Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib berdasarkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan kerja-kerja pengurusan tatatertib.

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Tatatertib Unit Integriti Agensi Awam

Tatacara Pelaksanaan Fungsi Tatatertib Unit Integriti Agensi Awam

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [Pindaan 2002] [PUA 246 2002]

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [Pindaan 2002] [PUA 246 2002]

Panduan Ketua Jabatan Bagi Penyampaian Surat Pertuduhan Tatatertib kepada Pegawai KPT

Panduan Ketua Jabatan Bagi Penyampaian Surat Pertuduhan Tatatertib kepada Pegawai KPT

Panduan Ketua Jabatan Bagi Penyampaian Surat Keputusan Tatatertib bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan KPT

Panduan Ketua Jabatan Bagi Penyampaian Surat Keputusan Tatatertib bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan KPT

Lampiran B - Akuan Penghantaran Surat Secara Pos Biasa

Lampiran B - Akuan Penghantaran Surat Secara Pos Biasa

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [PUA 395 1993]

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [PUA 395 1993]

Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) - Tatakelakuan dan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam

Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) - Tatakelakuan dan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam

Panduan Ketua Jabatan Bagi Penyampaian Surat Keputusan Tatatertib bagi Pegawai Perkhidmatan Awam KPT

Panduan Ketua Jabatan Bagi Penyampaian Surat Keputusan Tatatertib bagi Pegawai Perkhidmatan Awam KPT

Lampiran A - Akuan Terima Daripada Pegawai

Lampiran A - Akuan Terima Daripada Pegawai

Lampiran C - Akuan Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat Diserahkan Kepada Pegawai

Lampiran C - Akuan Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat Diserahkan Kepada Pegawai

Logo KPT

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi © 2022 Hak Cipta Terpelihara

Kemaskini Terakhir: Selasa 21 Mei 2024, 15:10:04.