Pematuhan ke atas pematuhan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa adalah perlu di setiap agensi awam bagi memastikan tiada ruang dan peluang untuk pegawai dan kakitangan melakukan kesalahan dari segi jenayah mahupun tatakelakuan dan etika.

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Pematuhan Unit Integriti Agensi Awam

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Pematuhan Unit Integriti Agensi Awam

Komitmen Integriti

Komitmen Integriti

Borang Permohonan Kebenaran Pekerjaan Luar KPT

Borang Permohonan Kebenaran Pekerjaan Luar KPT 2023

Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Selasa 21 Mei 2024, 12:27:40.