Data Terbuka

KPT menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut:

pdf Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan (1.53 MB)

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Katalog Data Terbuka

BIL. TAJUK FORMAT
1. Indikator Pengajian Tinggi Malaysia : 2011-2012 PDF
2. Statistik Perangkaan Negara Malaysia : Sektor Pengajian Tinggi - 2012 PDF
3. Peratusan Status Pekerjaan Graduan Kolej Komuniti : 2015 CSV
4. Peratusan Status Pekerjaan Graduan Politeknik : 2015 CSV
5. Peratusan Status Pekerjaan Graduan IPTS : 2015 CSV
6. Peratusan Status Pekerjaan Graduan Universiti Awam : 2015 CSV
7. Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian bagi Peringkat Lain-lain di Universiti Awam : 2015 CSV
8. Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian bagi Peringkat Sarjana Muda di Universiti Awam : 2015 CSV
9. Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian bagi Peringkat Sarjana di Universiti Awam : 2015 CSV
10. Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian bagi Peringkat PhD di Universiti Awam : 2015 CSV
11. Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian di Universiti Awam : 2015 CSV

Kunjungi Portal Data Terbuka Malaysia untuk senarai katalog data yang lebih lengkap.

  • Hits: 20118
Portal Rasmi Kementerian Pengajian Tinggi © Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini terakhir: Selasa 11 Mei 2021, 14:24:52.