Warga

Laman sehenti bagi keperluan warga Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Agensi di bawahnya mendapatkan maklumat rasmi bagi kegunaan menjalankan tugas
Loading...

Folder Jadual dan Tugas Pegawai Pengawal KPT

Dokumen

Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Lampiran A - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pewagai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Semua Bahagian / AKEPT / Hab Pendidikan Tinggi Pagoh, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 719 KB ) (90 muat turun)
pdf Lampiran B - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Menjalankan Kewajipan Kewangan dan Perakaunan di Pejabat Perakaunan (1125) Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 59 KB ) (90 muat turun)
pdf Lampiran C - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 355 KB ) (129 muat turun) Popular
pdf Lampiran D - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 331 KB ) (104 muat turun) Popular
pdf Lampiran E - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 436 KB ) (114 muat turun) Popular
pdf Lampiran F - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti / Politeknik / Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 728 KB ) (94 muat turun)
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Menjalankan Kewajipan Kewangan dan Perakaunan di Pejabat Perakaunan (1125) ( pdf, 257 KB ) (89 muat turun)
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan di Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 937 KB ) (81 muat turun)
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan di Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 848 KB ) (81 muat turun)
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) ( pdf, 713 KB ) (98 muat turun)
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti / Politeknik / Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 1.42 MB ) (76 muat turun)
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 966 KB ) (91 muat turun)
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Semua Bahagian/Hub Pendidikan Tinggi Pagoh, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 1.24 MB ) (89 muat turun)
Portal Rasmi Kementerian Pengajian Tinggi © Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini terakhir: Isnin 21 Jun 2021, 14:12:15.