Warga

Laman sehenti bagi keperluan warga Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Agensi di bawahnya mendapatkan maklumat rasmi bagi kegunaan menjalankan tugas
Loading...

Folder Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan Di Bawah Kawalannya (AP11)

Dokumen

Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Lampiran A : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di semua Bahagian / AKEPT / Hab Pendidikan Tinggi Pagoh Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 719 KB ) (171 muat turun) Popular
pdf Lampiran B : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi menjalankan kewajipan kewangan dan perakaunan di Pejabat Perakaunan (1125) Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 59 KB ) (105 muat turun) Popular
pdf Lampiran C : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 355 KB ) (136 muat turun) Popular
pdf Lampiran D : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 331 KB ) (130 muat turun) Popular
pdf Lampiran E : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 436 KB ) (103 muat turun) Popular
pdf Lampiran F : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti / Politeknik / Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 728 KB ) (102 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi menjalankan kewajipan kewangan dan perakaunan di Pejabat Perakaunan (1125), Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 257 KB ) (136 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan di Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 595 KB ) (149 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan di Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 410 KB ) (136 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 722 KB ) (149 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 617 KB ) (117 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti / Politeknik / Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 699 KB ) (148 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 979 KB ) (104 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di semua bahagian/ Hab Pendidikan Tinggi Pagoh, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 590 KB ) (110 muat turun) Popular
Portal Rasmi Kementerian Pengajian Tinggi © Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini terakhir: Isnin 21 Jun 2021, 14:12:15.