Warga

Laman sehenti bagi keperluan warga Kementerian Pengajian Tinggi dan Agensi di bawahnya mendapatkan maklumat rasmi bagi kegunaan menjalankan tugas
Loading...

Folder Pengurusan Rekod

Dokumen

Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Akta 88 Akta Rahsia Rasmi 1972 ( pdf, 84 KB ) (52 muat turun)
pdf Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) ( pdf, 95 KB ) (46 muat turun)
pdf Arahan Pentadbiran Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Bilangan 1 Tahun 2016 - Tatacara Pelaksanaan Pengurusan Rekod Menggunakan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) ( pdf, 25.35 MB ) (52 muat turun)
pdf Arahan Perbendaharaan (AP 150) Pindaan 2008 ( pdf, 1.00 MB ) (61 muat turun)
pdf Arahan Teknologi Maklumat 2007 ( pdf, 388 KB ) (47 muat turun)
pdf Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan ( pdf, 504 KB ) (50 muat turun)
pdf Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat ( pdf, 411 KB ) (44 muat turun)
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2003 - Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara Malaysia ( pdf, 124 KB ) (43 muat turun)
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987 - Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi Selaras Dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986 ( pdf, 5.15 MB ) (67 muat turun)
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2015 - Pemindahan Terbitan Rasmi ke Arkib Negara Malaysia ( pdf, 157 KB ) (53 muat turun)
Portal Rasmi Kementerian Pengajian Tinggi © Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini terakhir: Khamis 06 Mei 2021, 11:25:14.