KPT - Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan Di Bawah Kawalannya (AP11)

Warga

Laman sehenti bagi keperluan warga Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Agensi di bawahnya mendapatkan maklumat rasmi bagi kegunaan menjalankan tugas
Loading...

Folder Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan Di Bawah Kawalannya (AP11)

Dokumen

Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Lampiran A : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di semua Bahagian / AKEPT / Hab Pendidikan Tinggi Pagoh Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 719 KB ) (919 muat turun) Popular
pdf Lampiran B : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi menjalankan kewajipan kewangan dan perakaunan di Pejabat Perakaunan (1125) Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 59 KB ) (664 muat turun) Popular
pdf Lampiran C : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 355 KB ) (664 muat turun) Popular
pdf Lampiran D : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 331 KB ) (659 muat turun) Popular
pdf Lampiran E : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 436 KB ) (594 muat turun) Popular
pdf Lampiran F : Glosari Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti / Politeknik / Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi berkuat kuasa 1 Mei 2020 ( pdf, 728 KB ) (607 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi menjalankan kewajipan kewangan dan perakaunan di Pejabat Perakaunan (1125), Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 257 KB ) (618 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan di Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 595 KB ) (807 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan di Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 410 KB ) (720 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 722 KB ) (838 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 617 KB ) (823 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti / Politeknik / Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 699 KB ) (828 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 979 KB ) (677 muat turun) Popular
pdf Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya di semua bahagian/ Hab Pendidikan Tinggi Pagoh, Kementerian Pengajian Tinggi ( pdf, 590 KB ) (739 muat turun) Popular
Logo KPT
Portal Rasmi Kementerian Pengajian Tinggi © Hak Cipta Terpelihara
Kemaskini terakhir: Khamis 02 Disember 2021, 16:27:01.