekod

Dokumen

Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Akta 88 Akta Rahsia Rasmi 1972 ( pdf, 84 KB ) (434 muat turun) Popular
pdf Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) ( pdf, 95 KB ) (424 muat turun) Popular
pdf Arahan Pentadbiran Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Bilangan 1 Tahun 2016 - Tatacara Pelaksanaan Pengurusan Rekod Menggunakan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) ( pdf, 25.35 MB ) (412 muat turun) Popular
pdf Arahan Perbendaharaan (AP 150) Pindaan 2008 ( pdf, 1.00 MB ) (476 muat turun) Popular
pdf Arahan Teknologi Maklumat 2007 ( pdf, 388 KB ) (453 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan ( pdf, 504 KB ) (490 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat ( pdf, 411 KB ) (457 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2003 - Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara Malaysia ( pdf, 124 KB ) (524 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987 - Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi Selaras Dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986 ( pdf, 5.15 MB ) (481 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2015 - Pemindahan Terbitan Rasmi ke Arkib Negara Malaysia ( pdf, 157 KB ) (470 muat turun) Popular
Logo KPT
Portal Rasmi Kementerian Pengajian Tinggi © Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini terakhir: Selasa 26 Oktober 2021, 09:14:30.