Staff

A one-stop site for the needs of the staff of the Ministry of Higher Education (MOHE) and the Agencies under it to obtain official information for use in carrying out their duties
Loading...

Folder Jadual dan Tugas Pegawai Pengawal KPT

Documents

Select Toggle Title Date
pdf Lampiran A - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pewagai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Semua Bahagian / AKEPT / Hab Pendidikan Tinggi Pagoh, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 719 KB ) (2044 downloads) Popular
pdf Lampiran B - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Menjalankan Kewajipan Kewangan dan Perakaunan di Pejabat Perakaunan (1125) Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 59 KB ) (1738 downloads) Popular
pdf Lampiran C - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 355 KB ) (2058 downloads) Popular
pdf Lampiran D - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 331 KB ) (2160 downloads) Popular
pdf Lampiran E - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 436 KB ) (2164 downloads) Popular
pdf Lampiran F - Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti / Politeknik / Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 728 KB ) (1853 downloads) Popular
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Menjalankan Kewajipan Kewangan dan Perakaunan di Pejabat Perakaunan (1125) ( pdf, 257 KB ) (1618 downloads) Popular
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan di Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 937 KB ) (2030 downloads) Popular
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya Bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan di Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 848 KB ) (1800 downloads) Popular
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) ( pdf, 713 KB ) (1915 downloads) Popular
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti / Politeknik / Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 1.42 MB ) (1721 downloads) Popular
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 966 KB ) (1754 downloads) Popular
pdf Surat Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di Bawah Kawalannya di Semua Bahagian/Hub Pendidikan Tinggi Pagoh, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 1.24 MB ) (2055 downloads) Popular
MoHE Logo

Ministry of Higher Education Official Portal © All Rights Reserved

Last Modified: Friday 12 July 2024, 03:02:21.