Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib berdasarkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan kerja-kerja pengurusan tatatertib.

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Tatatertib Unit Integriti Agensi Awam

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Tatatertib Unit Integriti Agensi Awam

Carta Alir Urusan Tatatertib

Carta Alir Urusan Tatatertib

Panduan Ketua Jabatan Bagi Surat Keputusan Tatatertib Perkhidmatan Awam

Panduan Ketua Jabatan Bagi Surat Keputusan Tatatertib Perkhidmatan Awam

Lampiran A - Akuan Terima Daripada Pegawai

Lampiran A - Akuan Terima Daripada Pegawai

Lampiran C - Akuan Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat Diserahkan Kepada Pegawai

Lampiran C - Akuan Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat Diserahkan Kepada Pegawai

Cakna Integriti

Cakna Integriti

Mesej Integriti

Mesej Integriti

Berita Integriti

Berita Integriti

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 P.U.(A) 395

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 P.U.(A) 395

Panduan Ketua Jabatan Bagi Surat Pertuduhan Pegawai

Panduan Ketua Jabatan Bagi Surat Pertuduhan Pegawai

Panduan Ketua Jabatan Bagi Surat Keputusan Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan

Panduan Ketua Jabatan Bagi Surat Keputusan Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan

Lampiran B - Akuan Penghantaran Surat Secara Pos Biasa

Lampiran B - Akuan Penghantaran Surat Secara Pos Biasa

Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Jumaat 22 September 2023, 15:03:40.